Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstwa | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Publikacje
 

 Publikacje pracowników zakładu

 

Wybrane publikacje pracowników [tutaj]


Okladka_maly.png

"Ochrona praw wierzycieli w Polsce" red. Gołaczyński, Jacek; Mączyńska, Elżbieta , PTE 2017, Monografia.

Pozycje pracowników zakładu:

E. Mączyńska, Rozdział 1. Wierzytelności - fundamentalna kwestia ekonomiczna i prawna. s.19-50.

S. Morawska, P. Staszkiewicz, P. Banasik, Rozdział 2. Ochrona praw wierzyciewli w przypadku niewypłacalności, s. 53-70.

Publikacja powstała w ramach grantu pt. „Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004‑2012 – koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów” sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/03605


BCoverStaszkiewicz.bmp
Staszkiewicz, P. (2015), Audit. An introduciton to International Standards on Auditing, Warsaw: SGH-Oficyna Wydawnicza.​

Wywiad z Panią Prof. E. Mączyńską w "Świat się chwieje. 20 rozmów o ty, co z nami dalej"

Raport „Reforma kulturowa. 2020, 2030, 2040”Prof. E. Mączyńska: Sekularna stagnacja, Zapracowanie, Stagnacja na wieki, Inkluzywna gospodarka

List p. Tarnowskiego​

Komentarz Pani Profesor E. Mączyńskiej do wyników ​sondażu przeprowadzonego przez TNS Polska dla My Company Polska
Efektywność procedur upadłościowych.Bankructwa przedsiębiorstw katharsis i nowa szansa

Prof. E. Mączyńska, dr hab. S. Morawska

Upadlosc.jpg

Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne. 2015  Oficyna SGH​

Redakcja naukowa Prof. E. Mączyńska​


FinanceI.pngFinanceII.png


Staszkiewicz, P., & Staszkiewicz, L. (2015). Finance: A Quantitative Introduction. Vol. I Elsevier - Academic Press.

Staszkiewicz, P., & Staszkiewicz, L. (2015). Finance: A Quantitative Introduction. Vol. II Elsevier - Academic Press.

Bankructaw_przedsiebiorstw.bmp  

BANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW WYBRANE ASPEKTY EKONOMICZNE I PRAWNE  

Autor: RED.ELŻBIETA MĄCZYŃSKA

Koordynacja i opracowanie indeksów: Paulina Kupis

Wkład pracowników zakładu do publikacji:

E. Mączyńka - Rozdział I. Bankructwa przedsiębiorstw. Wymiar teoretyczny i rzeczywisty.

P. Kupis, K. Zaniewska - Rozdział  12. Czynniki bankructw w przedsiębiorstwach rodzinnych.

P. Staszkiewicz - Rozdział 20 - Dynamika upadłościprof. E. Mączyńska

E.Mączyńska,(2015) Aksjologiczne niedostatki współczesnej ekonomii, w: Ekonomia jest piękna. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Wilkinowi red. Hardt Ł., Milczarek-Andrzejewska D., Wydawnictwo Naukowe Scholar​

Elżbieta Mączyńska "Bankructwa przedsiębiorstw. Wymiar teoretyczny i rzeczywisty​" w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne (red.) E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014

Rynek pracy i wykorzystanie potencjału pracy w Polsce. KSIĘGA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI 80-LECIA PROFESORA MIECZYSŁAWA KABAJA, Józef Orczyk (red.), Antoni Rajkiewicz (red.), Bożenna Balcerzak-Paradowska, Marek Bednarski, Stanisława Borkowska, Zdzisław Czajka, Edward Dolny, Kazimierz W. Frieske, Danuta Graniewska, Wacław Jarmołowicz, Urszula Jeruszka, Baha Kalinowska-Sufinowicz, Bożena Kołaczek, Elżbieta Mączyńska, Aleksy Pocztowski, Bogusława Urbaniak, Gertruda Uścińska, Zenon Wiśniewski, Jerzy Wratny, IPiSS, Warszawa 2014, seria "Studia i Monografie", szczegóły

Elżbieta  Mączyńska (2014) Dylematy pomiaru gospodarki globalnej - produkt krajowy brutto w: Księdze jubileuszowej Profesora Włodzimierza Siwińskiego Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga reform?okladka.pdfokladkaspis tresci.pdfspis tresci

Elżbieta​ Mączyńska, Piotr Pysz, Liberalismus – Neoliberalismus – Ordoliberalismus​, Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, 2014, 139 (1), s. 33-40.

 

Elżbieta Mączyńska, Poland: The Main Determinants of Socio-Economic Development [w:] Economics questions, issues and problems, 2014, s. 134-147. 

Elżbieta Mączyńska, Funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich bankructwa w warunkach globalnie naruszonej równowagi [w:] Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw (Wybrane zagadnienia), Agata Adamska, Elżbieta Mączyńska (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, str. 35 - 52 .

Elżbieta Mączyńska (red.), Procesy upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.

więcej...

materiały


dr M. Świderska

Raport roczny jako źródło informacji dla inwestorów. Stan obecny a oczekiwania inwestorów, MAC Consulting, Warszawa 2011

więcej...​


dr P. Staszkiewicz

Staszkiewicz, L. & Staszkiewicz, P., 2015. HFT’s potential of investment companies. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no.381, pp.376–389. DOI: 10.15611/pn.2015.381.28​

Adamska A, Staszkiewicz, P., (2015), Authorized capital as risk mangagement tool in emerging ecomomy. Case of Poland. Folia Oeconomica, vol.1, no.310, pp.7–20. DOI: 11089/21​

Staszkiewicz P. (2015) High frequency trading readiness in Central Europe   GSTF Journal on Business Review Vol.4 No.2.

Staszkiewicz, P., & Staszkiewicz, L. (2015). Finance: A Quantitative Introduction. Vol. I Elsevier - Academic Press.

Staszkiewicz, P., & Staszkiewicz, L. (2015). Finance: A Quantitative Introduction. Vol. II Elsevier - Academic Press.

Piotr Staszkiewicz, (2015), How far is enough for financial markets​. In 5th Annual Interantiaonal Conference on Accounting and Finance. Singapore​:  pp. 21–26.

2014

Piotr Staszkiewicz, Lucia Staszkiewicz, Ekonomiczny skutek zniesienia obowiązku publikacji sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, Zesztyty Teoretyczne Rachunkowości; 2014(79(135)):71-81 ICID: 1133209,DOI: 10.5604/16414381.1133209

Piotr . W. Staszkiewicz , “Verification of the disclosure lemma applied to the model for reputation risk for subsidiaries of non-public group with reciprocal shareholding on Polish broker-dealers market,” Pr. Nauk. Uniw. Ekon. we Wrocławiu, 2013, vol. 323, s. 337–346.​

Piotr Staszkiewicz "Dynamika upadłości" w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne (red.) E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014

Piotr Staszkiewicz, Sprawozdawczość ostrożnościowa i finansowa firm inwestycyjnych, I. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.

Iwona Chomiak-Orsa, Piotr Staszkiewicz,  „Efficiency of the standrad method for operational risk at the broker dealer market,” [w:] Economics questions, issues and problems, 2014, s. 250–257.

więcej...