Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Łukasz Sienkiewicz

 

Lukasz Sienkiewicz.JPGAdiunkt w Zakładzie Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Instytut Kapitału Ludzkiego

Kierownik projektu „Fairness, freedom and industrial relations in pork value chain MEAT.UP.FFIRE”

 

Obszary badawcze:

 • Optymalizacja użyteczności kapitału ludzkiego
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w oparciu o kompetencje
 • Zarządzanie talentami
 • Pomiar kapitału ludzkiego i efektywności ZKL
 • Uwarunkowania rynku pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim

Wybrane publikacje:

 1. Sienkiewicz Ł. (2018), Optymalizacja użyteczności kapitału ludzkiego – perspektywa przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, ss. 371 (ISBN: 978-83-8030-250-1)
 2. Sienkiewicz Ł. (2018), Human Resources Management: How to Attract, Retain and Develop Talent, Thematic paper, European Commission DG Employment, Social Affairs and Inclusion, August, ss. 27 (ISBN 978-92-79-93924-2)
 3. Chłoń-Domińczak A., Magda I., Sienkiewicz Ł. (2016), Skills mismatch in the New and Old Member States – are generations affected differently?, Philosophy.Sociology, Vol. 27, Issue 4, s. 331-341 (ISSN 0235-7186)
 4. Sienkiewicz Ł. (2016), Professionalization of vocational roles of Public Employment Services employees in Europe through competency profiling, Problemy Zarządzania Vol. 14, nr 3(61) t.1, 2016, s. 110-128 (ISSN 1644-9584)
 5. Jawor-Joniewicz A., Sienkiewicz Ł. (2016), Human Capital and HRM as a Source of Competitive Advantage and Effectiveness – Evidence from Poland, w: Competitiveness of CEE Economies and Businesses, red. P. Trąpczyński, Ł. Puślecki, M. Jarosiński, Springer International Publishing, s. 175-196 (ISBN 978-3-319-39653-8)
 6. Sienkiewicz Ł. (red.) (2015), Pomiar kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie. Perspektywy badawcze, PARP, Warszawa, ss. 303 (ISSN 978-83-7633-302-1)
 7. Sienkiewicz Ł. (2014), Human Resource Management in Knowledge-Intensive Services, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Nr 6 (101), s. 35-52 (ISSN 1641–0874)
 8. Sienkiewicz Ł. (2013), Human Capital Measurement – Experiences from Poland, International Journal of Business and Management Studies, No 2 (2), s. 359-368
 9. Sienkiewicz Ł. (red.), Jawor-Joniewicz A., Sajkiewicz B., Trawińska-Konador K., Podwójcic K. (2013), Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o kompetencje. Perspektywa uczenia się przez całe życie, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, ss. 269.
 10. Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł. (2006), Jak oceniać pracę? Wartość stanowisk i kompetencji, Wydawnictwo Difin, Warszawa, ss. 280 (ISBN 83-7251-642-1)

Zajęcia dydaktyczne

Studia magisterskie:

 • 222601-1005  Human Capital Management
 • 231381-1005  Human Capital Strategy
 • 224530-1005  Kierowanie zespołem i rozwój kapitału ludzkiego
 • 235780-1005  Narzędzia zarządzania zespołem pracowników przedsiębiorstwa
 • 231380-1005  Strategia personalna przedsiębiorstwa
 • 222600-1005  Zarządzanie kapitałem ludzkim

Google Scholar:
https://scholar.google.pl/citations?user=L_wUVd4AAAAJ&hl=pl&oi=ao