Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Mączyńska – konferencje i seminaria
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Konferencje i seminaria
 

 Prof. E. Mączyńska

 
  • Prezentacje: dr Sylwia Morawska - Skuteczność i efektywność postępowań upadłościowych w Polsce   [plik

  • prof. Roman Sobiecki - tezy wystąpienia [plik]

  • prof. zw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz - prezentacja [plik]

  • sędzia Anna Czapracka - Analiza prawno-porównawcza procedur zamykania nierentownej działalności gospodarczej i przyjętych rozwiązań instytucjonalno-prawnych zbiorowego dochodzenia wierzytelności od niewypłacalnych dłużników w Polsce i w wybranych krajach europejskich na tle rozwiązań przyjętych w U.S.A. [plik]

  • Stefan Kawalec - link do raportu Capital Strategy, link do Rekomendacji zmian przygotowanych przez Zespół Ministra Sprawiedliwości ds. Nowelizacji Prawa Upadłościowego i Naprawczego, prezentacja Capital Strategy [plik ]

  • Dariusz Baran - Pomiar efektywności upadłości [plik]

 • 24-27 września 2012 Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Nowoczesne MŚP poprzez dobre zarządzanie: Zarządzanie finansami w MŚP - okiem praktyka, Katowice. [info]

 • 24-25 września 2012  Konferencja Naukowa „Perspectives of economic and monetary integration in the world economy. Where is the eurozone heading?", Integracja walutowa i rynki finansowe UE, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Długa 44/50, Warszawa. [Eurozone_program_konferencji_15-09.pdf]

 • 13 lipca 2012 Konferencja Global Econimics: Past, Present & Future, prezentacja: „The civilizational determinants of Poland's development", Warsaw School of Economics, Poland.

 • 24-25 maja 2012 - Konferencja "Innowacyjność - jak to robią inni? Uczymy się od najlepszych!", Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Centrum Nauki Kopernik, Warszawa.
    
 • 19 marca 2012 - Konferencja „Rynek nieruchomości w warunkach dysfunkcji sektora finansowego" Centrum Konferencyjne CFP, ul. Puławska 15, Warszawa. [ogranizator]
 • 16 kwietnia 2012 - Konferencja Naukowa. Instytut Finansów, Instytut Zarządzania Ryzykiem, Instytut Spraw Społecznych i Stosunków Międzynarodowych nt. „Źródła i konsekwencje niestabilności w Polsce" w siedzibie Akademii Finansów przy ul. Elektornowej 10. [organizator]
 • 29 lutego 2012 - Forum Debaty Publicznej „Samorząd Terytorialny dla Polski" w Pałacu Prezydenckim. [stengoram], [video
 • 15 lutego 2012 - Debata pod przewodnictwem Tadeusza Mazowieckiego pt.: „Przyszłość Europy. Polska perspektywa."[referat wprowadzający]. [video]
 • 10 lutego 2012 - Strategiczne Warsztaty Międzyresortowe pt. „Rozwój Polskiej Gospodarki a Trzecia Rewolucja Przemysłowa" w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie [video]
 • 14 grudnia 2011 - Konferencja pt. „Nowy porządek światowy. W kierunku nowej ery odpowiedzialności - inspiracje religijne" , na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, udział w sesji panelowej pt.: Anatomia kryzysu finansowego i ekonomicznego: przyczyny.przebieg, konsekwencje, perspektywy - i co po kryzysie?
 • 29 listopada 2011 - Konferencja pt. „Druga szansa na sukces przedsiębiorstwa" , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  w Warszawie, prezentacja pt.: Upadłości i ekonomiczna analiza prawa w kontekście ekonomii kryzysu. Podstawowe pytania i obszary badawcze. [prezentacja]
 • 29 listopada 2011 - Konferencja „Rachunkowość w dziele integracji Unii Europejskiej", Problemy pomiaru i wyceny wartości przedsiębiorstw w kontekście ekonomii kryzysu. [foto], [o konferencjI]
 • 17. 10 listopada 2011 - Konferencja pt. „Inwestowanie w kapitał ludzki" w Łodzi w Hotelu  „andel's". [o konferencji​]
 • 18. 19 lipca 2011 - Debata Prezydencka ACCA „Co czeka gospodarkę Polski i Europy?", Dyskusja Panelowa - Wspieranie innowacji: Tworzenie „Zielonej Gospodarki" w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa Hotel "InterContinental". [Agenda_-_Debata_Prezydencka_ACCA]