Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Bankructwa_ksiazka_szczegoly1
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Publikacje
 

 Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw

 
​​
 

 O książce

 
​T​EORETYCZNO-EMPIRYCZNA ANALIZAPODSTAWOWYCH CECH, ZJAWISK, PROCESÓW I PROCEDURZWIĄZANYCH Z BANKRUCTWAMI I UPADŁOŚCIAMI PRZEDSIĘBIORSTW

w książce: 

http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/produkty/profilProduktu/id/801/BANKRUCTWA_UPADLOSCI_I_PROCESY_NAPRAWCZE_PRZEDSIEBIORSTW__red.__Elzbieta_Maczynska


Książkę tworzą:

Elżbieta Mączyńska
Wprowadzenie 

CZĘŚĆ I
UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW – KONTEKST GLOBALNY I INSTYTUCJONALNY 

Elżbieta Mączyńska
Upadłości przedsiębiorstw – kontekst globalny
Wstęp
1. Technologiczne podłoże przemian i destrukcji
2. Makrowikinomia – potencjał przemian instytucjonalno-ustrojowych
3. Przewartościowania w teorii ekonomii a procesy przemian społeczno-gospodarczych
Podsumowanie 

Piotr W. Staszkiewicz
Analiza związków korelacyjnych pomiędzy dynamiką produktu krajowego brutto, rentownością a upadłością podmiotów w latach 2003–2011 w Polsce, USA i krajach strefy euro
Wstęp
1. Przegląd literatury
2. Hipotezy badawcze
3. Dane przyjęte do badania
4. Metodyka badawcza
5. Wyniki badania
6. Dyskusja
Podsumowanie 

Sylwia Morawska
Organizacja sądownictwa powszechnego w sprawach upadłościowych i naprawczych
Wstęp
1. Struktura organizacji sądownictwa powszechnego
2. Cele organizacji wymiaru sprawiedliwości w sprawach upadłościowych i naprawczych
3. Organizacja sądownictwa powszechnego w sprawach upadłościowych i naprawczych 

Paulina Kupis, Hanna Rachoń
Analiza kosztów amerykańskiej procedury upadłościowej, na przykładzie rozdziału 11 Kodeksu prawa upadłościowego
Wstęp
1. Uwagi terminologiczne
2. Geneza i źródła amerykańskiego prawa upadłościowego
3. System amerykańskiego prawa upadłościowego
3.1. Rodzaje postępowań w federalnym prawie upadłościowym
3.2. Wszczęcie procedury upadłościowej
4. Rozdział 11 w systemie amerykańskiego prawa upadłościowego
4.1. Ekonomiczna analiza rozdziału
4.1.1. Założenia ogólne
4.1.2. Analiza kosztów w kontekście porównawczym z holenderską procedurą upadłościową
Podsumowanie 

CZĘŚĆ IIPROCESY RESTRUKTURYZACYJNE I NAPRAWCZE PRZEDSIĘBIORSTW 

Hanna Sokół
Warunki i skuteczność programów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie BIOTON S.A.
Wstęp
1. Kryzys w przedsiębiorstwie, zagrożenie upadłością
2. Warunki przygotowania programu restrukturyzacji
3. Restrukturyzacja naprawcza
4. Skuteczność programów naprawczych na przykładzie BIOTON S.A.
5. Struktura własności i władzy
6. Analiza ekonomiczno-finansowa na tle strategii spółki
7. Główne przyczyny trudności
8. Efekty wdrożenia programu restrukturyzacji
Podsumowanie 

Daniel Jabłoński
Strategie zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach niepewności i zagrożenia bankructwem
1. Wpływ niepewności na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
1.1. Strategie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
2. Strategie przedsiębiorstw w stanie upadłości układowej i likwidacyjnej – studia przypadków
2.1. Strategie spółek budowlanych w stanie upadłości
2.2. Strategie spółek handlu detalicznego i hurtowego
2.3. Strategie spółek z sektora przemysłu drzewnego i surowcowego
2.4. Strategie przedsiębiorstw i skutki ich wprowadzenia
3. Wnioski dla teorii
Podsumowanie

