Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Dr Hanna Kinowska kierownikiem międzyn. projektu VIRAL w SGH

2021-09-18 kategoria: informacja 

[POL]

Międzynarodowy projekt pt. „Varieties of Industrial Relations in Aviation Lockdown (VIRAL)” uzyskał finansowanie Komisji Europejskiej w ramach programu dotyczącego działań wokół zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. Będzie realizowany przez dziesięć europejskich ośrodków naukowych przez najbliższe dwa lata. Komisja Europejska przyznała aplikantom środki w wysokości ponad 500 000 EUR. Z ramienia SGH kierownikiem projektu jest dr Hanna Kinowska z Instytutu Kapitału Ludzkiego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Badania dotyczyć będą zjawisk związanych z procesami zatrudnienia w transporcie lotniczym, z uwzględnieniem sytuacji ekonomicznej i społecznej oraz kontekstu skutków pandemii COVID-19. Efektem projektu będzie raport dla Komisji Europejskiej, zawierający opis stanu relacji społecznych przemyśle lotniczym oraz rekomendacje na przyszłość.


[ENG]

The international project entitled. "Varieties of Industrial Relations in Aviation Lockdown (VIRAL)" has received funding from the European Commission under the Action Programme on Employment, Social Affairs and Inclusion. It will be carried out by ten European research centres over the next two years. The European Commission has granted more than EUR 500 000 to the applicants. On behalf of the SGH Warsaw School of Economics, the project manager is Dr Hanna Kinowska from the Institute of Human Capital in the College of Business Administration. The research will concern the phenomena related to employment processes in the air transport, considering the economic and social situation and the context of the effects of the COVID-19 pandemic. The project will result in a report for the European Commission, containing a description of the state of social relations in the aviation industry and recommendations for the future.

Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia