Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Dariusz Danilewicz

 
Dariusz Danilewicz.JPGAdiunkt w Zakładzie Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Instytut Kapitału Ludzkiego

Kierownik projektu "Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)"

Zastępca kierownika projektu „Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej (technik telekomunikacji, technik informatyk)”

Kierownik Studiów Podyplomowych "Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kierowanie rozwojem i coaching"

Członek Komisji Programowej Kierunku Menedżerskiego

Przewodniczący Kolegialnej Komisji Programowo-Dydaktyczna (Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie)

 

Obszary badawcze:

 • Strategia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji
 • Zarządzanie programami rozwoju kompetencji 
 • Planowanie biznesu
 • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz edukacja ekonomiczna różnych grup odbiorców
 • Problematyka doradztwa edukacyjno-zawodowego, coachingu i mentoringu

Wybrane publikacje:

 1. D. Danilewicz, Wyzwania zarządzania w branży hotelarskiej w obliczu zmian społecznych i technologicznych, w: M. Urbaniak, A. Tomaszewski /red./, Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020
 2. L. Serafin, D. Danilewicz, P. Chyla, B. Czarkowska-Pączek, What is the most needed competence for newly graduated Generation Z nurses? Focus groups study, Nurse Education Today, 2020, Vol.:94
 3. D. Danilewicz, The Concept of Well-being in Organisational Reality, Edukacja ekonomistów i menedżerów, Nr 2 (56) /2020
 4. D. Danilewicz, Report - after the seminar Work and career in the period of economic recover, Edukacja ekonomistów i menedżerów, Nr 3 (57) / 2020
 5. D. Danilewicz, Integracja procesów zarządzania kapitałem ludzkim z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, w: A. Wojtczuk-Turek /red/, Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy, , Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2019
 6. D. Danilewicz, A. Wojtczuk-Turek, Proces twórczy a rozwijanie problemów w biznesie i generowanie innowacji, w: A. Wojtczuk-Turek /red/, Sztuka dla biznesu. Wspieranie kreatywności w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN 2019
Zajęcia dydaktyczne

Studia licencjackie:

 • 121360-0118  Trening przedsiębiorczości
 • 190001  Seminarium licencjackie

Studia magisterskie:
 • 231480-0118 Planowanie biznesu
 • 235840-0118 Procesy zarządzania - role menedżerskie w organizacji
 • 224570-0118 Przedsiębiorczość i etyka w działalności zawodowej i pozazawodowej
 • 235870-0118 Trening diagnozy potencjału pracowników, coachingu i mentoringu 
 • 290001  Seminarium magisterskie
Studia podyplomowe:

 • Podyplomowe Studia Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching
 • Menedżerskie Studia Podyplomowe - Przywództwo, Przedsiębiorczość, Partnerstwo 
 • Podyplomowe Studia Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji​
 • Akademia Profesjonalnego Coacha

Google Scholar:​
https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=&user=NSOCz6wAAAAJ