Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje_wazne
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Publikacje
 

 Wybrane publikacje ZBnB

 
Elżbieta Mączyńska, Funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich bankructwa w warunkach globalnie naruszonej równowagi [w:] Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw (Wybrane zagadnienia), w: Agata Adamska, Elżbieta Mączyńska (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, str. 35 - 52

Piotr Staszkiewicz, Sprawozdawczość ostrożnościowa i finansowa firm inwestycyjnych (I., p. 256). Warszawa: Wolters Kluwer 2014.

Elżbieta Mączyńska, Efektywność postępowań upadłościowych. Bankructwa przedsiębiorstw - katharsis i nowa szansa [w:] Gazeta SGH numer 2/13 (290) luty 2013, Miesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, str. 37-38 

oa_okladka.jpegElżbieta Mączyńska, Wenn der Diener zum Herrn wird. Die Dysfunktion der Bemessung des Geschaftswerts und der Ergebnisse wirtschaftlichen Handelns (Gdy sługa staje się panem. Dysfunkcja oceny wyniku działalności gospodarczej) [w:] Aktuelle Ostinformationen 3/4 2011, Deutsch-polonische Schulpartnerschaftsborse 

Elżbieta Mączyńska, Recenzent, Polska transformacja gospodarcza i jej uwarunkowania, Maciej Miszewski, Katowice 2012   

Elżbieta Mączyńska (red.), Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013. 

Elżbieta Mączyńska, Energia, Ekologia, Edukacja, Ekonomia Makrowikinomia: konsumenci i prosumenci - podstawy decyzji rynkowych [w:] Instalacje, news, (02) Marzec 2012, Poznański Magazyn Targowy str. 14

Elżbieta Mączyńska, Upadłości przedsiębiorstw w kontekście ekonomii kryzysu [w:] Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, str. 13 - 33

Elżbieta Mączyńska, Bankructwa przedsiębiorstw a nadzór właścicielski [w:] Gospodarowanie majątkiem publicznym w warunkach kryzysu - aspekty makro - mezo - i str. 75 - 89

Elżbieta Mączyńska, Wikinomia - niewykorzystane sznse innowacji [w:] Wpływ funduszy strukturalnych UE na transfer wiedzy do przedsiębiorstw, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, str. 18 - 20     Wywiad z Elżbietą Mączyńską Uwaga na jednorękich ekonomistów!

Elżbieta Mączyńska, Ład Gospodarczy Pochwała ordo [w:] Biuletyn Numer 5/2012 grudzień, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, str. 18 - 20