Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : E. Mączyńska – Publikacje
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Publikacje
 

 Prof. E. Mączyńska

 
 •  P. Pysz (2014), Liberalismus – Neoliberalismus – Ordoliberalismus, Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 139 (1), 33-40. tekst
 • Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw, Elżbieta Mączyńska (red. naukowa), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010
 • Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe, Mączyńska Elżbieta, Messner Zbigniew (red. naukowa) Warszawa 2010 
 • Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, Mączyńska Elżbieta, Pysz Piotr (red. naukowa),  Warszawa 2010
 • Zagrożenia w działalności gospodarczej. Dylematy ustrojowo‑strategiczne w Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, str. 31.    Studia przypadków-wprowadzenie w Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, str. 151    Wnioski i rekomendacje w Meandry upadłości przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, str. 429. 
 • Globalna niepewność a trwałość rozwoju w Polska Wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku, red. A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009, str. 55
 • W poszukiwaniu gospodarczego ustroju równowagi. Czy zmierzamy do ładu ekologiczno-społecznej gospodarki rynkowej ?(referat   na X Międzynarodową Konferencję Naukową „E-gospodarka - E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej", 11-13 maja 2009 r., Nałęczów, opublikowany W:] Partycki S. (red.): E-gospodarka, E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Wydawnictwo KUL, Lublin 2009).
 • Dylematy ustrojowe. Czy zmierzamy do ładu ekologiczno-społecznej gospodarki rynkowej? (XIX Konferencja Naukowa Wspólnej Komisji Ekonomistów PAN i RAN Państwo i gospodarka w Polsce i w Rosji: lekcje XX i perspektywy XXI wieku, Warszawa, 23-24 czerwca 2009 r.)         "Meandry upadłości", cały tekst w Kwartalniku Nauk o Przedsiębiorstwie nr 1(10) styczeń-marzec 2009, str. 15.
 • Ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstwa w Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, redakcja A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, str. 57-76.   
 • Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne.    Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2008
 • Wycena przedsiębiorstw, Zasady, procedury, metody, wyd. SKwP, Warszawa, 2005.
 • Zagrożenie upadłością, w: Materiały i Prace IFGN, t. XCIII, Warszawa , SGH 2005, s. 265. (redakcja naukowa i współautorstwo)    E. Mączyńska, M. Zawadzki, Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, Ekonomista, 2006, nr 2, s. 205-235.    
 • The List of 500, Enterprises’ successes and failures Davos 2006, Special issue Wednesday, 01 February 2006 , Nowe Życie Gospodarcze.    Mikroekonomia - "Termometr dla gospodarki", Magazyn Polskiej Akademii Nauk ACADEMIA Nr 5, 2006.
 • Dylematy wykorzystywania modeli dyskryminacyjnych jako narzędzia oceny niewypłacalności dewelopera, w: FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ. ASPEKTY PRAKTYCZNE RED. BRYX M. KRYSIAK Z., wydawnictwo: ZWIĄZEK BANKÓW POLSI, 2006.
 • Ile jest warta nieruchomość, Poltext, 2003. (współaut. M. Prystupa),
 • Die Wirtschaftsordnungin Polen - Modelle in der Falle"OSTEUROPA-WIRTSCHAFT" , Stuttgart, 2003 ,nr. 4 ", s.350-363.
 • The Role of the State under the Conditions of the Change in Different Societies Osteuropa-Wirtschaft, 2004, ss. 353-367.
 • Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości ich wykorzystania a w Polsce, w: serii PTE „Ekonomia i Świat współczesny”, Warszawa 2003. (redakcja i współautorstwo) 
 • Społeczna gospodarka rynkowa a anglo-amerykański model gospodarczy. Kontrowersje i nieporozumienia, w: AMERYKAŃSKI MODEL ROZWOJU GOSPODARCZEGO, Istota, efektywność i możliwość zastosowania, red. nauk. W. Bieńkowski, SGH, Warszawa 2006.
 • Społeczna gospodarka rynkowa - pleonazm czy użyteczna w praktyce koncepcja? - w: Ład instytucjonalny w gospodarce, t. II, red. Barbara Polszakiewicz, Jerzy Boehlke, Toruń 2006
 • Early-warning systems for predicting bankruptcy - Economic Thermometer, Academia, 2006 , nr 9.    Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej – Wyd. DiG, Warszawa, 2001 tom I “Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie - transformacji gospodarki polskiej , w tym: tom II “Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej. Studia wybranych przypadków. (redakcja naukowa i współautorstwo) 
 • Złożona do druku w wyd. Poltext książka pt. Systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej . Ksiązka ta jest wynikiem kierowanego przeze mnie w INE PAN granatu KBN nr 1 H02C 029 na temat: „Systemy wczesnego ostrzegania przed bankructwem przedsiębiorstw. Wskaźniki wczesnego informowania.” Fragmenty tej książki zostały opublikowane w artykule pt. „Dyskryminacyjne modele predykcji upadłosci przedsiebiorstw” ,„Ekonomista” nr 2 , 2006.
 • Innowacyjość a zagrożenia w biznesie i ich pomiar, w: Raport o innowacyjosci gospodarki Polski w 2005 r., praca zb,. Pod red. T. Baczko,, wyd. INE PAN Warszawa, 2005. s. 93-97.
 • Social Market Economy.Controversies and Misunderstandings, w: Business interaction in a global economy, Wyd. COPE, 2006.
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Światowe i lokalne czynniki dynamizujące, Ekonomista, 1999, nr 1-2.
 • Der zivilisatorische Umbruch und die Wirtschaftsordnung, w: Osteuropa Wirtschaft, 2006 nr 2 s. 127-139.
 • The Role of the State under the Conditions of the Change in Different Societies,  Osteuropa-Wirtschaft, vol. 49, no. 4, pp. 353, 
 • Dylematy wykorzystywania modeli dyskryminacyjnych jako narzędzia oceny niewypłacalności dewelopera w: FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ. ASPEKTY PRAKTYCZNE red. Bryx M. Krysiak Z., wyd.: Związek Banków Polskich, 2006.
 • Due diligence, Nasz Rynek Kapitałowy 1999, nr 12.    Systemy wczesnego ostrzegania. 2000.
 • To zwykła defraudacja, Rzeczpospolita, 9 sierpnia 2002, s.B7 – s.
 • Kreatywność czy agresja? – Nowe Życie Gospodarcze, 2002, nr 16
 • O podatkach - z fraszką w tle , Nowe Życie Gospodarcze 2006, nr 3
 • Podatkowa choroba, „Rzeczpospolita”, 04.09.2004
 • Korpożercy, korpoludy. Czy ponadnarodowe korporacje niszczą ziemię, kraje i ludzi?, Nowe Życie Gospodarcze 2006, nr 19.
 • P.Kralicek „Podstawy gospodarowania finansami” Wyd. Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, Warszawa, 1997 (tł. E.Mączyńska).

Ponadto Biuletyny PTERaporty Rady Strategii Społeczno - Gospodarczej przy Radzie Ministrów (RSSG)