Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie : Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie  - Publikacje - Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie
 

 Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

 

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie to ogólnopolskie pismo naukowe poświęcone najnowszym nurtom teoretycznym w naukach ekonomicznych, które związane są  z przedsiębiorstwem – jego zarządzaniem, funkcjonowaniem, organizacją oraz środowiskiem, w którym ono działa. Prezentuje przydatność nowych idei i możliwości ich praktycznego wykorzystania w środowisku biznesowym.

Pismo promuje współczesną teorię i praktykę zarządzania przedsiębiorstwem.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie jest czasopismem punktowanym. Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. (w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych) za publikację artykułu naukowego w naszym czasopiśmie autor uzyskuje 20 punktów.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie jest indeksowany w następujących bazach:

Informacje dotyczące aktualnego numeru Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie znajdą Państwo  na stronie http://przedsiebiorstwo.waw.pl

Redakcja informuje, iż digitalizacja kwartalnika oraz publikacja numerów z 2019 i 2020 roku została sfinansowana w ramach umowy 603/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

 Informacje

 

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie czasopismem punktowanym

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie jest czasopismem punktowanym. Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. (w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych) za publikację artykułu naukowego w naszym czasopiśmie autor uzyskuje 20 punktów.

więcej

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie świętuje 10lat istnienia

1 grudnia 2016r. w Czytelni Gmachu Biblioteki SGH o godzinie 18.00 obchodziliśmy uroczyście Jubileusz Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie.

więcej

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie czasopismem punktowanym

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie jest czasopismem punktowanym. Zgodnie z Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. (w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych) za publikację artykułu naukowego w naszym czasopiśmie autor uzyskuje 20 punktów.

więcej

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie świętuje 10lat istnienia

1 grudnia 2016r. w Czytelni Gmachu Biblioteki SGH o godzinie 18.00 obchodziliśmy uroczyście Jubileusz Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie.

więcej

 
 
 

 Podgląd obrazu

 
 

 Wydarzenia