Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Zakład Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Zakład Zarządzania Ryzykiem - Oferta dydaktyczna
 

 oferta dydaktyczna

 

Oferta dydaktyczna

Specjalność międzykierunkowa Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa

Specjalność ZFP .pdf

 

 

dr hab. Andrzej Fierla, prof. SGH - Kierownik Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa

 

 • Tematyka badań własnych
  Rynek kapitałowy; wycena przedsiębiorstwa; finansowe instrumenty pochodne.

 • Oferta dydaktyczna

131540-0126  Metody wyceny przedsiębiorstw 
 
231230-0126  Rynek instrumentów pochodnych 

121290-0126  Rynki finansowe

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

290521-0126

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Rynek kapitałowy. Finansowe instrumenty pochodne. Analityczna wycena przedsiębiorstw.

 MATERIAŁY DO ZAJĘĆ

wycena przedsiębiorstw_arkusz_do_rozwiazywania_2019.xls

wycena_przedsiebiorstw_dane_2019.pdf


 

dr hab. Agata Adamska prof. SGH, 


 

 • Tematyka badań własnych
  Własność i kontrola w spółkach publicznych; funkcjonowanie rynku kapitałowego; strategia finansowa przedsiębiorstw.

 • Oferta dydaktyczna

238260-0991  Ład korporacyjny 

234330-0991  Rynek kapitałowy
 
121290-0991  Rynki finansowe

131200-0991  Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

196371-0991
296371-0991

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Własność i kontrola w spółkach publicznych. Inwestycje w instrumenty finansowe i w aktywa emocjonalne. Zarządzanie ryzykiem. Finanse a marketing w przedsiębiorstwie.

  

 

prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz

 • Tematyka badań własnych
  Bankowa obsługa finansowa przedsiębiorstw; płynność finansowa przedsiębiorstw; kredytowanie; emisja papierów wartościowych; leasing; lokaty pieniężne; faktoring w przedsiębiorstwie; operacje krajowe i zagraniczne; struktura kapitału w firmie.

 • Oferta dydaktyczna

237400-0171  Bankowa obsługa finansowa przedsiębiorstwa 

120190-0171  Finanse przedsiębiorstwa 

120200-0171  Finanse przedsiębiorstwa 

230560-0171  Marketing usług bankowych

 

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

190691   LIC ST LIC S-N LIC POP 
290691   MGR ST MGR S-N MGR POP 

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Finansowa obsługa bieżąca przedsiębiorstwa. Rozliczenia krajowe i zagraniczne. Karty płatnicze. Bankowość elektroniczna w firmach. Kredyt. Leasing. Faktoring. Emisja papierów dłużnych. Konsolidacja systemu bankowego. Lokaty środków pieniężnych przedsiębiorstwa - rynek pieniężny i kapitałowy. Ryzyko w działalności banku. Sprawozdawczość finansowa ban- ków. Strategie marketingowe banków. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Analiza finansowa. 

dr Anna Grygiel-Tomaszewska 

 • Tematyka badań własnych

analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, rynki kapitałowe, fundusze inwestycyjne, finanse behawioralne

 • Oferta dydaktyczna 
132150-1513  Finanse behawioralne
132200-1513  Inwestorzy instytucjonalni na rynkach finansowych
220430-1513  Portfel inwestycyjny
121290-1513  Rynki finansowe
131100-1513  Usługi finansowe

 

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
190001   LIC ST LIC S-N LIC POP
290001   MGR ST MGR S-N MGR POP

 

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowychRynki finansowe Fundusze inwestycyjne Analiza ekonomiczno-finansowa Inwestowanie behawioralne 

dr Hanna Sokół

 

 • Tematyka badań własnych
  Polityka gospodarcza; rozwój systemu bankowego; współzależności rozwoju przedsiębiorstwa a polityka kredytowa banków; polityka zmian strukturalnych i prywatyzacji; problemy finansów przedsiębiorstwa, w tym restrukturyzacja zadłużenia.

 

 • Oferta dydaktyczna

120030-0526  Analiza ekonomiczno-finansowa 

131430-0526  Ocena projektów inwestycyjnych 

231210-0526  Restrukturyzacja przedsiębiorstw 

233910-1138  Struktura kapitału w przedsiębiorstwie

233919-1138  Struktura kapitału w przedsiębiorstwie (e-learning)

234140-0526  Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie 

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

192291-0526
292291-0526 

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych 
  Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Rynek kapitałowy. Zagadnienia funkcjonowania systemu bankowego. Finansowanie projektów inwestycyjnych. Polityka pieniężna i fiskalna. Prywatyzacja przedsiębiorstw. Możliwości pozyskania kapitału w przedsiębiorstwie. Instrumenty rynku kapitałowego. Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw. Bankowość. 
   

​​

 

 Oferta dydaktyczna