Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Piotr Staszkiewicz
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Skład osobowy
 

 dr hab. Piotr Staszkiewicz, prof. SGH

 

 

dr hab. Piotr Staszkiewicz, prof. SGH

[IDEAS] [SSRN] [PIBR] [ACCA] [CISA]

Importuj do managera: EndNote.xmlEndNote.xml RIS Staszkiewicz.risRISStaszkiewicz BibTeX.bib BibTeX

[Publikacje]   [Książki​]  [Badania[Seminarium] [ENGLISH​]

Doktor ekonomii  specjalizujący się w zagadnieniach rewizji finansowej i rynku finansowego.  Biegły rewident, karierę zawodową rozpoczynał w 1995 w Ernst and Young (EY), pracując zarówno w Polsce jak i za granicą, głównie na Słowacji. Uzyskał członkostwo w ACCA w roku 1998, zaś w 2001 prawo wykonywania zawodu biegłego rewidenta na terytorium Wielkiej Brytanii.  

        Rewident z bogatym doświadczeniem zawodowym zarówno w branży przemysłowej - projekty dla CocaCola, ABB, Ikea, AdTranz, ŽSR, Whirpool  itp, branży finansowej min.: Narodowy Bank Słowacji, Societe Generale, ING oraz publicznej: rewizja budżetu Rzeczpospolitej Polskiej, udział w rewizji funduszy celowych Komisji Europejskiej i innych. Biegły rewident wpisany na listę rewidentów 7 programu ramowego. Współpracował, zarządzał i koordynował projekty  audytowe, due dilligence, foresnic, fuzji, przejęć, audytu zadaniowego, rewizji systemów informatycznych i podobne. Członek międzynarodowego zespołu due diligence powołanego do przejęcia Arthur Andersen Polska.

            W 2002 roku zdał egzaminy aktuarialne przed Słowackim Urzędem Nadzoru Finansowego, zaś w 2009 egzaminy  CISA wg prawa aglomeracji Nowy Jork. W 2003 uzyskał  stopień doktora na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w obszarze makroekonomii. Od 2003 roku członek KIBR, w latach 2003 - 2005 członek Zarządu Dolnośląskiego Oddziału KIBR. W latach 2009-2012 powołany przez Ministra Finansów jako przedstawiciel KNF na członka  Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów.  Współodpowiedzialny za egzamin z analizy sprawozdań finansowych. Długoletni członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

            W okresie 2003 -2005 członek zarządu w podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych AKF.W latach 2005-2007 specjalista Najwyższej Izby Kontroli w latach 2008 -2012 Naczelnik Wydziału Nadzoru Finansowego w Komisji Nadzoru Finansowego. Koordynator "crd team", zespołu który wdrożył Nową Umowę Kapitałowym oraz proces BION na rynku firm inwestycyjnych w Polsce. Ekspert Komisji Europejskie w projektach Taiex (Ukraina, Liban),  uczestnik programów pomocowych (Egipt), współorganizator projektów edukacyjnych Cedur. Były zastępca przedstawiciela Polski w Europejskiej Radzie Ryzyka Systemowego w Komitecie Technicznym. Autor ekspertyz ekonomicznych.

            Wykładowca na kursach MBA City University, MBA INE PAN, MBA INI PAN,  studiach podyplomowych, wykładowca Collegium Civitas. 2015 staż naukowy w RMIT Australia. Od 2012 roku adiunkt w Szkole Głównej Handlowej. Wykłada min.: badanie sprawozdań finansowych, rynki finansowe, wycenę przedsiębiorstw. Uczestnik i prelegent licznych konferencji. Autor artykułów naukowych publikowanych w World Journal of Social Science, Zeszytach Naukowych, Účtovníctvo Audítorstvo Daňovníctvo i innychAutor monografii "Sprawozdawczość ostrożnościowa i finansowa firm inwestycyjnych" Wolters Kluwer, współautor (z Lucią Staszkiewicz) podręcznika "Finance. A quantitative introduction" Elsevier - Academic Press (volume I i II). Współpracuje z 

 • Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,

recenzent:

 • Management Studies  (do 2014)
 • Journal of Accounting, Finance and Economics (od 2014)
 • Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics (od 2017, IF 0.726)
 • Economic Research-Ekonomska Istraživanja (od 2018 , IF 1.137​)
 • Managerial Auditing Journal (od 2018, IF 0,693)
​associate editor
 • Global Review of Accounting and Finance​  (od 2016)

 
Editorial Board Member (członek komitetu redakcyjnego​)
 •  International Journal of Accounting, Finance and Risk Management​ (od 2018)
 • Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa (od 2016)
członek
 • Elsevier Advisory Panel
 • European Accounting Association

                      Żonaty troje dzieci. Zainteresowania: turystyka piesza, procesy kognitywne człowieka.