Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Konferencje i seminaria : Piotr Staszkiewicz – Konferencje
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Konferencje i seminaria
 

 dr Piotr Staszkiewicz

 
 • 17 stycznia 2013, Czwartki u ekonomistów,  Popularyzacja wyników badań w ramach grantu N N 112 180739 pt. Efektywność postępowań upadłościowych

 • 26 marac 2013, SGH Konferencja: Bankructwa, upadłości i restretkurtzacje przedsiębiorstw. Najnowsze trendy i zjawiska
  Referat:  Dynamika upadłości w Polsce

 • 26 marca 20013, SGH Konfrerencja: Efektywność postępowań upadłościowych, bankructwa przedsiębiorstw, katharsis i nowa szansa

 • 11 kwietnia 2013, Działalność biegłego rewidenta w zmieniających się uwarunkowaniach samorządowych i przepisach prawa podatkowego Warszawski Dom Technika NOT, Głos w dyskusji, Organizator KIBR

 • 17 maja 2013, Modelowanie danych panelowych: teoria i praktyka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  Referat i publikacja

 • 11 czerwca 2013, Polska Szkoła Socjologii Historycznej i historii gospodarczej:  Witold Kula, Marian Małowist, Konferencja PTE

 • 23-25 września 2013, Konferencja naukowa Invest 2013, Prezentacja:  Zakres działalności a zyskowność firm inwestycyjnych

 • 22-23 października 2013, Konferencja: Warsaw Intarnational Banking Formum

 • 22 październiaka 2013, World  Summit of Noble Peace Laureates, Konferencja: Non-violence, Peasebuilding and Reconsiliation,

 • 31 październiak 2013, Data Management – a Finance, Risk and Regulatory perspective, Webinar, Wolter Kluwer Financial Services, Głos w dyskusji

 • 5 listopad 2013,  Konferencja: Advanced Analytics and Data Science, SGH

 • 20 listpoada 2013, Partnerships in Poland: Marek devolopement and expeasion, by Chrisitine Minihane, Publisher, Biomedical Research

 • 28-29 listopada 2013,  Kongres Ekonomistów Polskich

 • 2 grudnia 2013, Giełda Papierów Wartościowych, I Forum Wyceny przedsiębirostw

 • 9 grudnia 2013, Zworotne instrymenty finansowe w procesie stymulowani rozwoju regionalnego, SGH Warszawa,