Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Hanna Kinowska

 

HK.jpgAdiunkt w Zakładzie Zarządzania Kapitałem Ludzkiego

Instytut kapitału Ludzkiego

Sekretarz naukowy kwartalnika „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty”.

Obszary badawcze:

 • Wynagradzanie pracowników
 • Sprawiedliwość w zarządzaniu kapitałem ludzkim
 • Zarządzanie przez zaangażowanie/ angażujące przywództwo
 • Ocena pracy i pracowników

 Wybrane publikacje:

 1. ​​Kinowska, H. (2019). Rola przełożonego w kształtowaniu sprawiedliwości wynagrodzenia i zaangażowania w pracę. W: Społeczna odpowiedzialność biznesu: perspektywa zarządzania i ekonomii (119-132), E. Mazur-Wierzbicka, D. Janczewska (red.). Łódź: Społeczna Akademia Nauk.
 2. Kinowska, H. (2019). Wybrane czynniki oceny sprawiedliwości wynagradzania. W: Zarządzanie kapitałem ludzkim - wyzwania i trendy: monografia jubileuszowa dedykowana Profesor Marcie Juchnowicz (333-344), A. Wojtczuk-Turek (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH
 3. Juchnowicz, M., Kinowska, H. (2019). Zależność między poziomem zaspokojenia potrzeb przez pracowników i oceną sprawiedliwości wynagradzania oraz zaangażowaniem w pracy. W: Zmiany na rynku pracy w perspektywie społecznej (295-310), C. Sadowska-Snarska, Z. Wiśniewski. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 4. Juchnowicz M., Kinowska H. (2017). Strategie wynagrodzeń w różnych strategiach biznesowych. W: Wyzwania współczesnego zarządzania strategicznego (465-478), W.A. Sopińska, P. Wachowiak (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 5. Kinowska H. (2016). Różnorodność interesów właścicielskich. W: Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy (133-154), M. Juchnowicz (red.). Warszawa: PWE.
 6. Kinowska, H. (2018). Zróżnicowanie oceny sprawiedliwości wynagradzania w zależności od poziomu płac, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 49 (3), s. 83-98.
 7. Juchnowicz, M., Kinowska, H. (2018). Sprawiedliwość i zaangażowanie a poziom wynagradzania, Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, Vol. 16, No. 1/2/2018, s. 107-116.
 8. Kinowska, H. (2017). Wpływ płci na postrzeganie podwładnych przez przełożonych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 964 (4), s. 115-133.
 9. Kinowska H. (2011). Zarządzanie wynagrodzeniami w dynamicznie rozwijającej się organizacji finansowej, w: Juchnowicz M. (red), Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim, metodyka badania, opisy przypadków, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 10. Kinowska H. (2009). The Influence of Chosen Structural Factors on Employee Engagement, Education of Economists and Managers, No. 3/2009.
​Zajęcia dydaktyczne

Studia magisterskie
 • 231090-1571  Proces motywowania pracowników
 • 234000-1571  Wartościowanie i ocena pracy
 • 222600-1571  Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • 224590-1571  Trening pracy zespołowej i wykorzystania narzędzi menedżerskich przez pracowników
 • 223540-1571 Wartościowanie stanowisk pracy, wycena kosztów pracy

Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=-o-0sG8AAAAJ&hl=pl&oi=ao