Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

BADANIA NAUKOWE 2019-2021

2019-11-18 kategoria: badania statutowe 

 • ​Grupa tematyczna nr 1 - temat "Zrównoważony rozwój - współzależności mikro- i makroekonomiczne" - kierownik grupy tematycznej dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH
  zadanie badawcze 1 w ramach grupy tematycznej nr 1 - "Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji. Przeobrażenia modelu w rzeczywistość" - kierownik dr hab. Jerzy W. Pietrewicz, prof. SGH
  zadanie badawcze 2 w ramach grupy tematycznej nr 1 - "Własność a dostępność w optyce zrównoważonego rozwoju" - kierownik dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. SGH
  zadanie badawcze 3 w ramach grupy tematycznej nr 1 - "Innowacje proekologiczne - mechanizmy powstawania i determinanty ich implementacji w przedsiębiorstwach w Polsce" - kierownik prof. dr hab. Krystyna Poznańska
  zadanie badawcze 4 w ramach grupy tematycznej nr 1 -"Regulacyjna rola prawa sprzyjającego spełnianiu przez przedsiębiorstwa wymogów zrównoważonego rozwoju" - kierownik dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH
  zadanie badawcze 5 w ramach grupy tematycznej nr 1 - "Struktura i dynamika rynku energii jako determinanty zrównoważonego rozwoju" - kierownik dr hab. Dorota Niedziółka, prof. SGH
  zadanie badawcze 6 w ramach grupy tematycznej nr 1 - "Ekologiczne podejście do tworzenia łancucha wartości" - kierownik dr inż. Łukasz Marzantowicz
 • Grupa tematyczna nr 2 - temat "Społeczny wymiar zrównoważonego rozwoju" - kierownik grupy tematycznej dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH
  zadanie badawcze 1 w ramach grupy tematycznej nr 2 - "Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach zrównoważonego rozwoju" - kierownik dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH
  zadanie badawcze 2 w ramach grupy tematycznej nr 2 - "Społeczna odpowiedzialność biznesu w XXI wieku" - kierownik dr hab. Katarzyna Majchrzak, prof. SGH
  zadanie badawcze 3 w ramach grupy tematycznej nr 2 - "Przedsiębiorstwa rodzinne i ich rola w kreowaniu zrównoważonego rozwoju" - kierownik prof. dr hab. Jan Klimek
  zadanie badawcze 4 w ramach grupy tematycznej nr 2 - "Raportowanie społeczne, środowiskowe i na rzecz zrównoważonego rozwoju w sądach" - kierwonik dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH
 • Grupa tematyczna nr 3 - temat "Finansowe i inwestycyjne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw" - kierownik grupy tematycznej dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH
  zadanie badawcze 1 w ramach grupy tematycznej nr 3 - "Inwestycje a zrównoważony rozwój" - kierownik dr hab. Andrzej Fierla, prof. SGH
  zadanie badawcze 2 w ramach grupy tematycznej nr 3 - "Ryzyko pomijania wymogów zrównoważonego rozwoju w działalności przedsiębiorstw" - kierownik dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH
  zadanie badawcze 3 w ramach grupy tematycznej nr 3 - "Rola rachunkowośći zarządczej w raportowaniu zrównoważonego rozwoju" - kierownik dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH
  zadanie badawcze 4 w ramach grupy tematycznej nr 3 - "Restrukturyzacja i bankructwa przedsiębiorstw a wymogi zrównoważonego rozwoju" - kierownik dr hab. Paweł Dec, prof. SGH
 • Grupa tematyczna nr 4 - temat "Przestrzenne aspekty zrównoważonego rozwoju" - kierownik grupy tematycznej prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
  zadanie badawcze 1 w ramach grupy tematycznej nr 4 - "Inteligentne specjalizacje regionów wobec wymogów zrównoważonego rozwoju" - kierownik prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
  zadanie badawcze 2 w ramach grupy tematycznej nr 4 - "Miasta w działaniu na rzecz zrównoważonego rozwoju" - kierownik dr hab. Katarzyna Sobiech-Grabka
 • Zadania badawcze prowadzone przez doktorantów KNOP
  "Wpływ nowoczesnych technologii w gospodarowaniu produktami leczniczymi na konkurencyjność podmiotó leczniczych" - kierownik mgr Urszula Religioni
 • Upowszechnianie wyników badań
  Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie -  Redaktor Naczelny dr hab. Dorota Ciesielska-Maciągowska, prof. SGH
  Edukacja Ekonomistów i Menedżerów - Redaktor Naczelny dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Masz pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.