Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Struktura : Struktura – Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Struktura
 

 Struktura

 

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji został powołany na wniosek Dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie  zarządzeniem Rektora nr 32 z dnia 27 czerwca 2013 roku. Dyrektorem Instytutu mianowany został prof. dr hab. Marek Bryx. W strukturze Instytutu zostały utworzone następujące  Zakłady:

ü  Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstwa

ü  Zakład Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

ü  Zakład Inwestycji i Nieruchomości

ü  Zakład Zarządzania Ryzykiem

 

Wiodącym zadaniem nowoutworzonej jednostki było wypełnienie widocznej luki w zakresie badań naukowych dotyczących zarówno finansów nowoczesnego przedsiębiorstwa, jak i zarządzania ryzykiem w jego działalności. Na tej podstawie sformułowana została także, interesująca szerokie kręgi studentów wszystkich rodzajów studiów, oferta dydaktyczna.

Z dniem 1.02.2014 roku nastąpiła zmiana w strukturze Instytutu polegająca na przekształceniu Zakładu Inwestycji i Nieruchomości w Zakład Miasta Innowacyjnego.

Dnia 1.10.2016 roku Zakład Miasta innowacyjnego został przekształcony w samodzielną Katedrę i tym samym w strukturze Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji  funkcjonują  obecnie trzy Zakłady:

Ø  Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw  - do 30.09.2017 r kierownikiem była prof. Elżbieta Mączyńska, od dnia 1.10.2017 r. kierownikiem był dr hab. Gabriel Główka prof. SGH, natomiast od 1.03.2020 kierownikiem Zakładu jest dr hab. Paweł Dec prof. SGH.

Ø  Zakład Zarzadzania Finansami Przedsiębiorstwa – kierownik dr hab. Andrzej Fierla prof. SGH;

Ø  Zakład Zarządzania Ryzykiem – kierownik dr hab. Waldemar Rogowski prof. SGH.

Dyrektorem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji od dnia 1.10.2016 r. jest dr hab. Gabriel Główka prof. SGH

 

Profil naukowy i dydaktyczny

Oferta dydaktyczna Instytutu jest bardzo szeroka – obejmuje zajęcia na pierwszym, drugim i trzecim stopniu studiów oraz studia podyplomowe. Wykłady, ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria prowadzone są m. in. z zakresu wyceny wartości przedsiębiorstw i składników ich majątku, wyceny nieruchomości, finansów przedsiębiorstwa, bankowości, analizy finansowej, rynków finansowych, wyceny instrumentów finansowych, ładu korporacyjnego, rynku nieruchomości.

Ø  Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw

Zakład realizuje badania naukowe nad bankructwami przedsiębiorstw, mikrostrukturą rynku (głównie kapitałowego) oraz aspektami rewizji finansowej w zakresie dalszego kontynuowania działalności.

Ø  Zakład Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

Teoretyczne i praktyczne aspekty finansów przedsiębiorstwa, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa oraz rynków i instytucji finansowych. W tym koncentracja na zagadnieniach: zarządzania płynnością przedsiębiorstwa i ryzykiem przedsiębiorstwa, relacji przedsiębiorstwo – instytucje finansowe oraz ładu korporacyjnego.

Ø  Zakład Zarządzania Ryzykiem

Działalność naukowa Zakładu jest skoncentrowana na kilku głównych problemach naukowych.

·         Ryzyko i kreowanie wartości przedsiębiorstwa

·         Rachunek efektywności inwestycji

·         Metodyka oceny skutków ekonomiczno-społecznych regulacji

 

Pracownicy Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji przygotowali i oferują w ramach Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie następujące Studia Podyplomowe:

·     PS Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

 

·         PS Wyceny nieruchomości

 

·         PS Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

 

 


 
 
 

 Struktura