Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : dr Izabela Rudzka
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Skład osobowy
 

 dr Izabela Rudzka

 
​​​zdjecie IR.jpg
Zainteresowania badawcze: 

 
Rozwój, rewitalizacja, kryzys i bankructwo miast. Restrukturyzacja finansowania rozwoju miast. Nieruchomości mieszkaniowe i przestrzeń miejska. Eco – innowacje. Przedsiębiorczość jako efekt emergencji i synergii gospodarczej. Przedsiębiorczość  w procesie samoregulacji 
i samoorganizacji symbiozy miejskiej. 

 
Wybrane publikacje: 
 1. Rudzka I., Defining of deprived area, The European Standard for Vocational Training in Urban Regenerations, Bryx. M. (red.), OW SGH, Warszawa 2014, s. 8-12.
 2. Rudzka I., Monitoring of the urban crisis areas in the regeneration process, The European Standard for Vocational Training in Urban Regenerations, Bryx. M. (red.), OW SGH, Warszawa 2014, s. 57-62.
 3. Rudzka I., Prekonsultacje dotyczące rewitalizacji obszaru „Dawnych Koszar Dragonów”[w:] Innowacje w Zarządzaniu Miastami w Polsce, Bryx. M. (red.),  OW SGH, Warszawa 2014, s. 194-201.
 4. Rudzka I., Konsultacje dotyczące rewitalizacji Parku Centralnego w Olsztynie [w:] Innowacje w Zarządzaniu Miastami w Polsce, Bryx. M. (red.), OW SGH, 2014, s. 201-203.
 5. Rudzka I., Monitorowanie obszarów kryzysowych w miastach w procesie rewitalizacji, [w:] Europejskie standardy w kształceniu zawodowym w obszarze rewitalizacji, Bryx  M. (red.) OW SGH, Warszawa 2014, s. 60-65.
 6. Rudzka I., Wyznaczanie obszarów zdegradowanych, [w:] Europejskie standardy w kształceniu zawodowym w obszarze rewitalizacji, Bryx M. (red.), OW SGH, Warszawa 2014, s. 10-14. 
 7. Bryx M., Lipiec  J., Rudzka I., Green Urban Regeneration Projects, CeDeWu, Warszawa 2015.
 8. Bryx M., Lipiec  J., Rudzka I., Principles of Green Urban Regeneration Projects,  [w:] Eco – innovations in cities, Szelągowska A., Bryx M. (red.), CeDeWu, Warszawa 2015, s. 49-97.
 9. Rudzka I., Rewitalizacja małych i średnich miast Mazowsza w latach 2007 – 2013. Dylematy i wyzwania, [w:] Finanse. Polityka Publiczna, Poznańska K., Kraj K.M. (red.), OW SGH, Warszawa 2015, s. 111-127.
 10. Rudzka I., Wyznaczanie zdegradowanych obszarów mieszkaniowych w świetle przepisów o finasowaniu rewitalizacji, Świat Nieruchomości, 1/2015, Fundacja Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2015, s. 41-47.
 11. Rudzka I., Stany Zjednoczone: O wciąż największej gospodarce świata, [w:] O różnorodności współczesnego świata. Uwarunkowania prowadzenia biznesu w wybranych gospodarkach, Kotlarski, M.W.  (red.), OW SGH, Warszawa 2017, s. 199-247.
 12. Rudzka I., Bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw architektonicznych, [w:] Komponenty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, Kuciński K. (red.), CeDeWu, Warszawa 2018, s.199-214.
 13. Lipski M., Rogowski W., Rudzka I., Istota ekonomicznego komponentu bezpieczeństwa ekonomicznego, [w:] Komponenty bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, Kuciński K. (red.), CeDeWu, Warszawa 2018, s. 169-179.
 14. Rudzka I., Podstawy teorii gier w zarządzaniu miastem, World of Real Estate Journal, 3/2018, Fundacja Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2018, s. 69-77.
 15. Rudzka I., Emergencja przestrzenna a bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw, [w:] Samoorganizacja bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw, Kuciński K. (red.), CeDeWu, Warszawa 2019, s. 37-60.


 

​​​