Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : KCzainska
KNoP - Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego - Skład osobowy
 

 DR HAB. KATARZYNA CZAINSKA, PROF. SGH

 
Katarzyna Czainska.JPG

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Zarządzania Kapitałem Ludzkiego

Instytut Kapitału Ludzkiego​


Obszary badawcze:

 • strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie wielokulturowe
​​

Wybrane publikacje:​
 1. Czynniki kształtujące kulturę organizacyjną przedsiębiorstw wielonarodowościowych. (2013). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
 2. Odkryć zarządzanie. (2010). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 3. Teoretyczne podstawy identyfikacji kompetencji menedżerów tranzycyjnych tworzących centra usług wspólnych[w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania i trendy, red. A. Wojtczuk – Turek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019
 4. Nieetyczne postawy biznesmena, pracodawcy i pracownika – porównanie wyników badań z lat 2010 i 2018 „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach”, nr 118, Seria: Administracja i Zarządzanie (45) 2018
 5. Koncepcja narzędzia holistycznej analizy procesów jako podstawy mechanizmów doskonalenia organizacji – „Nowoczesne systemy zarządzania”, Zeszyt 12 (2017), nr 2 (kwiecień-czerwiec)
 6. Managerial Aspects of Employing People with Asperger Syndrom in Poland – „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, University of Social Sciences Publishing House, ISSN 1733-2486, Volume XIX, Issue 6, Part I
 7. Multicultural labour market in the SME’s sector –  introduction to comparative study of the situation in Poland and Czech Republic – Economics Management Innovation (EMI), Vol. 9, Issue 2, 2017
 8. Wielokulturowe zasoby ludzkie jako podmiot strategii marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego nr 113, seria: Administracja i Zarządzanie (40) 2017, Siedlce 2017
 9. RIO Application – the modern ICT tool for management diagnosis of intercultural organization – Global Management Journal, 2/2013
 10. Innowacja czy reaktywacja, czyli przegląd współczesnych koncepcji w nauce o zarządzaniu w kontekście ich podstaw i genezy metodycznej [w:] Nauki o zarządzaniu – u początków i współcześnie, red. naukowy A. Czech, Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe nr 118, UE, Katowice 2012​

Zajęcia dydaktyczne

Studia magisterskie:

 • 231380-2843  Strategia personalna przedsiębiorstwa 
 • 230460-2843  Kierowanie zespołem projektowym 

Google scholar: