Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : HKinowska
KNoP - Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego - Skład osobowy
 

 Dr Kanna Kinowska

 

HK.jpgAdiunkt w Zakładzie Zarządzania Kapitałem Ludzkiego

Instytut kapitału Ludzkiego

Sekretarz naukowy kwartalnika „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty”.

Obszary badawcze:

 • wynagradzanie pracowników
 • sprawiedliwość w zarządzaniu kapitałem ludzkim
 • zarządzanie przez zaangażowanie/ angażujące przywództwo
 • ocena pracy i pracowników

 Wybrane publikacje:

 1. Kinowska H. (2018), Zróżnicowanie oceny sprawiedliwości wynagradzania w zależności od poziomu płac, “Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty”, 49 (3).
 2. Juchnowicz M., Kinowska H. (2018), Sprawiedliwość i zaangażowanie a poziom wynagradzania, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance” Vol. 16, No. 1/2/2018.
 3. Juchnowicz M., Kinowska H. (2018), Proinnowacyjne kompetencje polskich menadżerów, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, 161.
 4. Kinowska H. (2017), Wpływ płci na postrzeganie podwładnych przez przełożonych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, 964 (4).
 5. Juchnowicz M., Kinowska H. (2017), Strategie wynagrodzeń w różnych strategiach biznesowych, w: Sopińska W.A., Wachowiak P.(red.), „Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 6. Kinowska H. (2016), Różnorodność interesów właścicielskich, w: Juchnowicz M., „Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy”, PWE, Warszawa.
 7. Kinowska H. (2011), Zarządzanie wynagrodzeniami w dynamicznie rozwijającej się organizacji finansowej, w: Juchnowicz M. (red), „Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim, metodyka badania, opisy przypadków”, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 8. Kinowska H. (2009), The Influence of Chosen Structural Factors on Employee Engagement, “Education of Economists and Managers”, No. 3/2009.
 9. Kinowska H. (2007), Wynagradzanie kompetencji, w: Juchnowicz M. (red), „Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy”, Difin, Warszawa.
 10. Kinowska H. (2005), „Skuteczne wynagradzanie kadry menedżerskiej,” Oficyna Wydawnicza Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Warszawa.
Zajęcia dydaktyczne

Studia magisterskie
 • 231090-1571  Proces motywowania pracowników
 • 234000-1571  Wartościowanie i ocena pracy
 • 222600-1571  Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • 224590-1571  Trening pracy zespołowej i wykorzystania narzędzi menedżerskich przez pracowników

Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=-o-0sG8AAAAJ&hl=pl&oi=ao