Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Dr Michał Zubek

 

Michal Zubek.jpgAdiunkt w Zakładzie Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Instytut Kapitału Ludzkiego

 

Obszary badawcze:

 • Ekonomika pracy
 • Ekonomika edukacji
 • Analityka ZKL i ocena jego efektywności
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim​
 • Controlling w sektorze prywatnym i publicznym
 • Metody, systemy i procesy zarządzania
 • Administracja publiczna, finanse publiczne
Wybrane publikacje:
 1. Sierpińska M., Ko​walik M., Sierpińska-Sawicz A., Zubek M., [2021] Kredyt kupiecki. Ryzyko i sposoby jego ograniczania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa
 2. Sierpińska M., Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A., Zubek M., [2020] Obligacje korporacyjne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe  PWN SA Warszawa
 3. Zubek M., [2020] Controlling as a Method of Managing Human Capital [w:] „Edukacja ekonomistów i menedżerów” Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, tom 57, s. 25-36
 4. Zubek M., [2020] Leadership and management in public administration [w:] „Edukacja ekonomistów i menedżerów” Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, tom 55 nr 1 s. 114-126
 5. Zubek M., [2018] Controlling personalny- element megasystemu controllingu w organizacji, Studia i Materiały Miscellanea Oeconomicae , Rok 17,  s. 369-379 ​
 6. Przebinda G., Zubek M., [2016] Transfer wzorców z sektora prywatnego do sektora publicznego na przykładzie strategii wizerunkowej miasta Kielce [w:] Kucęba R, Olejnik R., Smoląg K., (red.) Koncepcje zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, s. 181-203
 7. Zubek M., [2015] Kształcenie zawodowe w Polsce i w regionie  świętokrzyskim [w:] Krawczyk-Blicharska M., Miko-Giedyk J., Kowalski S., (red.) Kształcenie zawodowe w perspektywie współczesnych uwarunkowań społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, s.49-60
 8. Zubek M., [2014] Premia jako instrument motywowania pracowników samorządowych [w:] Kowalik M., Sierpińska –Sawicz A. (red.) Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw. Wydawnictwo Vizja Press&IT Warszwa, Rozdział 16, s. 325-339
 9. Zubek M., [2013] Członkowstwo Polski w Unii Europejskiej nośnikiem rozwoju regionów na przykładzie województwa świętokrzyskiego [w:] Studia i materiały Miscellanea Oeconomicae  Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rok 17, Nr 1/2013 s. 69-81​
 10. Zubek M.,[ 2012] Finansowe wsparcie unijne szansą rozwoju gospodarczego na przykładzie regionu świętokrzyskiego [w:] Borowiecki R., Dziura M.(red.)  Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek, Wydawnictwo Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie , Kraków, Rozdział 26, s.389-404

Oferta dydaktyczna

Studia licencjackie:

 • ​​190001​  Seminarium licencjackie  

Studia magisterskie:

 • 226170  Zarządzanie kapitałem ludzkim w e-biznesie
 • 235780  Narzędzia zarządzania zespołem pracowników przedsiębiorstwa
 • 235890​  Trening organizacji pracy własnej, podległego zespołu i ograniczania stresu
 • 224590  Trening pracy zespołowej i wykorzystania narzędzi menedżerskich
 • 290001  Seminarium magisterskie​