Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Strona główna
KZiF - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa - Oferta dydaktyczna
 

 Oferta dydaktyczna

 
Pracownicy Katedry zapewniają szeroką ofertę dydaktyczną na studiach licencjackich, magisterskich, doktorskich i podyplomowych w zakresie integracji gospodarczej, w tym w ramach UE, funkcjonowania jednolitego rynku europejskiego, polityk społeczno-gospodarczych UE, ekonomicznego i prawnego wymiaru członkostwa Polski w UE; ekonomicznych i politycznych relacji UE w gospodarce światowej, wielostronnego systemu handlu. Prowadzą też zajęcia z prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa gospodarczego, wielostronnej współpracy instytucjonalnej. Pracownicy Katedry oferują również wykłady z zakresu funkcjonowania firm wielonarodowych w gospodarce światowej.
Ponadto, pracownicy Katedry zapewniają opiekę naukową nad osobami piszącymi prace dyplomowe (licencjackie, magisterskie) oraz doktorskie w obszarach prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz działalności badawczej.
Oferta dydaktyczna:
Studia licencjackie
 • 110450-0233 – Integracja europejska (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 • 110451-0233 – European Integration (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 • 110540-5851 – Podstawy prawa (dr Łukasz Dąbrowski)
 • 110541-5851 – Basics of Law  (dr Łukasz Dąbrowski)
 • 112001-1181 – Academic Studies’ Methodology (dr Magdalena Suska)
 • 120370-0389 – Organizacje międzynarodowe (prof. dr hab. Jerzy Menkes)
 • 121150-0006 – Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH)
 • 121151-0006 – European Union Internal Market (dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH)
 • 121151-0233 – European Union Internal Market (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 • 121158-0006 – European Union Internal Market (e-learning) (dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH)
 • 121159-0006 – Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej (e-learning) (dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH)
 • 121370-0233 – Polityki Unii Europejskiej I (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 • 121490-1181 –  Firmy wielonarodowe w gospodarce światowej (dr Magdalena Suska)
 • 121491-1181 –  Multinational Firms in the World Economy (dr Magdalena Suska)
 • 121510-1181 –  Zrównoważony rozwój (dr Magdalena Suska)
 • 121511-1181 –  Sustainable Development (dr Magdalena Suska)
 • 1305170-0006 – Lobbing korporacyjny i rządowy w Unii Europejskiej (projekt) (dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH)
 • 1305171-0006 – Corporate and Governmental Lobbying in the European Union (project) (dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH)
 • 130599-0006 – Pomoc publiczna w Unii Europejskiej (e-learning) (dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH)
 • 131410-0006 – Polska w Unii Europejskiej (dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH)
 • 131411-0006 – Poland in the European Union (dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH)
 • 131418-0006 – Poland in the European Union (e-learning) (dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH)
 • 131419-0006 – Polska w Unii Europejskiej (e-learning) (dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH)
 • 131730-0389 – Prawo międzynarodowe publiczne(prof. dr hab. Jerzy Menkes)
 • 131731-0389 – Public International Law(prof. dr hab. Jerzy Menkes)
 • 131955-1181 – Wystapienia publiczne w biznesie (blended learning) (dr Magdalena Suska)
 • 131957-1181 – Public Speaking in Business (blended learning) (dr Magdalena Suska)
 • 132800-0233 – Polityka finansowa UE (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 • 132810-0389 – Wielostronna współpraca instytucjonalna(prof. dr hab. Jerzy Menkes)
