Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstwa | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Oferta dydaktyczna
 

 oferta dydaktyczna

 

dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH

 • Tematyka badań własnych

Rynek nieruchomości: popyt, cena i podaż; pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; nieruchomość jako przedmiot inwestowania; ryzyko inwestowania w nieruchomości; czynniki określające dynamikę rynku nieruch.; finansowanie nieruchomości.

 

131500-0145 Bankowość hipoteczna

131509-0145 Bankowość hipoteczna (e-learning)

 237820-0145 Finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości

 130320-0145 Inwestycje rzeczowe i metody ich finansowania

 238780-1169 Miasto od A do Z

 137885-0044 Proces inwestycyjny na rynku nieruchomości - przygotowanie analityczne (blended learning)

 131660-0145 Rynek nieruchomości

 

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

190591 

LIC ST LIC S-N LIC POP

290591 

MGR ST MGR S-N MGR POP

 

 

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Funkcjonowanie rynku nieruchomości. Segmenty rynku nieruchomości. Nieruchomości mieszkaniowe, biurowe, handlowe, magazynowe. Metody finansowania budownictwa mieszkaniowego. Funkcjonowanie banku komercyjnego w gospodarce rynkowej. Bankowość hipoteczna. Metody refinansowania kredytów hipotecznych. Wtórny rynek wierzytelności hipotecznych. Inwestycje - rodzaje, ryzyko, metody finansowania.dr hab. Paweł Dec

 • Tematyka badań własnych
  Finanse przedsiębiorstwa; analiza ekonomiczno-finansowa; ocena zdolności kredytowej; systemy wczesnego ostrzegania; analiza strategiczna; upadłość podmiotów gospodarczych; biznesplan; fundusze europejskie
   
 • Oferta dydaktyczna​

120030-1138  Analiza ekonomiczno-finansowa 

131430-0526  Ocena projektów inwestycyjnych 

231210-0526  Restrukturyzacja przedsiębiorstw 

233910-1138  Struktura kapitału w przedsiębiorstwie

233919-1138  Struktura kapitału w przedsiębiorstwie (e-learning)

220750-1001  Zarządzanie bankiem 

234140-0526  Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie 

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

199741-1138
299741-1138

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych​ 
  Finanse przedsiebiorstwa. Analiza ekonomiczno-finansowa. Ocena zdolności kredytowej. Systemy wczesnego ostrzegania. Analiza strategiczna. Upadłość podmiotów gospodarczych. Biznes plany. Fundusze europejskie. 


 

 

​​​dr hab. Piotr Staszkiewicz

 

 • Tematyka badań własnych
  Finanse przedsiębiorstwa; sprawozdawczość i rewizja finansowa. Firmy inwestycyje i nadzór finansowy

 

220741-1249  Advanced Financial Accounting 

230081-1249  Auditing

230080-1249  Badanie sprawozdań finansowych 

120191-1249  Corporate Finance 

120201-1249  Corporate Finance 

121291-1249  Financial Markets

120190-1249  Finanse przedsiębiorstwa 

120200-1249  Finanse przedsiębiorstwa 

233710-1249  Regulacje i nadzór nad rynkami finansowymi

233711-1249  Regulation and Supervision of Financial Markets 

121290-1249  Rynki finansowe

220740-1249  Zaawansowana rachunkowość finansowa 

 

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

196701-1249
296701-1249

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Finanse przedsiębiorstw. Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Firmy inwestycyjne. Nadzór finansowy. Wymogi kapitałowe.
 

 Oferta dydaktyczna – Studia podyplomowe