Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr hab. Agnieszka Wojtczuk-Turek, prof. SGH

 
Agnieszka Wojtczuk-Turek przyciete.JPGProfesor nadzwyczajny w Instytucie Kapitału Ludzkiego

Dyrektorka Instytutu Kapitału Ludzkiego

Kierowniczka Zakładu Zachowań Organizacyjnych

Obszary badawcze

 • zachowania organizacyjne
 • kreatywność i innowacyjność
 • kompetencje i ich doskonalenie
 • przywództwo
 • dopasowanie do organizacji, pracy, zespołu i przełożonego
 • zarządzanie kapitałem ludzkim

Wybrane publikacje:

 1. ​Wojtczuk-Turek, A​., Turek, D. (2021). HPWSs and employee performance in KIBS companies: a mediating-moderation analysis, Baltic Journal of ManagementVol. 16, No. 3, 345–365.​ DOI 10.1108/BJM-03-2020-0081
 2. Krys K., Park, J., Kocimska-Zych, A., Kosiarczyk, A., Selim, H.A., Wojtczuk-Turek, A., Haas, B.W. et al. (2020). Personal Life Satisfaction as a Measure of Societal Happiness is an Individualistic Presumption: Evidence from Fifty Countries, Journal of Happiness Studies, https://doi.org/10.1007/s10902-020-00311-y.
 3. Wojtczuk-Turek, A. (2020). Przekształcanie pracy. Perspektywa pracownika i organizacji. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 4. Wojtczuk-Turek, A. (2019) (red.). Sztuka dla biznesu. Wspieranie kreatywności w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Wojtczuk-Turek, A. (2019) (red.). Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania i trendy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 6. Wojtczuk-Turek, A. (2017). In Search of Key HR Practices for Improvement of Productivity of Employees in the KIBS Sector, Contemporary Economics, Vol. 11, issue 1, 5-16.
 7. Wojtczuk-Turek, A., Turek, D. (2016). The Significance of Perceived Social-organization Climate for Creating Employees’ Innovativeness. The Mediating Role of Person-organization Fit, Management Research Review, Vol. 39, No. 2, 167-195.
 8. Wojtczuk-Turek, A. (2016). Wspieranie produktywności pracowników wiedzy. Rola zarządzania zasobami ludzkimi i dopasowania człowiek-organizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Wojtczuk-Turek, A., Turek, D. (2015). Innovative Behavior in the Workplace: The Role of HR Flexibility, Individual Flexibility and Psychological Capital. The Case od Poland, European Journal of Innovation Management, Vol. 18, No. 3, 397-419.
 10. Wojtczuk-Turek, A. (2012). Zachowania innowacyjne w pracy. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin. 

Zajęcia dydaktyczne

Studia licencjackie:

 • 120670-0698  Zachowania organizacyjne
 • 136320-0698  Psychologia społeczna
 • 136330-0698  Psychologia stosowana
 • 136380-0698  Trening ograniczania stresu

Studia magisterskie:

 • 224590-0698 Trening pracy zespołowej i wykorzystania narzędzi menedżerskich przez pracowników
 • 235900-0698  Trening podejmowania decyzji – psychologiczne pułapki myślenia

Studia doktoranckie:

 • Metody jakościowe w badaniach naukowych
 • Zachowania organizacyjne i zarządzanie kapitałem ludzkim 

Google Scholar:
https://scholar.google.pl/citations?user=rgQ62Q8AAAAJ&hl=pl