Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : DDanilewicz
KNoP - Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego - Skład osobowy
 

 Dr Dariusz Danilewicz

 
Dariusz Danilewicz.JPGAdiunkt w Zakładzie Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Instytut Kapitału Ludzkiego

Kierownik projektu "Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)"

Zastępca kierownika projektu „Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej (technik tlekomunikacji, technik informatyk)”

Kierownik Studiów Podyplomowych "Doradztwo edukacyjno-zawodowe, kierowanie rozwojem i coaching"

Członek Senackiej Komisji Programowej

 

Obszary badawcze:

 • Strategia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji
 • Zarządzanie programami rozwoju kompetencji 
 • Planowanie biznesu
 • Kształotowanie postaw przedsiębiorczych oraz edukacja ekonomiczna różnych grup odbiorców
 • Problematyka doradztwa edukacyjno-zawodowego, coachingu i mentoringu

Wybrane publikacje:

 1.  A. Wojtczuk-Turek, D. Danilewicz, Profces twórczy a rozwiązywanie problemów w biznesie i generowanie innowacji, /w:/ A. Wojtczuk-Turek (red.) Sztuka dla biznesu. Wspieranie kreatywności w organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
 2. D. Danilewicz, Diagnoza kompetencji w procesie doboru, /w:/ M. Juchnowicz /red./ Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy, 2016; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 3. D. Danilewicz, Proces rozwoju kompetencji, , /w:/ M. Juchnowicz /red./ Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy, 2016; Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 4. D. Danilewicz, Podaż i popyt na kwalifikacje i kompetencje w ujęciu sektorowym na przykładzie sektora bankowego (na podstawie badań empirycznych), Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 2014
 5. M. Juchnowicz, D. Danilewicz, Building employee engagement through professional development, /w:/ Соціально-трудові відносини: теорія та практика, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, державний вищий навчальний заклад, 2014
 6. Wewnętrzne i zewnętrzne determinanty kształtujące postawę przedsiębiorczą, /w:/ Oblicza przedsiębiorczości, 2014; Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
 7. D. Danilewicz, Realia poradnictwa zawodowego w polskiej szkole, /w:/ Szkolnictwo zawodowe na miarę Mazowsza : rekomendacje, 2013; Wojewódzki Urząd Pracy
 8. D. Danilewicz, Entrepreneurship Development Programs – Experiences From Poland, International Journal of Multidisciplinary Thought, 2013
 9. D. Danilewicz, Analysis of Training Services Market in Poland, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 2013
 10. T. Rostkowski D. Danilewicz (red.), Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym, Difin, 2012
Zajęcia dydaktyczne

Studia licencjackie:

 • 121360-0118 Trening przedsiębiorczości
 • 137100-0118 Doradztwo personalne - warsztaty

Studia magisterskie:

 • 224570-0118 Przedsiębiorczość i etyka w działalności zawodowej i pozazawodowej
 • 231480-0118 Planowanie biznesu
 • 235840-0118 Procesy zarządzania - role menedżerskie w organizacji
 • 235870-0118 Trening diagnozy potencjału pracowników, coachingu i mentoringu

Studia podyplomowe:

 • Podyplomowe Studia Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe, Kierowanie Rozwojem i Coaching
 • Menedżerskie Studia Podyplomowe - Przywództwo, Przedsiębiorczość, Partnerstwo 
 • Podyplomowe Studia Zarządzanie Kapitałem Ludzkim
 • Akademia Profesjonalnego Coacha

Google Scholar:​
https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=&user=NSOCz6wAAAAJ