Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Zakład Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Zakład Zarządzania Ryzykiem - Publikacje
 

 Publikacje

 

 Agata Adamska, Andrzej Fierla (red.), Inwestowanie rynki instrumenty decyzje, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016

Paweł Dec (red.), Przewrotność współczesnych finansów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016​

Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz, Odpowiedzialność menedżerów, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2016.


​Staszkiewicz, P. (2015), Audit. An introduciton to International Standards on Auditing, Warsaw: SGH-Oficyna Wydawnicza.
Paweł Dec (red.), Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw. Bankructwa, restrukturyzacja, likwidacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.

​​
Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw, red.  Ewa Wierzbicka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014


Finanse przedsiębiorstw, red. Jacek Grzywacz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013

 

Agata Adamska, Własność i kontrola. Perspektywa akcjonariuszy spółek publicznych, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013


 ​

Paweł Dec, Piotr Masiukiewicz, Podatek bankowy, C.H. Beck, Warszawa 2013

Jacek Grzywacz, Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012

 

Inwestowanie – Spekulowanie – Kolekcjonowanie, red. Agata Adamska, Andrzej Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012

Jacek Grzywacz, Pranie pieniędzy. Metody. Raje podatkowe. Zwalczanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

Inwestowanie. Instrumenty klasyczne i alternatywne, red. Agata Adamska, Andrzej Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011

 

 

Witold Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011​

 

Jacek Grzywacz, Marketing banku, Difin, Warszawa 2010​


Inwestowanie. Wybrane zagadnienia, red. Agata Adamska, Andrzej Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

 

Ubezpieczenia non-life, red. Ewa Wierzbicka, CeDeWU.pl, Warszawa 2010​

 

Witold Bień, Czytanie bilansu przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2010​

Ryzyko w działalności przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, red. Andrzej Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009

 

Jacek Grzywacz, Finansowe instrumenty pochodne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009


Andrzej Fierla, Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008

​​

Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie: jak mądrze inwestować, red. Sebastian Buczek, Andrzej Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008

 

Jacek Grzywacz, Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem, Difin, Warszawa 2008​

 

Witold Bień, Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2008​

 

Ubezpieczenia osobowe, red. Ewa Wierzbicka, Wolters Kluwer, Warszawa 2008 

 

​Agata Aadamska, Tomasz Dąbrowski, Marketing i finanse w przedsiębiorstwie, C.H. Beck, Warszawa 2007

Jacek Grzywacz, Monika Burżacka-Majcher, Leasing w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007

Asset management - zarządzanie aktywami w Polsce, red. Sebastian Buczek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006Jacek Grzywacz, Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006

 

Sebastian Buczek, Anna Grygiel, ​Zagraniczne a polskie fundusze inwestycyjne: pierwsze starcie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006

 

Jacek Grzywacz, Podstawy bankowości: system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing, Difin, Warszawa 2006.​

Jacek Grzywacz, Faktoring, Difin, Warszawa 2005

 

Sebastian Buczek, ​Efektywność informacyjna rynków akcji. Teoria a rzeczywistość, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005

 

​Jacek Grzywacz, Aleksandra Okońska, Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005Jacek Grzywacz, Bankowość elektroniczna w działalności przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004​

 

Andrzej Fierla, Opcje na akcje, Difin, Warszawa 2004​

Agata Adamska, Rola i zadania dyrektora finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004

Bezpieczeństwo systemów informatycznych w bankach w Polsce, red. Jacek Grzywacz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003

Jacek Grzywacz, Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw w obrotach z zagranicą, Difin, Warszawa 2003

Witold Bień, Hanna Sokół, Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego, Difin, Warszawa 2000