Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Katarzyna Mikołajczyk

 

male2.jpgAdiunkt w Zakładzie Zachowań Organizacyjnych

Instytut Kapitału Ludzkiego

 

Obszary badawcze:

 • rozwój i dobrostan pracowników
 • digitalizacja w procesach rozwojowych
 • nowoczesne metody i narzędzia rozwoju pracowników
 • kreatywność
 • komunikacja i relacje w zespołach
 • neuroedukacja
 • lifelong learning
 • metodyka kształcenia

Wybrane publikacje:

 1. Mikołajczyk K., Changes in the approach to employee development in organisations as a result of the COVID-19 pandemic. European Journal of Training and Development. 2021; accessible online (ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/EJTD-12-2020-0171
 2. Mikołajczyk K., Sustainable Development of an Individual as a Result of Mutual Enrichment of Professional and Personal Life. Sustainability. 2021; 13(2):697. https://doi.org/10.3390/su13020697
 3. Mikołajczyk K., Technologie informatyczne a dobrostan pracowników – wyzwania i zagrożenia,  [w:] D. Molek-Winiarska (red.), „Organizacje w obliczu wyzwań społeczno-technologicznych. Wybrane problemy praktyk HR”, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2020. ISBN 978-83-7695-817-0; 1-71
 4. Mikołajczyk K., Innowacyjne metody rozwoju pracowników, [w:] J. Cewińska, A. Krejer-Nowecka, S. Winch „Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania”, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020. ISBN 978-83-8030-369-0; 1-548
 5. Mikołajczyk K., Work-Life Enrichment as an Important Element of Sustainable Human Capital Development, „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” 56(2), 2020. DOI: 10.5604/EEIM.2020.56.4
 6. Mikołajczyk K., Lifelong learning. Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?, „Gazeta SGH”, październik 2020.  https://gazeta.sgh.waw.pl/?q=po-prostu-ekonomia/lifelong-learning-dlaczego-warto-uczyc-sie-przez-cale-zycie
 7. ​Mikołajczyk K., VR w edukacji – subiektywny przegląd możliwości, „e-mentor” 2 (79), 2019.
 8. Mikołajczyk K., Rola internetu w upowszechnianiu edukacji dorosłych, [w:] „Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce”, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2018.
 9. Mikołajczyk K., Pietraszek K., Analiza sposobu wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia przez nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, „Studia Dydaktyczne” 24-25/2013, ISSN 1230 – 1760, Płock 2013.
 10. Mikołajczyk K., Specyfika procesu dydaktycznego w e-learningu na przykładzie wykładów online w SGH, [w:]. M. Dąbrowski, M. Zając (red.), „E-learning – narzędzia i praktyka”, FPAKE, Warszawa 2012.
 11. Mikołajczyk K., Jak uczą się dorośli, czyli co powinien wiedzieć trener o specyfice kształcenia uczestników szkolenia, „e-mentor” 2(39), grudzień 2011.
 12. Mikołajczyk K., Optymalizacja szkoleń komplementarnych – ujęcie systemowe, „Rocznik Andragogiczny 2009”, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Warszawa - Toruń 2010.
 13. Mikołajczyk K., Neczaj R., E-learning jako efektywny sposób kształcenia na odległość, [w:] Edukacja Ustawiczna - Idee i Doświadczenia, A. Frąckowiak, Z. P. Kruszewski, J. Półturzycki, A. Wesołowska (red.), Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku - Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2010.
 14. Mikołajczyk K., Teorie motywacji i ich znaczenie dla praktyki dydaktycznej w szkoleniach komplementarnych, „e-mentor” 4(31), kwiecień 2009.
 15. Mikołajczyk K., Różnorodność form procesu dydaktycznego z zastosowaniem blended learning, [w:] „Płockie Studia Dydaktyczne” Tom 21, Płock 2009.
 16. Mikołajczyk K., Kształcenie ustawiczne - od koncepcji do praktyki [w:] Zbigniew Kruszewski (red.), „Możliwości i ograniczenia kształcenia ustawicznego”. Studium monograficzne, Towarzystwo Naukowe Płockie, Płock 2008.

Zajęcia dydaktyczne

Studia licencjackie:

 • 136380  Trening ograniczania stresu

Studia magisterskie::

 • 236570-1209 - Emisja głosu
 • 234239-1209 - Nowoczesne formy i narzędzia rozwoju pracowników (e-learning)
 • 235880-1209 - Trening komunikacji menedżerskiej i handlowej
 • 224590-1209 - Trening pracy zespołowej i wykorzystania narzędzi menedżerskich przez pracowników
 • 236930-1209 - Pedagogika

Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=bIQJqA0AAAAJ