Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Konferencja Ekonomia i Prawo Upadłości Przedsiębiorstw 24 i 25 listopada 2011
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Konferencje i seminaria
 

 Konferencja „Ekonomia i Prawo Upadłości Przedsiębiorstw", 24-25.11.2011

 

​Call for papers

Serdecznie zapraszamy Państwa do nadsyłania propozycji referatów związanych z tematyką Konferencji. Referaty, które uzyskają pozytywną recenzję, zostaną opublikowane w formie książkowej.

Termin nadsyłania tematów referatów oraz elektronicznej rejestracji uczestnictwa: 30 października 2011 r.
Termin nadsyłania referatów: 10 listopada 2011 r.
Referaty należy przesyłać w formie elektronicznej (format DOC) na adres: insolvency2011@gmail.com
UWAGA: Prosimy o dołączenie oświadczenia o oryginalności referatu

Podstawowe wymogi edytorskie:

 • objętość artykułu: 12-14 stron,
 • plik tekstowy w formacie Word 97 lub wyższy,
 • marginesy: 2,5 cm,
 • czcionka: Times New Roman 12 punktów, można używać pogrubionych liter i kursywy, nie stosować podkreśleń,
 • interlinia 1,5 wiersza,
 • nie należy dzielić wyrazów, ani stosować żadnego specjalnego formatowania,
 • ujednolicona i ciągła numeracja stron
 • przypisy tekstowe i bibliograficzne - czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym,
 • przypisy dolne (Times New Roman; 10 punktów), zapis przypisów powinien być ujednolicony w obrębie całej pracy
 • alfabetyczne zestawienie cytowanej literatury na końcu artykułu,
 • ilustracje przeznaczone do publikacji (wyłącznie czarno-białe) muszą mieć dobrą jakość,
 • nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków z Internetu,
 • każda tabela, wykres, schemat, rysunek powinny być ponumerowane i mieć tytuł, powinno być też podane źródło
 • na końcu pracy należy zamieścić: tytuł pracy po angielsku, streszczenie w języku polskim oraz w języu angielskim - maksymalnie 0,5 strony.

Agenda 2011 

​ ​ I dzień ​ Prowadzący:​
​8.00-9.00 Relacja z Konferencji Gazeta SGH
9.00-9.30
Uroczyste rozpoczęcie
Prorektor SGH prof. A. Karmańska
Dziekan prof. dr hab. A. Herman
9.30-10.00
Wprowadzenie merytoryczne: Upadłości i ekonomiczna analiza prawa w kontekście ekonomii kryzysu
Prof. dr hab. E. Mączyńska
10.00-11.30
I sesja
Dziekan prof. dr hab. A. Herman
 
Efektywność gospodarki w kontekście efektywności prawa. Casus: prawo upadłościowe
i naprawcze
 
11.30-12.00
Przerwa kawowa
 
12.00-13.30
II sesja
Prof. dr hab. W. Czyżowicz
 
Dysfunkcja prawa upadłościowego i naprawczego - aspekty globalne. Casus: upadłości transgraniczne
 
13.30-14.30
Przerwa obiadowa
 
14.30-16.00
III sesja
Prof. dr hab. S. Rudolf
 
Narzędzia kontroli kondycji finansowej. Wczesne ostrzeganie. Nadzór korporacyjny
 
16.00-16.30
Przerwa kawowa
 
16.30-18.00
IV sesja
Dr S. Morawska
 
Efektywność postępowań upadłościowych. Wyniki badań empirycznych
 
18.30
Bankiet w Sali Kolumnowej SGH
 
 
 
II dzień
Prowadzący 
9.00-10.30
V sesja
Prof. dr hab. S. Buczek
 
Prawo upadłościowe i naprawcze z perspektywy rynku kapitałowego. Ryzyko, wiedza i edukacja
 
10.30-11.00
Przerwa kawowa
 
11.30-13.00
VI sesja
Dr A. Adamska
 
Efektywność restrukturyzacji przedsiębiorstw w kontekście postępowań upadłościowych
 
13.00-13.30
Zakończenie obrad
Dziekan prof. dr hab. A. Herman,
Prof. dr hab. E. Mączyńska,
Dr A. Adamska

 

Informacje organizacyjne i rejestracja:
 
Konferencja odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w dniach 24-25 listopada 2011 r.
Adres:Aula I, Budynek „C” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a;. Niepodległości 128 02-554 Warszawa
Dojazd: Metro: Dworzec Centralny --> Racławicka(kierunek Kabaty), następnie 370 metrów pieszo (ok.8 min.)
Planując podróż na Konferencję prosimy wziąć pod uwagę bardzo intensywny ruch uliczny w ścisłym centrum miasta, gdzie zlokalizowany jest budynek Century SGH, oraz trudności z parkowaniem. Prosimy o odpowiednio wczesne przybycie. Rekomendujemy korzystanie z przystanku Metro Racławicka.
Koszty uczestnictwa (z Vat):
 • Koszt udziału bez zgłaszania referatu 500 zł.
 • Koszt udziału w Konferencji wraz z publikacją referatu po Konferencji wynosi 700 zł.
 • Koszt zgłoszenia wyłącznie referatu wynosi 400 zł.

