Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Zakład Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa : Historia Zakładu
Zakład Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
 

 Historia Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

 

​Historia Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa jako jednostki organizacyjnej działającej pod tą nazwą rozpoczęła się dopiero w 2013 r. Jednak poprzedza ją ponad dwudziestoletni okres działania Katedry Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa. Kres owocnemu funkcjonowaniu tego podmiotu przyniosła dopiero reforma Szkoły Głównej Handlowej prowadzona pod kierunkiem Jego Magnificencji Rektora SGH prof. dr hab. Tomasza Szapiro.

Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa została powołana do życia na początku lat dziewięćdziesiątych XX w., czyli w okresie gdy kształtowane były struktury tworzonego wówczas Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Wiodącym zadaniem nowoutworzonej jednostki było wypełnienie dotkliwej luki w zakresie badań naukowych dotyczących zarówno finansów nowoczesnego przedsiębiorstwa, jak i zarządzania tą kluczową sferą. Na tej podstawie sformułowana została także, interesująca szerokie kręgi studentów wszystkich rodzajów studiów, oferta dydaktyczna.

W latach 1991-1992 Kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Lech Szyszko. W 1992 r. wiodąca liczebnie część zespołu pracowników Katedry zdecydowała się ją opuścić, tworząc Katedrę Finansów Przedsiębiorstwa w ramach Kolegium Zarządzania i Finansów. Tworzenie nowego zespołu i kierownictwo Katedry powierzono w 1993 r., prof. dr hab. Witoldowi Bieniowi. W stosunkowo krótkim czasie profesor W. Bień zbudował nowy zespół, złożony zarówno z osób o bogatym doświadczeniu zawodowym, jak i z młodych, kreatywnych pracowników. Integracji Katedry sprzyjały podjęte wówczas badania naukowe dotyczące rentowności i obciążeń fiskalnych, wychodzących z kryzysu przedsiębiorstw.
 
Na szeroką skalę pracownicy Katedry prowadzili również badania w zakresie racjonalnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Pogłębione badania dotychczas kontynuowane, dotyczyły także powstającego i rozwijającego się szybko rynku kapitałowego. Istotną rolę w badaniach naukowych stanowiła także ocena współpracy z bankiem przedsiębiorstw z ich punktu widzenia. Wyniki badań wykorzystywano nie tylko w procesach dydaktycznych na Uczelni, ale także przedstawiciele Katedry prezentowali je w czasie seminariów, konferencji oraz na spotkaniach z przedstawicielami praktyki. Stanowiły one również podstawę do przygotowania podręczników akademickich, które nierzadko są wykorzystywane przez inne uczelnie ekonomiczne w kraju.
 
W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. miał miejsce istotny, jakościowy rozwój zespołu Katedry. Stopnie naukowe dr hab. uzyskali dwaj pracownicy: dr Andrzej Fierla oraz dr Jacek Grzywacz. Następnie dr hab. Jacek Grzywacz uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Tak więc grono samodzielnych pracowników nauki w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa wzrosło do trzech osób. W ciągu dotychczasowego istnienia Katedry około 20 doktorantów obroniło także prace doktorskie.
 
Jednocześnie po przejściu na emeryturę profesora W. Bienia, Kierownikiem Katedry został w 2005 r., prof. dr hab. Jacek Grzywacz. Praca Katedry nadal koncentrowała się na zagadnieniach dotyczących finansów przedsiębiorstwa i rynku kapitałowego. W okresie tym, prowadzone były również badania dotyczące zarządzania majątkiem obrotowym przedsiębiorstwa i płynnością finansową. Tradycyjnie, z dużym powodzeniem kontynuowana była realizacja Ścieżki Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, aktywnie funkcjonowało również Studenckie Koło Naukowe. Do grona samodzielnych pracowników nauki dołączył dr hab. Sebastian Buczek, który uprzednio, jako pracownik Katedry, obronił pracę doktorską, a następnie uzyskał tytuł doktora habilitowanego.
 
W roku 2008 kierowanie Katedrą Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa objęła prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska.
 
Decyzją Rektora z 05 marca 2009 r. utworzone zostały w ramach Katedry dwa zakłady:
  • Zakład Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw (Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska),
  • Zakład Inwestycji Finansowych (Kierownik Zakładu: dr hab. Sebastian Buczek, następnie krótko dr hab. Andrzej Fierla).
Oba zakłady w połowie 2013 r. zostały włączone do nowo utworzonego Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji kierowanego przez prof. dr hab. Marka Bryxa. Jednocześnie Zakład Inwestycji Finansowych, w celu kontynuacji tradycji i realizacji zadań Katedry, zmienił nazwę na Zakład Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa. Kierownikiem pozostał, na okres przejściowy, dr hab. Andrzej Fierla. Niemniej należy podkreślić, że pracownicy Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa wywodzą się z obu zakładów zlikwidowanej (zreformowanej) Katedry.