Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Gabriel Główka
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Zakład Zarządzania Ryzykiem - Skład osobowy
 

 dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH

 


 
Zainteresowania badawcze:

 
funkcjonowanie rynku nieruchomości, systemy finansowania inwestycji w nieruchomości, bankowośćhipoteczna oraz problemy niedoskonałości rynku nieruchomości mieszkaniowych ze szczególnymuwzględnieniem powstawania baniek cenowych.

 
Sprawowane funkcje:
 • prodziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (2012)
 • członek Rady Nadzorczej spółki giełdowej ERBUD S.A, 
 • przewodniczący Komitetu Audytu Rady(od 2006), również jej v – ce przewodniczący (od 2016)
 • członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa ds.nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (2002 – 2004 i ponownieod 2009)
 • ING Bank Śląski – dyrektor oddziału, dyrektor regionu (1992-2000)wiceprezes, prezes zarządu w ING Banku Hipotecznym (2001-2003)
 • wiceprezes zarządu Bank BGŻ S.A. (2003-2008)

 
Najważniejsze publikacje:
 1. Przedsiębiorstwo w strukturach sieci. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkoweji Wschodniej, red. G. Główka, R. Sobiecki, KUL, Lublin 2016.
 2. G. Główka, Elastyczność rodzimych przedsiębiorstw budowlanych w niestabilnym otoczeniurynkowym, w: Zarządzanie firmą rodzinną – wybrane zagadnienia, SGH, Warszawa 2016.
 3. G. Główka, Instrumenty finansowe uwalniające kapitał z nieruchomości; w: E-gospodarka wEuropie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju, red. R. Sobiecki,Wydawnictwo KUL, Lublin 2015.
 4. G. Główka, Teoretyczne aspekty bańki cenowej na rynku nieruchomości mieszkaniowych,Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014.
 5. G. Główka, System finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, Doświadczenie ikierunki zmian, SGH, Warszawa 2012
 6. G. Główka, Refinansowanie bankowych aktywów hipotecznych, Kwartalnik Nauk oPrzedsiębiorstwie, SGH - KNOP 2012, nr 1.
 7. Rynek nieruchomości mieszkaniowych a stabilność systemowa, w: Z prac Katedry Inwestycji iNieruchomości – wybrane problemy rynku nieruchomości w Polsce, red. Ł. Strączkowski, M.Trojanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2012.
 8. Perspektywa systemu finansowania nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, ŚwiatNieruchomości 2012, nr 80.
 9. G. Główka, Zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw na rynku budowlanym, Kwartalnik Nauk oPrzedsiębiorstwie, SGH- KNOP 2011, nr 2.
 10. Kredyty walutowe na polskim rynku mieszkaniowym, w: Stan i tendencje rozwoju rynkunieruchomości, red. H. Gawron, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań2011.
 11. Mieszkaniowy kredyt hipoteczny w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, warszawa 2010.
 12. Obligacje jako instrument finansowania projektów inwestycyjnych polskich samorządów, ActaScientiarum Polonorum 2010, nr 9.
 13. Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego kredytem bankowym, Ekonomika iOrganizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW, Warszawa 2010, nr 80.
 14. Komercyjne instrumenty finansowania projektów rewitalizacyjnych, w: Rewitalizacja miastpolskich- diagnoza, tom 8, red. Z. Ziobrowski, W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010.
 15. Nieruchomość. Kredyt. Hipoteka, Poltext, Warszawa 2008 (redakcja naukowa).