Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Poprzednie konferencje

 
​​

16 października 2020 r. Katedra Integracji i Prawa Europejskiego wraz z Instytutem Gospodarki Światowej (WERI) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie zorganizowała 14 Konferencję nt. Innowacyjności i Konkurencyjności (the 14th Annual Conference on Innovation and Competitiveness), która była okazją do uczczenia 70. urodzin Pani prof. dr hab. Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej, wybitnej specjalistki w zakresie handlu międzynarodowego i integracji europejskiej, wieloletniej kierownik Katedry Integracji Europejskiej im. J. Monneta.​

 

okładka_zdj.jpg

 
A. Ambroziak, A.D. Szypulewska-Porczyńska (red.) Polska w Unii Europejskiej - od stowarzyszenia do piętnastolecia członkostwa. Monografia jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Kaweckiej-Wyrzykowskiej, SGH Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2020

  

24 czerwca 2015 r.: ogólnopolska konferencja pt. „Przyszłość rynku wewnętrznego Unii Europejskie”.  Inspiracją do dyskusji na ten temat był projekt  Strategii rynku wewnętrznego towarów i usług opracowywany wówczas przez Komisję Europejską. Dokument pokonferencyjny: Ambroziak AA (2015) The future of the European Union's Internal Market", Warsaw School of Economics (szerzej: http://www.adamambroziak.eu/text/2015_AAAmbroziak_The_Future_of_the_EU_Internal_Market.pdf);
 
13 czerwca 2014 r.: Seminarium doktorantów pt. "Państwa Grupy Wyszehradzkiej 10 lat po akcesji do UE" zorganizowane przez studentów Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Kolegium Gospodarki Światowej SGH.
 
12 czerwca 2014 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Creating Greater Synergies Among the EU Countries: A New Perspective for Visegrad Countries". Konferencję współorganizowały dwie jednostki naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta oraz Instytut Gospodarski Światowej.
 
21 i 22 listopada 2013 r. trzy jednostki naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH – Katedra Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta, Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Centrum Badań Azji Wschodniej zorganizowały międzynarodową konferencję pt. EU – China trade and economic relations in the post-crisis era. Konferencja odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 
We wcześniejszych latach Katedra Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta była organizatorem cyklu corocznych konferencji naukowych pt. „Integracja Polski z Unią Europejską". W konferencjach, zorganizowanych w latach 1995 -2009 (do 1998 r. w ramach Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych), uczestniczyli przedstawiciele katedr i instytutów z różnych ośrodków akademickich w kraju, w szczególności Jean Monnet Chairholders, jak też przedstawiciele administracji państwowej, zajmujący się problematyką integracji europejskiej. Jednym z efektów konferencji jest wydana w Katedrze seria publikacji zawierających teksty wygłoszonych i nadesłanych referatów. Tematyka zorganizowanych konferencji:
2009 – Five Years of the EU Eastward Enlargement. Effects on Visegrad Countries: Lessons for the Future
2008 – Budżet dla Unii Europejskiej po 2013 roku. Implikacje dla Polski
2007 – Unia Europejska w gospodarce światowej - nowe uwarunkowania
2006 – Unia Europejska - wyzwania bliskiej przyszłości
2004 – Polska - Unia Europejska
2003 – Fundusze Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy Polski
2002 – Budżetowo-finansowe skutki członkostwa Polski w UE
2001 – Warunki i możliwe skutki członkostwa w UE dla polskiego rolnictwa
2000 – Znaczenie funduszy przedakcesyjnych i funduszy pomocowych Unii Europejskiej dla rozwoju gospodarczego Polski
1999 – Restrukturyzacja polskiego przemysłu w warunkach negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej
1998 – Gospodarcze efekty stowarzyszenia Polski z Unią Europejską
1997 – Stan przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej
1996 – Polityka handlowa Polski a członkostwo w Unii Europejskiej
1995 – Od stowarzyszenia do członkostwa Polski w Unii Europejskiej