Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania naukowe

 
Instytut Kapitału Ludzkiego prowadzi liczne badania z przedstawicielami innych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą, przedstawicielami wiodących przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, administracją centralną i lokalną itd.

Poniżej przedstawiamy listę wybranych badań naukowych:

 • Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny modelwspółpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technikhotelarstwa)– dr Dariusz Danilewicz (kierownik projektu), prof. SGH dr hab. Tomasz Rostkowski (zastępca kierownika projektu), projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, wniosek nr WND-POWR.02.15.00-00-2010/18-04, realizacja kwiecień 2019 r.- styczeń 2021 r.

 •  Nowoczesny modelwspółpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresiekształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej (techniktelekomunikacji, technik informatyk) – prof. SGH dr hab. Tomasz Rostkowski (kierownik projektu), dr Dariusz Danilewicz (zastępca kierownika projektu), projekt finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II, Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, , wniosek nr WND-POWR.02.15.00-00-2009/18-03, realizacja kwiecień 2019 r.- styczeń 2021 r.

 • „Poza granice pracy…” – kiedy i dlaczego modyfikowanie przez pracowników granic pracy determinuje ich postawy i zachowania organizacyjne? – prof. SGH dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek (kierownik projektu), Bartłomiej Brach (wykonawca projektu) projekt badawczy finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS 13) nr UMO-2017/25/B/HS4/01395, realizacja 15.01.2018 r.-14.01.2020.
 • Sprawiedliwość wynagradzania - prof. dr hab. Marta Juchnowicz (kierownik projektu), projekt badawczy finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS) nr 2016/21/B/HS4/02992, realizacja: 20.02.2017 – 19.02.2020 r.
 • Rola zarządzania zasobami w kreowaniu produktywności kapitału ludzkiego w oparciu o dopasowanie człowiek-organizacja w firmach sektora KIBS (Knowledge-Intensive Business Services Sector) ​- dr Agnieszka Wojtczuk-Turek (kierownik badań), projekt badawczy finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki (konkurs OPUS) nr 2013/11/B/HS4/02127, realizacja: 10.07.2014 – 09.01.2016 r.
 • Kompetencje sieciowe pracowników wiedzy - dr M. Fryczyńska (kierownik badań); projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki, (nr rej. 2015/17/B/HS4/02039)
 • Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa - dr Łukasz Sienkiewicz (kierownik badań; wraz z zespołem Katedry), we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
 • Bilans kwalifikacji i kompetencji wybranych sektorach - prof. dr hab. M. Juchnowicz (kierownik badań; wraz z zespołem Katedry), na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych
 • Analiza czynników determinujących poziom zaangażowania pracowników oraz decyzje o wyborze miejsca pracy w organizacjach opartych na wiedzy – prof. dr hab. M. Juchnowicz (kierownik badań; wraz z zespołem Katedry); projekt badawczy MNiSW (nr rej. N N115 3965 33)
 • Postawy Polaków wobec pracy jako czynnik wpływający na migrację kapitału oraz kreowanie wartości przedsiębiorstwa – prof. dr hab. M. Juchnowicz (kierownik zespołu; wraz z zespołem Katedry w ramach badań statutowych KNoP)
 • Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim współczesnym paradygmatem nowoczesnej organizacji - prof. dr hab. M. Juchnowicz (kierownik badań; wraz z zespołem Katedry w ramach międzykatedralnych badań statutowych KNoP)
 • Najlepsze praktyki biznesowe w zarządzaniu kapitałem ludzkim - prof. dr hab. M. Juchnowicz (kierownik badań; wraz z zespołem Katedry w ramach międzykatedralnych badań statutowych KNoP)
 • Wpływ kultury organizacyjnej na rozwój kapitału ludzkiego i komunikację interpersonalną – dr L. Jabłonowska
 • Brak rozwoju kompetencji jako dysfunkcja w elastycznym zarządzaniu kapitałem ludzkim – dr L. Jabłonowska
 • Rozwój kompetencji przywódczych w Polsce 2006 - dr T. Rostkowski (kierownik badań; wraz z zespołem Katedry)
 • Ocena i rozwój kompetencji przywódczych 2007 – dr T. Rostkowski (kierownik badań; wraz z zespołem Katedry)
 • Opisy stanowisk i wartościowanie stanowisk pracy w Korpusie Służby Cywilnej – dr T. Rostkowski (ekspert; badania na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) 
 • Profil kompetencyjny absolwenta – dr T. Rostkowski
 • Zapotrzebowanie na kompetencje w województwie mazowieckim (pracownicy wykonawczy, specjaliści, specjaliści IT) – dr T. Rostkowski
 • Stan HR w Polsce - prof. dr hab. M. Juchnowicz, dr T. Rostkowski, mgr D. Danilewicz (we współpracy z PSZK)
 • Problemy z pozyskiwaniem pracowników - dr T. Rostkowski (we współpracy z PSZK) 
 • Kompetencje i dobór pracowników - dr T. Rostkowski (we współpracy z PSZK)
 • Potrzeby rozwojowe specjalistów i menedżerów ZKL w Polsce - dr T. Rostkowski (we współpracy z PSZK)
 • Zarządzanie talentami w Polsce - dr T. Rostkowski (we współpracy z PSZK)
 • Start w Karierę – badania opinii studentów - dr T. Rostkowski (we współpracy z PSZK)
 • Potrzeby rozwojowe menedżerów w Polsce - dr T. Rostkowski
 • Negocjacje warunków pracy i płacy – dr G. Myśliwiec
 • Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach działających w Polsce – mgr D. Danilewicz
 • Badanie potrzeb szkoleniowych społeczeństwa – mgr D. Danilewicz (ekspert; we współpracy z: Nowoczesna Firma)
 • Znaczenie kompetencji transferowalnych jako czynnika kształtującego wartość rynkową kapitału ludzkiego w organizacjach wiedzy – dr Ł. Sienkiewicz
 • Społeczne determinanty innowacyjności przedsiębiorstw - dr Agnieszka Wojtczuk-Turek (ekspert; badania na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Pentor Research International S.A.)
 • Społeczne determinanty przedsiębiorczości innowacyjnej – dr Agnieszka Wojtczuk-Turek (ekspert; badania na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Pentor Research International S.A.)
 
 
 

 Wydarzenia