Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : LJablonowska
KNoP - Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego - Skład osobowy
 

 Dr Lidia Jabłonowska

 

Lidia Jablonowska.jpgStarszy wykładowca w Zakładzie Zachowań Organizacyjnych

Instytut Kapitału Ludzkiego

Kierownik specjalności międzykierunkowej Edukator dyscyplin ekonomicznych

Członek Rady Programowej rocznego kursu Studium Pedagogiczne dla doktorantów SGH

Opiekun organizacji studenckiej Skills Club SGH

 

Obszary badawcze:

 • kierunki rozwoju komunikacji biznesowej w organizacji
 • tendencje i zmiany w edukacji w szkole wyższej
 • patologie pracy w biznesie
 • kompetencje pracowników sektora biznesowego w zakresie etykiety pracy
  (przestrzegania współczesnych standardów)

Wybrane publikacje:

 1. Kreowanie wizerunku; Istota i rodzaje prezentacji; Formułowanie celu i konstrukcja wypowiedzi; Głos w prezentacjach – od emisji do dykcji; Sposób mówienia – od dykcji do retoryki w praktyce; Etykieta w prezentacjach – dobre obyczaje. W: Sztuka prezentacji. Teoria i praktyka. L. Jabłonowska, P. Wachowiak, S. Winch (red.) Difin, Warszawa 2018. 
 2. Kulturowe uwarunkowania sposobów komunikowania się w organizacjach – priorytety i zaniedbania. W: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. M. Juchnowicz  (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 283-296.
 3. Osobowość a zaangażowanie w sytuacji pracy zawodowej w kontekście wybranych modeli psychologicznych. „Pedagogika Pracy” 2009, nr 54, s. 43-55.
 4. Trening impostacji jako przygotowanie do pełnienia ról publicznych w życiu zawodowym: W: Wychowanie w środowisku akademickim, G. Polok (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 2010, s.213-226.
 5. Design thinking w edukacji biznesowej jako metoda kształtowania kompetencji społecznych. W: Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich, I. Maciejowska; A. Sajdak-Burska, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018.
 6. Edukacja biznesowa w obliczu nowych wymagań rynku – ujęcie modelowe. W: Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych. IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa 28-29 listopada 2013.
 7. Developing enterprise in teaching processes managed by PhD students. Case studies. “Horizons of Education” 2016, Vol 15, No 33, 131-146.
 8. Konotacje elastyczności indywidualnej. W: Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy. M. Juchnowicz (red.), PWE, Warszawa 2016, s. 97-102.
 9. Deficyty kompetencji psychospołecznych a kultura wyścigu w organizacji. „Edukacja Otwarta” 2008, nr 1, 99-107.
 10. Etykieta pracy. Współczesne najwyższe standardy. L. Jabłonowska, G. Myśliwiec, Engram-Difin, Warszawa 2014.

Zajęcia dydaktyczne

Studia magisterskie:

 • 235880-0198  Trening komunikacji menadżerskiej i handlowej
 • 236570-0198  Emisja głosu w prezentacjach – trening
 • 237330-0198  Projektowanie i ocena procesu szkoleniowego

Studia doktoranckie:

 • 311450-0198  Kompetencje dydaktyczne – warsztaty
 • 312780-0198  Metody i techniki nauczania

Metodyka przygotowania się do zajęć dydaktycznych – Studium Pedagogiczne dla doktorantów.

Studia podyplomowe:

 • Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych – PS Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji;
 • Komunikacja interpersonalna – PS Zarządzania Kapitałem Ludzkim.
 • Metodyka Nauczania przedsiębiorczości – PS Przedsiębiorczości dla Nauczycieli.

Google Scholar:
https://scholar.google.pl/citations?user=ujGc0NYAAAAJ&hl=pl​