Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Andrzej Fierla
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Zakład Zarządzania Ryzykiem - Skład osobowy
 

 dr hab. Andrzej Fierla, prof. nadzw. SGH

 

​Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, obecnie Szkoły Głównej Handlowej, z 1980 roku. Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny SGH, Zakład Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Zajmuje się tematyką finansowych instrumentów pochodnych, a zwłaszcza opcji opiewających na instrumenty giełdowego rynku akcji; rynku kapitałowego; analitycznej wyceny przedsiębiorstw. Autor około 100 publikacji.

Najważniejsze publikacje:

 1. Opcje akcji; nowy instrument polskiego rynku kapitałowego, Monografie i opracowania Szkoły Głównej Handlowej, zeszyt 422, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Warszawa 1996.
 2. Giełdowy rynek opcji na akcje. Możliwości rozwoju w Polsce, Monografie i opracowania Szkoły Głównej Handlowej, zeszyt 432, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997.
 3. Opcje na akcje, Difin, Warszawa 2004.
 4. Opcje na akcje. Przewodnik dla inwestorów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa 2005.
 5. Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
 6. Wpływ obciążeń fiskalnych na sytuację przedsiębiorstw przemysłowych, Kontrola Państwowa nr 6 z 1995 r.
 7. Rynek kapitałowy, w: Szkoła Główna Handlowa i dziesięć lat transformacji w Polsce; red. naukowy Adam Noga, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999.
 8. Szacowanie kosztu kapitału, w: Zarządzanie finansami; mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw; tom I, red. naukowy Dariusz Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
 9. Regulowany rynek papierów wartościowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w: Przedsiębiorstwa i gospodarka po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Materiały i prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 10. Tarcza podatkowa w wycenie przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie finansami; inwestycje i wycena przedsiębiorstw; tom I, red. naukowy Dariusz Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 11. Tarcza podatkowa w kalkulacji kosztu kapitału obcego, w: Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie; wybrane problemy; red. naukowy Jacek Grzywacz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
 12. Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób fizycznych, w: Gospodarka, inwestycje, nieruchomości, podatki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 13. Niestabilna stopa dyskonta w wycenie spółki, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, nr 4 z 2007.
 14. Instrumenty pochodne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie - jak mądrze inwestować, red. naukowa Sebastian Buczek, Andrzej Fierla, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.

Kontakt: afierl(at)sgh.waw.pl