Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Postępowania habilitacyjne : Postępowania habilitacyjne – Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Postępowania habilitacyjne
 

 Postępowania habilitacyjne

 

Jednostką odpowiedzialną za obsługę postępowań habilitacyjnych prowadzonych w SGH jest Biuro Rad Naukowych.​

Wykaz postępowań habilitacyjnych wszczętych po 01.10.2019 r dostępny jest na stronie: habilitacje.

 
Wymagania dokumentacyjne wniosków w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego oraz wzory wniosków dostępne są na stronie Rady Doskonałości Naukowej.

Postępowania habilitacyjne prowadzone w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 595 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 oraz Dz. U. z 2011 r. nr 84, poz. 455.

dr Barbara Ocicka

 
dr Katarzyna Nowicka

dr Aneta Ejsmont

       •  wniosek dr A. Ejsmont
       •  Autoreferat dr. A. Ejsmont

       • 
Skład komisji habilitacyjnej dr A. Ejsmont
       •  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr A. Ejsmont 
       •  Uchwała Rady Naukowej dyscypliny ekonomia i finanse dr A. Ejsmont

dr Joanna Żukowska

       •  wniosek dr J. Żukowskiej
       •  Autoreferat dr. J. Żukowskiej

       • 
Skład komisji habilitacyjnej dr J. Żukowskiej
       •  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr J. Żukowskiej
       •  Uchwała Rady Naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości dr J. Żukowska

dr Katarzyna Sobiech-Grabka

       •  wniosek dr K. Sobiech-Grabki
       •  Autoreferat dr. K. Sobiech-Grabki

       • 
Skład komisji habilitacyjnej dr K. Sobiech-Grabki
       •  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr K. Sobiech-Grabki
       •  Uchwała Rady Naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości dr K. Sobiech-Grabka

dr Dariusz Turek

       •  wniosek dr D. Turka
       •  Autoreferat dr. D. Turka

       • 
Skład komisji habilitacyjnej dr D. Turka
       •  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr D. Turka
       •  Uchwała Senatu SGH dr D. Turek

dr Jacek Wysocki

       •  wniosek dr J. Wysockiego
       •  Autoreferat dr. J. Wysockiego

       • 
Skład komisji habilitacyjnej dr J. Wysockiego
       •  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr J. Wysockiego
       •  Uchwała Senatu SGH dr J. Wysocki

dr Łukasz Sienkiewicz

       •  wniosek dr Ł. Sienkiewicza
       •  Autoreferat dr. Ł. Sienkiewicza
       •  Skład komisji habilitacyjnej dr Ł. Sienkiewicza
       •  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Ł. Sienkiewicza
       •  Uchwała Senatu SGH dr Ł. Sienkiewicz

dr Maciej Dzikuć

       •  wniosek dr M. Dzikucia
       •  Autoreferat dr. M. Dzikucia
       •  Skład komisji habilitacyjnej dr M. Dzikucia
       •  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr M. Dzikucia
       •  Pismo w sprawie zmiany recenzenta po rezygnacji prof. A. Szablewskiego w postępowaniu dr M. Dzikucia
       •  Pismo w sprawie zmiany recenzenta po rezygnacji prof. R. Miłaszewskiego w postępowaniu dr M. Dzikucia
       •  Uchwała Rady Naukowej dyscypliny ekonomia i finanse dr M. Dzikuć

dr Dorota Ciesielska-Maciągowska

       •  wniosek dr D. Ciesielskiej-Maciągowskiej
       •  Autoreferat dr. D. Ciesielskiej-Maciągowskiej
       •  Skład komisji habilitacyjnej dr D. Ciesielskiej-Maciągowskiej
       •  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr D. Ciesielskiej-Maciągowskiej
       •  Uchwała Rady dr D. Ciesielska-Maciągowska

dr Piotr Staszkiewicz

       •  wniosek dr P. Staszkiewicza
       •  Autoreferat dr. P. Staszkiewicza
       •  Skład komisji habilitacyjnej dr P. Staszkiewicza
       •  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr P. Staszkiewicza
       •  Uchwała Rady dr P. Staszkiewicz

dr Julia Wojciechowska-Solis

       •  wniosek dr J. Wojciechowskiej-Solis
       •  Autoreferat dr. J. Wojciechowskiej-Solis
       •  Skład komisji habilitacyjnej dr J. Wojciechowskiej-Solis
       •  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr J. Wojciechowskiej-Solis
       •  Pismo w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr J. Wojciechowskiej-Solis w KNoP
      
•  Uchwała Rady dr J. Wojciechowska-Solis

dr Maria Johann

       •  wniosek dr M. Johann
       •  Autoreferat dr. M. Johann
       •  Skład komisji habilitacyjnej dr M. Johann
       •  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr M. Johann
       •  Uchwała Rady dr M. Johann

dr Paweł Dec

       •  wniosek dr P. Dec
       •  Autoreferat dr. P. Dec
       •  Skład komisji habilitacyjnej dr P. Deca
       •  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr P. Deca
       •  Uchwała Rady dr P. Dec

dr Marzena Fryczyńska

       •  wniosek dr M. Fryczyńskiej
       •  Autoreferat dr. M. Fryczyńskiej
       •  Skład komisji habilitacyjnej dr M. Fryczyńskiej
       •  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr M. Fryczyńskiej
       • Uchwała Rady dr M. Fryczyńska

dr Ewa Gwardzińska

       •  wniosek dr E. Gwardzińskiej
       •  Autoreferat dr. E. Gwardzińskiej
       •  Skład komisji habilitacyjnej dr E. Gwardzińskiej
       •  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr E. Gwardzińskiej
       •  Uchwała Rady dr E. Gwardzińska

dr Paweł Bartoszczuk

       •  wniosek dr P. Bartoszczuka
       •  Autoreferat dr. P. Bartoszczuka
       •  Skład komisji habilitacyjnej dr P. Bartoszczuka
       •  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr P. Bartoszczuka
       • Uchwała Rady dr P. Bartoszczuk

dr Ewa Wierzbicka

       •  wniosek dr E. Wierzbickiej
       •  Autoreferat dr. E. Wierzbickiej
       •  Skład komisji habilitacyjnej dr E. Wierzbickiej
       •  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr E. Wierzbickiej
       •  Uchwała Rady dr E. Wierzbicka

dr Jacek Lipiec

       •  wniosek dr J. Lipiec
       •  Autoreferat dr J. Lipiec 
       •  Skład komisji habilitacyjnej dr J. Lipca
       •  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr J. Lipca
       •  Uchwała Rady dr J. Lipiec

dr Agata Lulewicz-Sas

       •  wniosek dr A. Lulewicz-Sas
       •  Autoreferat dr. A. Lulewicz-Sas
       •  Skład komisji habilitacyjnej dr A. Lulewicz-Sas 
       •  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr A. Lulewicz-Sas
       •  Uchwała Rady dr A. Lulewicz-Sas

dr Tomasz Dąbrowski

dr Lech Kurkliński

dr Agnieszka Wojtczuk-Turek

 dr Marcin Staniewski

 dr Krystyna Leszczewska

 dr Marcin Molenda

dr Sebastian Skuza

dr Robert Sasin

dr Magdalena Mikołajek-Gocejna

dr Andrzej Szablewski

dr Monika Stanny

dr inż. Stanisław Szarek

dr Alfred Bieć

 
 
 

 Struktura