Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Anna Grygiel-Tomaszewska
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Zakład Zarządzania Ryzykiem - Skład osobowy
 

 dr Anna Grygiel-Tomaszewska

 
Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów, absolwentka studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, a także studiów magisterskich w SGH na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing.

Zainteresowania badawcze: finanse przedsiębiorstwa, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa, rynek kapitałowy, fundusze inwestycyjne.

Kontakt: agrygie w domenie sgh.waw.pl 

Wybrane publikacje: 
Pozycje zwarte:
  1. Adamska A., Grygiel-Tomaszewska A., Protection of the minority shareholders of public companies in the state of insolvency, w: Mączyńska E., (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2014
  2. Buczek S. B., Grygiel A., Oferta polskich przedsiębiorstw zarządzających aktywami w: Buczek S. B. (red.), Asset management – zarządzanie aktywami w Polsce, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006
  3. Buczek S. B., Grygiel A., Polskie a zagraniczne fundusze inwestycyjne w naszym kraju po przystąpieniu do Unii Europejskiej, w: Mamcarz H. (red.), Rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin 2006
  4. Buczek S. B., Grygiel A., Zagraniczne a polskie fundusze inwestycyjne – pierwsze starcie, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2006
  5. Grygiel-Tomaszewska A., Kryteria SRI jako element analizy portfelowej funduszu inwestycyjnego w: Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania i możliwości, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011 
Artykuły:
  1. ​Adamska A., Dąbrowski T. J., Grygiel-Tomaszewska A., The Resource-Based View or Stakeholder Theory - Which Better Explains the Relationship Between Corporate Social Responsibility and Financial Performance?, Eurasian Journal of Business and Management, 4(2), 2016
  2. Adamska A., Dąbrowski T. J., Grygiel-Tomaszewska A., Instytucjonalne i rynkowe uwarunkowania rozwoju inwestycji etycznych – doświadczenia europejskie i ich implikacje dla Polski, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, [S.l.], v. 49, n. 4, p. 13, Jan. 2016
  3. Adamska A., Dąbrowski T. J., Grygiel-Tomaszewska A., Społecznie odpowiedzialne inwestowanie w Polsce na tle sytuacji w wybranych krajach Unii Europejskiej, Nauki o Finansach - Financial Sciences, 2(23)/ 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015
  4. Adamska A., Grygiel-Tomaszewska A., Ochrona interesów akcjonariuszy mniejszościowych  spółki publicznej w upadłości, http://www.pte.pl/250_artykuly_i_opinie.html
  5. Buczek S. B., Grygiel A., Zagraniczne a polskie fundusze inwestycyjne – pierwsze starcie, Nasz Rynek Kapitałowy, Nr 3, 2006, s. 91-94