Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
Certyfikacja Kompetencji Zawodowych - Development Centre : CKZ – Development Centre – Instytut Kapitału Ludzkiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Certyfikacja Kompetencji Zawodowych - Development Centre
 

 Certyfikacja Kompetencji Zawodowych - Development Centre

 


Wiarygodna diagnoza kompetencji przywódczych​

Eksperci SGH realizują ciągłe badania nad skutecznością liderów. Prowadzą prestiżowe programy rozwoju kompetencji i badają najlepsze praktyki firm globalnych i polskich oraz instytucji publicznych. Wyniki badań uwzględniają światowe trendy w zakresie organizacji pracy, zmian technologicznych, społecznych i demograficznych. Koniecznością jest sprawne działanie menedżerów w obliczu nieustannych zmian.

Lata doświadczeń

SGH posiada najdłuższe w Polsce doświadczenie w kształtowaniu kompetencji przywódczych. Eksperci SGH przeprowadzili wiele tysięcy diagnoz kompetencji i budowali rozwiązania systemowe ułatwiające rozwój liderów.

 

Indywidualne podejście

Działania diagnostyczne (development centre) prowadzone są po gruntownej analizie organizacji i jej specyfiki.

 

Dopasowanie

Sukces konkretnych osób zależy od specyficznych wyzwań organizacji, w których pracują. Narzędzia diagnozy uwzględniają zróżnicowane potrzeby firm i ich liderów.

 

Elastyczność

Doświadczenie ekspertów SGH zapewnia elastyczne podejście do stosowanych narzędzi i sposóbu organizacji development centre.

 

Rzetelność

Eksperci SGH korzystają wyłącznie ze sprawdzonych i rzetelnych narzędzi diagnostycznych. Zostały one zweryfikowane poprzez wiarygodne badania naukowe i praktyczne doświadczenia


MECHANIZM DZIAŁANIA

Realizacja procesu

W ramach Certyfikacji Kompetencji Zawodowych podejmowane są następujące działania:

1.     ​Wybór kompetencji podlegających diagnozie (wybór ze standardowej palety CKZ i/lub uzupełnienie kompetencji o specyficzne dla konkretnej organizacji)

2.     Przygotowanie narzędzi oceny (np. dedykowanych case studies dostosowanych do konkretnych potrzeb), w tym ewentualne szkolenie dodatkowych asesorów – przedstawicieli organizacji

3.     Komunikacja i wyjaśnienie procesu i jego celów Uczestnikom

4.     Development Centre – przeprowadzenie oceny kompetencji Uczestników z wykorzystaniem najwyższej jakości technik diagnozy stosowanych przez SGH

5.     Przygotowanie Raportów, przekazanie informacji zwrotnej – Certyfikatu SGH określającego poziom posiadanych kompetencji przywódczych i sugestie dalszego rozwoju, omówienie Indywidualnych Planów Rozwoju Zawodowego (IDP / IPRZ)

 

 

PODSTAWA ROZWOJU PRZYWÓDZTWA W ORGANIZACJI

Diagnoza kompetencji

Kluczem do opracowania programu rozwoju kompetencji przywódczych jest rzetelna diagnoza obecnego poziomu kompetencji. Dlatego stworzono program Certyfikacji Kompetencji Zawodowych SGH. Bazuje on na doświadczeniach Development Centre / Assessment Centre. 

Koniecznym do sukcesu jest zastosowanie najwyższej jakości metod diagnostycznych przez doświadczonych i niezależnych ekspertów dokonujących ocen.


Daje to podstawę ustalenia i wdrożenia skutecznego Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego (IDP - Individual Development Plan).

 

 

JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE

Najwyższa klasa i szerokie praktyczne doświadczenie ekspertów SGH

Eksperci SGH realizują projekty diagnozy kompetencji dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych obejmujące praktyczne zadania indywidualne, grupowe, testy wiedzy, testy psychometryczne, wywiady.

Diagnozy kompetencji przygotowywane są zarówno dla menedżerów najwyższego szczebla, jak pozostałych liderów, a także dla kandydatów na stanowiska kierownicze i uczestników programów rozwoju talentów w organizacji (talent management). 

Metodyka diagnozy zakłada możliwość uczestnictwa w roli oceniającego (Asesora) także przedstawicieli organizacji - pracodawcy ocenianych pracowników. Pozwala to na dalsze zwiększenie użyteczności ocen oraz uzyskanie dodatkowych korzyści w postaci rozwoju kompetencji pracowników i/lub kluczowych menedżerów w zakresie oceny kompetencji.

 

PROSTOTA ROZWOJU

Uzyskaj efekty

Zapraszamy do kontaktu celem przygotowania dedykowanej Państwa potrzebom propozycji współpracy. Działania prowadzone przez SGH gwarantują skuteczny rozwój kompetencji w najkrótszym czasie przy jednoczesnym dostosowaniu prowadzonych działań do rzeczywistych potrzeb zarówno organizacji, jak i uczestników projektu.​


Więcej informacji:
www.rozwojliderow.pl​

Kontakt: 
sgh@rozwojliderow.pl
tomasz.rostkowski@sgh.waw.pl