Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Sebastian Buczek
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Zakład Zarządzania Ryzykiem - Skład osobowy
 

 dr hab. Sebastian Buczek, prof. nadzw. SGH

 

​Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych i licencję doradcy inwestycyjnego.

Pracę w Szkole Głównej Handlowej rozpoczął w kwietniu 1997 roku w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, gdzie pracuje do chwili obecnej na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W roku 2000 obronił w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (KNOP) pracę doktorską z tematyki obligacji zamiennych. W roku 2007 obronił w KNOP rozprawę habilitacyjną z obszaru efektywności informacyjnej rynków akcji.

W swojej działalności naukowej koncentruje się nad zagadnieniami związanymi z rynkami finansowymi. Jest autorem, współautorem lub redaktorem kilku książek oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych. W roku 2008 był pomysłodawcą i organizatorem (wspólnie z GPW w Warszawie) konferencji naukowej „Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie – jak mądrze inwestować”.

Dotychczas wypromował kilkudziesięciu magistrantów.

Opis kwalifikacji i doświadczeń pozostałych:

W 1996 roku pracował w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie na stanowisku Doradcy Inwestycyjnego w Wydziale Doradztwa i Analiz. Od 1996 do 2007 roku pracował w ING Investment Management (Polska) S.A., gdzie od czerwca 2002 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 roku Prezesa Zarządu. Od 1999 do 2007 roku pracował w ING Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie od października 1999 roku pełnił funkcję Członka Zarządu, od czerwca 2002 roku Wiceprezesa Zarządu, a od kwietnia 2006 roku Prezesa Zarządu.
W latach 1998-2002 był Członkiem Zarządu Związku Maklerów i Doradców.
Od sierpnia 2008 roku jest Prezesem Zarządu i wiodącym akcjonariuszem w Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.