Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 MGR MAŁGORZATA PAWLAK

 
Asystent w Zakładzie Zarządzania Kapitałem Ludzkim​ania_bilyk_zdjecie_27x32.jpg

Instytutu Kapitału Ludzkiego

Obszary badawcze:

 • Zaangażowanie i rozwój pracowników  
 • Poradnictwo zawodowe 
 • Edukacja ekonomiczna i zachowania finansowe 
 • Zarządzanie w organizacjach pozarządowych

Wybrane publikacje:

 1. Pawlak M., Jednostka i instytucje na rynku pracy w świetle „Pamiętników bezrobotnych” – perspektywa II i III Rzeczypospolitej [w:]  Cmiel-Bażant M., Kosieradzka A. (red.) Od makrostruktur do mikrohistorii,  Wydawnictwo Libron, Uniwersytet Warszawski, 2019, ISBN 9788366269156. 
 2. Pawlak M., Szyszka A., Polish Students and Money, Think Forward INitiative, 2019. Raport dostępny ​online: 
  https://www.thinkforwardinitiative.com/research/polish-students-and-money
 3. Pawlak M., Professional Careers of Women: Internal Obstacles, w: Proceedings of the International Masaryk Conference, Ministry of Industry and Trade of Czech Republic, Hradec Kralove, 2015, ISBN 978-80-87952-12-2. 
 4. Pawlak M., Talaga S., Polish and Czech Students: Education, Financial Literacy and Political Preferences Related to the Economic Issues, w: Proceedings of the International Masaryk Conference, Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic, Hradec Kralove, 2015, ISBN 978-80-87952-12-2. 
 5. Pawlak M., Związek między kondycją finansową Narodowego Funduszu Zdrowia a ograniczonym dostępem do świadczeń medycznych [w:] Współczesne problemy bankowości i finansów z perspektywy młodych naukowców, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin, 2014, ISBN 9788387249649.​

Oferta dydaktyczna

Studia magisterskie:

 • 235870-0118 Trening diagnozy potencjału pracowników, coachingu i mentoringu
 • 224590-1571 Trening pracy zespołowej i wykorzystania narzędzi menedżerskich przez pracowników
 • 235890-1057 Trening organizacji pracy własnej, podległego zespołu i ograniczania stresu
 • 136380-0698 Trening ograniczania stresu