Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : MZubek
KNoP - Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego - Skład osobowy
 

 Dr Michał Zubek

 

Michal Zubek.jpgAdiunkt w Zakładzie Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Instytut Kapitału Ludzkiego

 

Obszary badawcze:

 • Controlling strategiczny
 • Controlling operacyjny
 • Controlling finansowy
 • Controlling personalny
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Metody zarządzania, Systemy zarządzania, Procesy zarządzania
 • Administracja publiczna, finanse publiczne

Wybrane publikacje:

 1. Finansowe wsparcie unijne- szansą rozwoju gospodarczego na przykładzie regionu świętokrzyskiego (red. Borowiecki R., Dziura M.), Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012
 2. Efektywność finansowa   spółdzielczego podmiotu gospodarki społecznej gwarantem jej bytu społecznego (red. nacz. Golnau W.), Zarządzanie i Finanse „Journal of Management and Finance”, Uniwersytet Gdański, Sopot 2013
 3. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej nośnikiem rozwoju regionów na przykładzie     województwa świętokrzyskiego, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 17, Nr 1/2013 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2013
 4. Premia jako instrument motywowania pracowników samorządowych (red. Kowalik M., Sierpińska –Sawicz A), Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, Vizja Press & IT , Warszawa 2014
 5. Transfer wzorców z sektora prywatnego do sektora publicznego na przykładzie strategii wizerunkowej miasta Kielce /współautor, Nowoczesne koncepcje zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Instytut Informacyjnych Systemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa , Częstochowa 2015
 6. The Problem of Generational Differences and the Determination of their Impact on Organizational Culture and Behaviour, Cracow University of Economics, Foundation for   the Development of the Education System, Institute of Sociology of the Jagiellonian University, Municipality of Krakow, Kraków 2018
 7. Controlling personalny - Element megasystemu controllingu w organizacji. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2018
 8. Przywództwo, a zarządzanie w administracji publicznej, Raport z badań,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie /  Instytut Kapitału Ludzkiego, Warszawa 2019
 9. Controlling personalny, X Zjazd Katedr ZZL - „Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy, nowych modeli biznesowych i zarządzania publicznego”,  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie / Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie /  Instytut Kapitału Ludzkiego, Ryn 2019

Zajęcia dydaktyczne

Studia magisterskie:

 • 226170-5319  Zarządzanie kapitałem ludzkim w e-biznesie
 • 235840-5319  Procesy zarządzania - role menedżerskie w organizacji
 • 235890-5319  Trening organizacji pracy własnej, podległego zespołu i ograniczania stresu