Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Oferta dydaktyczna : Oferta dydaktyczna – Zakład Zarządzania Ryzykiem | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Analizy Działalności Przedsiębiorstwa - Zakład Zarządzania Ryzykiem - Oferta dydaktyczna
 

 oferta dydaktyczna

 

Oferta dydaktyczna

 dr hab. Waldemar Rogowski prof. SGH

 

 • Tematyka badań własnych

Rachunek efektywności inwestycji (REI); Zarządzanie i raportowanie kapitału intelektualnego; Modele oceny zagrożenia upadłością; Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie; Społeczna Odpowiedzialność Biznesu;

 • Oferta dydaktyczna

121040-0490  Biznesplan
120190-0490  Finanse przedsiębiorstwa 
131430-0490  Ocena projektów inwestycyjnych

 • Oferta seminariów

(sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
194771   LIC ST 
294771   MGR ST MGR S-N MGR POP 
 

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych 


Ryzyko niewypłacalności. Ryzyko kredytowe w bankach. Wycena przedsiębiorstw. Pomiar, wycena i raportowanie kapitału intelektualnego. Analiza ekonomiczno-finansowa. Ryzyko gospodarcze. Scoring i rating. Ryzyko w projektach inwestycyjnych. Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych. Społecznie odpowiedzialne inwestowanie. Społeczna odpowiedzialność biznesu.

 

 

dr hab. Zbigniew Krysiak prof. SGH

 • Tematyka badań własnych

  Inżynieria finansowa na rynku finansowym i kapitałowym; ocena ryzyka; wycena firm, Enterprise Risk Management, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, inżynieria finansowa w projektach, modele i narzędzia do podejmowania decyzji w biznesie.

 • Oferta dydaktyczna

  234141-0291  Corporate Financial Risk Management
  222041-0291  Financial Econometrics I
  222251-0291  Financial Engineering
  222821-0291  Financial Management
  222250-0291  Inżynieria finansowa
  137521-0291  Project Portfolio Strategic Management (MPZ)
  234140-0291 Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

  194931  LIC ST LIC S-N LIC POP
  294931  MGR ST MGR S-N MGR POP

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych

  Zarządzanie wartością i ryzyko niewypłacalności firmy. Wycena przedsiębiorstw, opcje rzeczywiste. Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych. Zintegrowane Zarządzanie Ryzykiem w przedsiębiorstwie ERM. Zarządzanie projektami - ocena i podejmowanie decyzji. Opcyjne modele pomiaru ryzyka kredytowego. Finansowanie i inwestowanie na rynku nieruchomości. Zastosowanie opcji rzeczywistych w decyzjach biznesowych. Rynki kapitałowe i finansowe. Inwestowanie portfelowe. Inżynieria finansowa i instrumenty pochodne.

 


 

dr hab. Lech Kurklińskiprof. SGH

 

 • Tematyka badań własnych

              Zarządzanie bankiem; zarządzanie ryzykiem bankowym

 • Oferta dydaktyczna

           220751-1035  Bank Management 
           132020-1035  Bankowość detaliczna

           221371-1035  Cultural Determinants of International Business
           222821-1035  Financial Management
           132021-1035  Retail Banking
           220750-1035  Zarządzanie bankiem 

 •  Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)
  196751   LIC ST LIC S-N LIC POP 
   296751   MGR ST MGR S-N MGR POP 

 

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych
  Zarządzanie bankiem. Zarządzanie aktywami i pasywami banku. Zarządzanie ryzykiem bankowym. Uwarunkowania kulturowe zarządzania bankiem, instytucją finansową. Uwarunkowania regulacyjne sektora bankowego. Bankowość detaliczna. Bankowość spółdzielcza.

 

 

dr Mariusz Lipski

·     Tematyka badań własnych

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa; analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa; ocena zdolności kredytowej; biznes plan; ryzyko w projektach inwestycyjnych; finansowanie inwestycji.

 

·     Oferta dydaktyczna

226040-2746

Diagnostyka finansowa przedsiębiorstwa

239210-2746

Inwestycje kapitałowe i finansowe

238410-2746

Realizacja projektu w formule corporate i project finance

238620-2746

Zarządzanie projektami w formule corporate i project finance (KnZP)

238440-2746

Zarządzanie ryzykiem kredytowym i należności

 

·     Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

190001 

LIC ST LIC S-N LIC POP

290001 

MGR ST MGR S-N MGR POP 


 

·     Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Ocena zdolności kredytowej. Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. Biznes plan. Finansowanie inwestycji. Ryzyko w projektach inwestycyjnych. Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych.

 dr Kamil  Gemra

 

 • Tematyka badań własnych

 

 • Oferta dydaktyczna

226020-5317

Analiza efektywności projektów

226040-5317

Diagnostyka finansowa przedsiębiorstwa

239210-5317

Inwestycje kapitałowe i finansowe

 

 • Oferta seminariów (sygnatury dla pierwszego semestru seminarium)

190001 

LIC ST LIC S-N LIC POP

290001 

MGR ST MGR S-N MGR POP

 

 • Problematyka proponowanych prac dyplomowych

Rynek kapitałowy. Źródła finansowania przedsiębiorstw. Wyceny przedsiębiorstw.