Koszt ten obejmuje: udział w obradach, bufet konferencyjny, materiały konferencyjne.
Udział w Konferencji pracowników oraz studentów studiów dziennych Szkoły Głównej Handlowej jest bezpłatny (obowiązek rejestracji).
Ostateczny termin dokonywania wpłat 30 października 2011 r.
Koszt ten nie obejmuje noclegów.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Bank Pekao S.A.
66 1240 6003 1111 0000 4946 5213
z dopiskiem: "Bankructwa i upadłości" - konf. 24-25.11.11
Dane do przelewu:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
NIP 525-000-84-07
                                                                                                                                           
Rada programowa:
 • prof. Andrzej Herman (Szkoła Główna Handlowa) - Przewodniczący
 • prof.  Adam Budnikowski (Rektor Szkoły Głównej Handlowej)
 • prof. Marek Bryx (Prorektor Szkoły Głównej Handlowej)
 • prof. Wiesław Czyżowicz (Szkoła Główna Handlowa)
 • prof. Jan Jeżak (Uniwersytet Łódzki)
 • dr Piotr Masiukiewicz (Szkoła Główna Handlowa)
 • prof. Elżbieta Mączyńska (Szkoła Główna Handlowa)
 • prof. Witold Modzelewski (Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.)
 • Maciej Roch Pietrzak  (Prodziekan, Krajowa Izba Syndyków)
 • prof. Stanisław Rudolf (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. Roman Sobiecki  (Szkoła Główna Handlowa)
 • prof. Jan Krzysztof Solarz (Akademia Finansów w Warszawie)
 • Adam Struzik (Marszałek Województwa Mazowieckiego)
 • prof. Stanisław Sudoł ( Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie)
 • prof. Gertruda Świderska (Szkoła Główna Handlowa)
 • Grzegorz Wałejko (Wiceminister Sprawiedliwości)
Komitet organizacyjny:
 • Przewodnicząca - dr Agata Adamska
 • dr Paweł Dec
 • Anna Grygiel-Tomaszewska
 • Daniel Jabłoński
 • Magdalena Karpowicz-Malanowska
 • Agnieszka Kobeszko
 • Paulina Kupis
 • Monika Kleinrok
 • Adam Wąsikowski
 • dr Ewa Wierzbicka
 • Katarzyna Zaniewska

 

O konferencji:

Temat Konferencji w 2011 roku: „Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze - aspekty globalne”

Misja konferencji: Konferencja stanowi kolejny krok w kierunku tworzenia racjonalnej infrastruktury ekonomicznej i prawnej sprzyjającej poprawie efektywności procedur upadłościowych i naprawczych oraz skuteczności władzy sądowniczej w zapobieganiu nadużyciom dłużników wobec wierzycieli i poziomu rzeczywistych gwarancji pewności obrotu.
 
Założenia konferencji: Motywem przewodnim konferencji jest pytanie o czynniki kształtujące efektywność postępowań upadłościowych i naprawczych w kontekście gospodarki globalnej. Istotne są tu zwłaszcza pożądane kierunki zmian regulacji prawnych i ich egzekwowania, zarówno na szczeblu krajowym, jak i ponadnarodowym. Przy tym fundamentalne jest pytanie o najbardziej efektywne, instytucjonalne rozwiązania (globalne i krajowe) dotyczące upadłości i napraw przedsiębiorstw (w tym rozwiązania dotyczące funkcjonowania audytu, agencji ratingowych i sądów upadłościowych).
 
Zakres tematyczny konferencji
 • Ekonomiczno-instytucjonalne uwarunkowania bankructw, upadłości i procesów naprawczych przedsiębiorstw.
 • Globalne i lokalne uwarunkowania upadłości i naprawa przedsiębiorstw
 • Statystyka upadłości
 • Jurydyzacja postępowań upadłościowych w Polsce na tle rozwiązań w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych
 • Wnioski z globalnego kryzysu w kontekście regulacji prawa upadłościowego i naprawczego
 • Globalny efekt domina upadłości przedsiębiorstw. Upadłości transgraniczne
 • Transgraniczne konkurowanie dziedzinie prawa upadłościowego i naprawczego – przyczyny i następstwa
 • Możliwości i ograniczenia ponadnarodowych regulacji postępowań upadłościowych
 • Upadłości a erozja i migracja wartości przedsiębiorstw.
 • Nadzór korporacyjny a procesy upadłości i napraw przedsiębiorstw
 • Możliwości, narzędzia, i ograniczenia optymalizacji ryzyka bankructwa
 • Sprawozdawczość, audyt i rating w zarządzaniu ryzykiem bankructwa
 • Prawno-podatkowe aspekty bankructw, upadłości i postępowań naprawczych
 • Efektywność postępowań upadłościowych i naprawczych
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
 • Etyka biznesu a bankructwa i upadłości przedsiębiorstw
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania postępowań upadłościowych​