Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : dr hab. Agnieszka Cenkier, prof. SGH
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Skład osobowy
 

 dr hab. Agnieszka Cenkier, prof. SGH

 

 
Zainteresowania badawcze:
 • struktura  finansowania rozwoju podmiotów gospodarczych;
 • ocena sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem analizy ekonomiczno-finansowej;
 • działania naprawcze w obliczu zagrożenia bankructwem;
 • partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji inwestycji publicznych w ramach zrównoważonego rozwoju. 
 
Wybrane publikacje:
 • Finansjeryzacja a rozwój branży i spółki na przykładzie produkcji sprzedanej odzieży w: Finansjeryzacja przedsiębiorstwa. Perspektywy, red. naukowa: A. Fierla, OW SGH, Warszawa 2020.
 • Ocena aktywności gospodarczej państwa – wybrane problemy w: Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze nr 7, Zielona Góra 2017.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w: Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, red. Naukowa M. Goleń, OW SGH, Warszawa 2017.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych, OW SGH, Warszawa 2011.
 • System finansowy w Polsce (współautor), PWE, Warszawa 2008.
 • Biznesplan. Elementy planowania działalności rozwojowej (współautor), red. naukowa: K. Marecki, M. Wieloch, OW SGH. Warszawa 2008.
 • System finansowy w Polsce (współautor), red. naukowa:
  B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Finanse przedsiębiorstwa (współautor), red. naukowa:
  J. Szczepański, L. Szyszko, PWE, Warszawa 2007.