Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 PROF. SGH DR HAB. Agata Lulewicz-Sas

 
Profesor w Zakładzie Zarządzania Kapitałem Ludzkimzdjęcie.JPG

Instytut Kapitału Ludzkiego


Obszary badawcze:
 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
 • Społeczna odpowiedzialność uczelni
 • Zintegrowane systemy zarządzania
 • Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi
Wybrane publikacje:
 1. A. Lulewicz-Sas, J. Godlewska, Assessment of communication CSR by Polish water and sewage companies, WSEAS Transactions on Business and Economics, Volume 18, 2021, pp. 67-77.
 2. E. Broniewicz, J. Godlewska, A. Lulewicz-Sas, R. Miłaszewski, Ekonomia i zarządzanie w inżynierii środowiska 2019, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok, 138 s.
 3. A. Lulewicz-Sas, The Concept of Social Responsibility of Business as Seen by Employees, w: 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Building Resilient Society": Book of Proceedings / Potocan Vojko, Kalinic Pavle , Vuletic Ante (red.), Economic and Social Development, 2017, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, s. 421-429.
 4. A. Lulewicz-Sas, Corporate Social Responsibility in the Light of Management Science - Bibliometric Analysis, Procedia Engineering, Elsevier BV, vol. 182, 2017, s. 412-417.
 5. A. Lulewicz-Sas, Identyfikacja działań społecznie odpowiedzialnych w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” nr 5, 2016, s. 37-42.
 6. J. Ejdys, A. Matuszak-Flejszman, M. Szymański, L. Ustinovicius, G. Shevchenko, A. Lulewicz-Sas, Crucial factors for improving the ISO14001 environmental management system, “Journal of Business Economics and Management” t. 17, nr 1, 2016, s. 52-73.
 7. A. Lulewicz-Sas, Pomiar i ocena społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw – wyniki badań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 378, 2015, s. 158-167. 
 8. A. Lulewicz-Sas, J. Godlewska, Assessment of environmental issues of corporate social responsibility by enterprises in Poland – results of empirical research, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” t. 213, 2015, s. 533-538.
 9. A. Lulewicz-Sas, J. Kilon, The effectiveness of SRI funds in Poland, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” t. 156, 2014, s. 194-197.
 10. A. Lulewicz-Sas, Ewaluacja społecznie odpowiedzialnej działalności przedsiębiorstw, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” t.15, z. 10, cz. 2, 2014, s. 59-68.
Oferta dydaktyczna

Studia magisterskie:
 • 235840  Procesy zarządzania – role menedżerskie w organizacji
 • 223550  Narzędzia HR Business Partner
 • 226170  Zarządzanie kapitałem ludzkim w e-biznesie