Cezary Górecki
Ekonomiczne oraz operacyjne uwarunkowania upadłości układowej
Wstęp
1. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w sytuacji upadłości układowej
2. Wniosek o ogłoszenie upadłości układowej
3. Kategorie wierzytelności oraz wierzycieli przedsiębiorstw w upadłości układowej
4. Wierzyciele uprzywilejowani a proces upadłości układowej
5. Potencjalne źródła finansowania układu
6. Bank wobec kredytobiorcy zagrożonego bankructwem – uregulowania prawne
6.1. Rekomendacja R
7. Relacja przedsiębiorstwa z bankiem w sytuacji zagrożenia kredytobiorcy bankructwem – analiza wyników ankiety badawcze
7.1. Analiza wyników opracowanych na podstawie ankiety
8. Strategiczne uwarunkowania postępowań układowych
Podsumowanie 

CZĘŚĆ IIIBANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW – UJĘCIE SEKTOROWE.STUDIA PRZYPADKÓW

Paweł Dec
Bankructwa linii lotniczych
Wstęp
1. Analiza rynku lotniczego na świecie i w Polsce
2. Problemy i upadłości wybranych linii lotniczych
2.1. Upadłość fińskich linii lotniczych Air Finland
2.2. Upadłość polskich linii lotniczych Air Poland
2.3. Upadłość szwedzkich linii lotniczych Skyways Express
2.4. Upadłość węgierskich linii lotniczych Malev
2.5. Upadłość hiszpańskich linii lotniczych Spanair
3. Kondycja i ryzyko upadłości linii lotniczych
Podsumowanie 

Ewa Wierzbicka
Bankructwa biur podroży w Polsce
Wstęp
1. Sytuacja największych touroperatorów w branży turystycznej
2. Podstawy prawne świadczenia usług turystycznych
3. Ochrona prawna turystów, klientów biur podroży
4. Nadzór ze strony instytucji zajmujących się turystyką a propozycja stworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
Podsumowanie 

Katarzyna Boratyńska
Zagrożenie bankructwem w sektorze mięsnym – aspekty globalne
Wstęp
1. Przebieg i przyczyny globalnego kryzysu finansowego
2. Charakterystyka sektora mięsnego i badanych podmiotów
3. Skutki globalnego kryzysu finansowego dla przedsiębiorstw sektora mięsnego
3.1. Zagrożenie bankructwem wybranych przedsiębiorstw sektora mięsnego a globalny kryzys finansowy
Podsumowanie

 Tomasz Nowowiejski
Studium przypadku: MALMA Sp. z o.o. Historia i meandry upadłości – wymiar medialno-wizerunkowy
1. Zarys historii przedsiębiorstwa do 2006 r.
2. Próba reaktywacji w latach 2007–2011
3. Wydarzenia od sierpnia 2011 r. do maja 2012 r.
4. Kontrowersje związane z procesem upadłości
4.1. Historia kredytowa spółki
4.2. Powiązania UniCredit i Barilla
4.3. Projekt „Chopin”5. Wyrok sądowy
Podsumowanie 

Elżbieta Mączyńska
Wnioski i rekomendacje
1. Mankamenty regulacyjne
2. Uporczywe dysfunkcje regulacji upadłościowych i naprawczych
3. Dysfunkcje upadłości układowej
4. Globalny kryzys jako akcelerator upadłości
5. Upadłości przedsiębiorstw – ujęcie sektorowo-branżowe. Studia przypadków
6. Rosnące znaczenie monitoringu, analiz statystycznych i wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności przedsiębiorstw i ich bankructwami
7. Luki sprawozdawcze
8. Uwagi końcowe 

Bibliografia 
Indeks nazwiskIndeks przedsiębiorstw i instytucjiIndeks regionów, państw i miast
Indeks rzeczowy 
Spis rysunków
Spis tabel 
Wykaz publikacji prowadzonych przez zespół Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH wyników badań na temat bankructw i upadłości przedsiębiorstw

Polecamy także:
Elżbieta Mączyńska, Sylwia Morawska
Efektywność procedur upadłościowych.Bankructwa przedsiębiorstw katharsis i nowa szansa

http://wydawnictwo.sgh.waw.pl/produkty/listaProduktow/tytul//autor//cena_od//cena_do//fraza/EFEKTYWNO%C5%9A%C4%86+PROCEDUR+UPAD%C5%81O%C5%9ACIOWYCH/