Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Konferencje i seminaria – Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Instytut Przedsiębiorstwa - Konferencje i seminaria
 

 Kultura ryzyka w sektorze finansowym

 

 Kultura ryzyka w sektorze finansowym​​

konferencja jubileuszowa

Profesora Stanisława  Kasiewicza

24.06.2019 r. (poniedziałek), godz. 11.00

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, budynek G, sala 152 ,al. Niepodległości 162  

 

 Konferencja Jubileuszowa Prof. Witolda Bienia

 

Konferencja Jubileuszowa Prof. dr hab. Witolda Bienia i Prof. dr hab. Henryka Chołaja nt.

„Globalizacja – pieniądze – podatki. Historia i współczesność”

29 maja 2017 r. w Szkole Głównej Handlowej  w Warszawie

odbyła sie konferencja jubileuszowa prof. Witaolda Bienia.

 

 

 

 konferencje

 

 

Katedra Ekonomii Instytucjonalnej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki 

 

Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki

 

oraz 

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

 

zapraszają do udziału w konferencji pt.

 

NADZÓR KORPORACYJNY – PERSPEKTYWA INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH

(Łódź, 4–5 kwietnia 2016 r.) 

Szczegółowe informacje na temat konferencji zamieszczono na stronie internetowej:

www.kei.uni.lodz.pl/nadzor

 


 

 konferencja jubileuszowa

 

  

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w jubileuszowej Konferencji Naukowej z okazji 45-lecia powstania Katedry Inwestycji i Nieruchomości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na temat "Rynek nieruchomości. Finansowanie rozwoju miast", która odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2013 r. w Warszawie.

Konferencja jest adresowana do pracowników naukowych Katedr zajmujących się problematyką nieruchomości ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Problematyka Konferencji będzie ściśle związana z przemianami zachodzącymi na światowym i krajowym rynku nieruchomości. Wiele miejsca zostanie poświęcone zagadnieniom polityki przestrzennej, polityki mieszkaniowej, finansowaniu nieruchomości, analizie czynników determinujących rozwój poszczególnych segmentów rynku nieruchomości, rewitalizacji oraz regulacjom prawnym z tego obszaru.

Rada Programowa

•prof. zw. dr hab. Marek Bryx (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) - Przewodniczący

•prof. zw. dr hab. Stanisław Belniak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

•prof. zw. dr hab. Krystyna Dziworska (Uniwersytet Gdański)

•prof. zw. dr hab. Henryk Gawron (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

•prof. zw. dr hab. Krzysztof Jajuga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

•prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak (Uniwersytet Łódzki)

•prof. zw. dr hab. Krzysztof Marcinek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

•prof. zw. dr hab. Adam Nalepka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

•prof. USz dr hab. Iwona Foryś (Uniwersytet Szczeciński)

•prof. UMK dr hab. Włodzimierz Karaszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

•prof. UMK dr hab. Ewa Siemińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

•prof. UEP dr hab. Maria Trojanek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

 Komitet Organizacyjny

•dr hab. Gabriel Główka - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

•dr Katarzyna Sobiech- Grabka

•dr hab. Anna Szelągowska

•mgr Maciej Martyniuk

•mgr Laura Sommer

•mgr inż. Mariusz Zabielski 

 
 

 International Risk Management Conference

 
International Risk Management Conference odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w dniach 23-24 czerwca 2014 r. VII edycja tego wydarzenia jest organizowana przez New York University - Stern School of Business, University of Florence, The Risk, Banking and Finance Society (stali organizatorzy) oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie (organizator goszczący). Konferencja skupia naukowców i praktyków z całego świata, stanowiąc platformę do prezentacji najnowszych wyników badań z zakresu zarządzania ryzykiem. Zgłoszenia referatów są przyjmowane do 31 marca 2014 r. Szczegóły związane z call for papers dostępne są na stronie: www.irmc.eu

Kluczowymi prelegentami konferencji są profesorowie: Franklin Allen (Wharton – Upenn), Edward I. Altman (NYU Stern), Bing Liang (University of Massachusetts Amherst), Menachem Brenner (NYU Stern), Sanjiv Das (Santa Clara University) oraz Santiago Carbo Valverde (Bangor Business School).

Przewidziane jest specjalne wydanie “Review of Finance” (Impact Factor: 1,44) pod wspólną redakcją: Franklina Allena (Managing Editor of the RoF), Menachema Brennera (Guest Editor) oraz  Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej i Oliviera Roggi (Coordinating Editors). Artykuły zgłoszone do specjalnego wydania „RoF” zostaną poddane standardowej procedurze recenzyjnej.

Komitet lokalny konferencji na szczeblu SGH tworzą:

•prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska – przewodnicząca

•prof. dr hab. Andrzej Sławiński – zastępca

•dr hab. Anna Szelągowska, prof. SGH - menedżer ds. relacji

•dr Piotr Bańbuła

•dr Marcin Kawiński

•dr Anna Matuszyk

•dr Piotr Mielus

•dr Aneta Ptak-Chmielewska

•mgr Hanna Rachoń

 

 seminaria

 

 

Seminarium Finansowe IFKiI  

15 stycznia 2014 roku: o społecznej odpowiedzialności sektora bankowego i kredytach hipotecznych w CHF 15 stycznia b.r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach Seminarium Finansowego.Tym razem przedmiotem dyskusji była społeczna odpowiedzialność sektora bankowego w aspekcie udzielania kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich w latach 2004-2008. Podstawą dyskusji był referat autorstwa mgr Stanisława Jana Adamczyka. Recenzje tego referatu przygotowali mgr Barbara Prymon oraz mgr Wojciech Kuźmiński. W dyskusji wzięli udział licznie zgromadzeni pracownicy naukowi SGH, doktoranci, a także goście spoza uczelni.   

11 grudnia 2013 roku: o inwestowaniu w książki Przy Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji uruchomione zostało Seminarium Finansowe. Pierwsze spotkanie w ramach tego seminarium odbyło się 11 grudnia 2013 roku. Jego tematem przewodnim były inwestycje w książki jako kategoria inwestycji alternatywnych o charakterze emocjonalnym. Podstawą dyskusji był referat wygłoszony przez mgr Daniela Jabłońskiego, doktoryzującego się w Instytucie. Korecenzje przedstawili mgr Kamil Gemra i mgr Wojciech Kuźmiński. W dyskusji wzięli udział prof. Marek Bryx, Dyrektor Instytutu, prof. Andrzej Fierla, Kierownik Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa oraz adiunkci - pracownicy Instytutu.  


 

 
 

 Struktura