Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
O kwartalniku : O kwartalniku – Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP  - Publikacje - Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie - O kwartalniku
 

 O Kwartalniku

 
Pomysł wydawania Kwartalnika Nauk o Przedsiębiorstwie pojawił się podczas wielu rozmów prowadzonych przez pracowników Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH z przedsiębiorcami - inwestorami, menedżerami i analitykami biznesu. Ideę tę od dawna zgłaszali także studenci i absolwenci SGH. Bardzo często słyszeliśmy od nich podczas spotkań, że przydatne i inspirujące intelektualnie byłoby pismo, które z jednej strony przybliżałoby teoretyczną wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania, a z drugiej zaznajamiało Czytelników z doświadczeniami wybitnych praktyków gospodarczych w jej wdrażaniu. Postanowiliśmy więc podjąć to wyzwanie.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie jest wydawany nieprzerwanie od 2006 r. Pomysłodawcą utworzenia Kwartalnika był prof. Andrzej Herman, ówczesny Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i jego pierwszy Redaktor Naczelny. Myślą przewodnią czasopisma, którą sformułował prof. A. Herman, aktualną do dziś jest: PRAKTYCZNA TEORIA. Szczegółowa koncepcja czasopisma zarówno od strony merytorycznej, jak i graficznej została wydyskutowana w gronie wybitnych naukowców i praktyków gospodarczych oraz doświadczonych redaktorów z wielu wiodących krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych. W tym gronie należy wymienić m.in.: prof. SGH dr hab. Romana Sobieckiego (późniejszego Redaktora Naczelnego), prof. Kazimierza Kucińskiego czy Alicję Kołodko.

Każdy numer kwartalnika otwiera Dyskusja Redakcyjna, do udziału w której zapraszamy zarówno przedstawicieli świata akademickiego, jak też praktyki gospodarczej. Rozmawiamy o aktualnych i jednocześnie kontrowersyjnych problemach, z jakimi mają do czynienia przedsiębiorstwa na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach.

Szczególną wagę przywiązujemy do działu zatytułowanego Praktyczna Teoria. Wychodzimy bowiem z założenia, że najlepsza teoria biznesu to praktyczna teoria.

Następny, drugi w kolejności dział pisma nazwaliśmy Warsztaty Menedżerskie. Prezentujemy w nim różnorodne doświadczenia i problemy, z jakimi stykają się ludzie praktyki.

W dziale Recenzje informujemy Państwa o wybranych nowościach na ekonomicznym rynku wydawniczym, a w Wydarzeniach o ważnych - naszym zdaniem - faktach na styku współczesnej nauki ekonomii i zarządzania oraz praktyki.