 • 132811-0389 – Multilateral Institutional Cooperation(prof. dr hab. Jerzy Menkes)
 • 132811-1181 –  Multilateral Institutional Cooperation (dr Magdalena Suska)
Studia magisterskie
 • 220890-5851 – Wprowadzenie do prawa (dr Łukasz Dąbrowski)
 • 220891-5851 – Introduction to law (dr Łukasz Dąbrowski)
 • 221650-0389 – Instytucjonalne uwarunkowania biznesu międzynarodowego(prof. dr hab. Jerzy Menkes)
 • 221651-0389 – Institutional Determinants of International Business(prof. dr hab. Jerzy Menkes)
 • 221651-1181 – Institutional Determinants of International Business (dr Magdalena Suska)
 • 221690-0389 – Prawo międzynarodowe publiczne(prof. dr hab. Jerzy Menkes)
 • 222730-5851 – Ekonomiczna analiza prawa publicznego (dr Łukasz Dąbrowski)
 • 222881-0233 –  European Union Internal Market (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 • 222980-5851 – Prawo cywilne (dr Łukasz Dąbrowski)
 • 223560-5851 – Prawo pracy  (dr Łukasz Dąbrowski)
 • 223561-5851 – Labor Law (dr Łukasz Dąbrowski)
 • 233950-0233 – Światowa Organizacja Handlu a Unia Europejska (prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska)
 • 235170-0006 – Regionalne ugrupowania integracyjne (handlowe) (dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH)
 • 235170-0006 -  Regionalne ugrupowania integracyjne (handlowe) (dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła)
 • 235171-0006 – Regional Integration (Trading) Agreements (dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH)
 • 236069-5860 – Polityki gospodarcze Unii Europejskiej (e-learning) (dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła)
 • 236500-5860 – Integracja gospodarcza krajów obszaru poradzieckiego (dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła)
Studia podyplomowe
„Administracji i zarządzania” (dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH)
„Pomocy publicznej” (dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH)
Oferta prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich i doktorskich):
 • Polska w UE (realizacja polityk UE w Polsce)
 • Kierunki rozwoju integracji w ramach UE
 • Integracja Polski z gospodarką światową
 • Członkostwo Polski w WTO a członkostwo w UE
 • Wspólne polityki UE (finansowa, handlowa, rolna, spójności)
 • Finansowanie UE
 • Stosunki UE z państwami trzecimi
 • Unia Europejska
prof. dr hab. Jerzy Menkes
 • Unia Europejska - funkcje, instytucje, etapy integracji.
 • Prawa człowieka.
 • Problemy globalne - środowisko.
 • Organizacje międzynarodowe (instytucje, funkcje).
 • Ochrona inwestycji zagranicznych.
 • Problemy prawne bezpieczeństwa międzynarodowego.
 • Prawo międzynarodowe publiczne w obrocie międzynarodowym.
dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH, kierownik Katedry
 • Unia Europejska;
 • Polska w Unii Europejskiej;
 • handel międzynarodowy, w tym polityka handlowa UE i relacje handlowe UE z krajami trzecimi;
 • polityka konkurencji, w tym polityka pomocy publicznej UE;
 • polityka regionalna UE;
 • polityka przemysłowa UE;
 • rynek wewnętrzny UE (w tym poszczególne swobody przepływu towarów, usług, kapitału i pracowników).
 • Unia Europejska;
 • Integracja gospodarcza krajów obszaru poradzieckiego
 • Stosunki Polski z krajami obszaru poradzieckiego
 • Stosunki Unii Europejskiej z krajami obszaru poradzieckiego
 • Światowa Organizacja Handlu
 • Polityka handlowa Unii Europejskiej
 • Stosunki Unii Europejskiej z krajami Bałkanów Zachodnich
 • Świadczenie pracy w uregulowaniach prawa krajowego i/lub międzynarodowego
 • Charakterystyka działania rynków regulowanych na przykładzie prawa telekomunikacyjnego
 • Międzynarodowe umowy inwestycyjne (od zobowiązań państw do uprawnień inwestorów - arbitraż)
 • urlop
 • Przedsiębiorstwa wielonarodowe w gospodarce światowej
 • Optymalizacja decyzji w biznesie
 • Zrównoważony rozwój
 • Etyczny biznes i prawa pracownicze