Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Ogólnokolegialna Konferencja KNoP
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie  - Konferencje i seminaria
 

 Relacja z konferencji

 

​Uczestników konferencji powitał Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie prof. dr hab. Roman Sobiecki, który przedstawił plan konferencji oraz zachęcił zgromadzonych do otwartej dyskusji. Następnie Jego Magnificencja prof. dr hab. Tomasz Szapiro wygłosił wykład pt. „Nauki o zarządzaniu a edukacja”, w którym podjął temat reformy oraz koniecznego rozwoju Uczelni w związku ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwie.

W dalszej części konferencji swoje propozycje nowych kierunków studiów zaprezentowali:

  • Prof. dr hab. Marta Juchnowicz i dr Tomasz Rostkowski – Menedżer w administracji publicznej
  • Prof. dr hab. Andrzej Herman i dr hab. Katarzyna Majchrzak – Zarządzanie wartością
  • Dr Hanna Sokół – Finanse przedsiębiorstwa
  • Prof. dr hab. Krzysztof Rutkowski - Logistyka

Po przerwie swoje propozycje przestawili:

  • Prof. dr hab. Hanna Godlewska – Majkowska - Przedsiębiorczość
  • Prof. dr hab. Małgorzata Poniatowska – Jaksch – Biznes Międzynarodowy
  • Dr Remigiusz Orzechowski – E- Biznes
  • Prof. dr hab. Jan Klimek - Zarządzanie Ryzykiem Biznesowym

Wszystkie zaproponowane nowe kierunki studiów wywołały gorącą dyskusję wśród zgromadzonych uczestników.

W tym czasie pracownicy administracji udali się na spotkanie z dr Bartoszem Gruczą – Kanclerzem SGH i wysłuchali wystąpienia dotyczącego nowego kształtu administracji SGH. Uczestnicy mieli okazję zadać pytania i wziąć udział w dyskusji na temat zachodzących zmian w funkcjonowaniu administracji Uczelni.

W drugiej części pierwszego dnia konferencji odbyło się posiedzenie Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Na zakończenie, na temat przebiegu zmian w funkcjonowaniu Administracji, głos zabrał Kanclerz SGH dr Bartosz Grucza. Tym razem adresatem jego wystąpienia byli nauczyciele akademiccy SGH, którzy mieli okazję zapoznać się z proponowanymi zmianami.

Wieczorem Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie zaprosił uczestników konferencji na uroczystą kolację. Kolacja przebiegła w niezwykle miłej atmosferze, przy muzyce rozrywkowej i wybornym jedzeniu.

W drugim dniu konferencji podjęty został temat studiów podyplomowych i ich funkcjonowania zarówno w samym Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie jak i w całej uczelni. Prezentację danych dotyczących studiów prowadzonych w Kolegium oraz spostrzeżenia i uwagi odnoszące się do ich funkcjonowania przedstawił prodziekan – dr Gabriel Główka.

Zakończenie
Uczestnicy konferencji podkreślali, że problematyka konferencji była niezwykle istotna. W świetle zachodzących na Uczelni procesów podjęcie dyskusji na temat tożsamości Kolegium okazało się niezbędne i dostarczyło wielu cennych uwag dotyczących funkcjonowania Kolegium w zmienionej strukturze.

W konferencji wzięło udział 115 zaproszonych gości i pracowników Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Stanowi to ponad 80% wszystkich pracowników Kolegium.

Serdecznie zapraszamy na kolejne Konferencje organizowane przez Kolegium.