Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : MFryczynska
KNoP - Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego - Skład osobowy
 

 Dr hab. Marzena Fryczyńska

 

Wicedyrektor Instytutu Kapitału Ludzkiego

Kierownik Zakładu Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Marzena Fryczynska.jpg

Kierownik studiów podyplomowych:

 • ​Zarządzanie ​Kapitałem Ludzkim
 • Academy of Leadership in English

Obszary badawcze

 • ​​​Rozwój kompetencji​​
 • Zarządzanie karierą
 • Kompetencja sieciowa​​
 • Ośrodki oceny i rozwoju
 • Kompetencje menedżera
Wybrane publikacje:
 1. Fryczyńska, M. (2021). Organizational Networks and Networking Competence. New York: Routledge, https://doi.org/10.4324/9781003054085
 2. Fryczyńska, M. Ciecierski, C. (2020), "Networking competence and its impact on the employability of knowledge workers", Journal of Organizational Change Management, Vol. 33 No. 2, pp. 349-365. https://doi.org/10.1108/JOCM-09-2019-0284
 3. Fryczyńska M., Egocentryczne sieci wiedzy pracowników wiedzy (w:) Zarządzanie kapitałem ludzkim. Wyzwania i trendy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 315-331.
 4. Fryczyńska M., Ivanova A., The impact of networking behaviours and individual social capital related to work on perceived career satisfaction and its prospects: The case of Poland, “The Journal of East European Management Studies” 2019, nr 2 (24), s. 207-229, ISBN 978-83-8085-672-1  https://doi.org/10.5771/0949-6181-2019-2-324
 5. Fryczyńska M., Kompetencja sieciowa pracowników wiedzy, Difin, Warszawa 2018. ISBN 978-83-8085-672-1
 6. Networking Behaviors of Managers and non-Managers in Public and Private Sectors, European Conference on Management, Leadership and Governance, Lisbon 2015, S 120-127. E –book ISBN 978-1-910810-77-4
 7. Fryczyńska M., Human Capital Management, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2015, ISBN 978-83-65-416-59-9
 8. Fryczyńska M., Intuicja w poznaniu naukowym, (w:) Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania, red. K. Kuciński, Difin, Warszawa 2010. 121-133.
 9. Fryczyńska M., Kompetencje kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach sieciowych. Potencjał i ryzyko, (w:) Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, red. S. Łobejko, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 129-140.
 10. Fryczyńska M., Jabłońska-Wołoszyn M., Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników, Placet, Warszawa 2008.
​​Zajęcia dydaktyczne

Studia licencjackie:
 • 120711-1057 Human Resources Management
 • 190001-1057 Seminarium dyplomowe licencjackie 
Studia magisterskie:
 • ​​222601-1057 Human Capital Management​
 • 23138 -1057  Human Capital Strategy
 • ​235890-1057 Trening organizacji pracy własnej, podległego zespołu i ograniczania stresu
 • 223735-1057 Rozwój pracowników (blended-learning)​
 • 290001-1057 Seminarium dyplomowe: licencjackie i magisterskie

Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=__UfmDEAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate