Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Prof. SGH dr hab. Tomasz Rostkowski

 

Tomasz Rostkowski.JPG

Instytut Kapitału Ludzkiego
 

Obszary badawcze:

 • Strategia i systemy zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach i administracji publicznej
 • Przywództwo w przedsiębiorstwach i administracji publicznej
 • Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwach i administracji publicznej
 • Zarządzanie kompetencjami w przedsiębiorstwach i administracji publicznej
 • Modernizacja kluczowych dla obywateli systemów państwa (np. edukacja, ochrona zdrowia, instytucje rynku pracy, wymiar sprawiedliwości)

Wybrane publikacje:

 1. Rostkowski T. (2019), Potrzeba podejścia zintegrowanego w zarządzaniu kapitałem ludzkim, w: Wojtczuk-Turek A. (red.)Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania i trendy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa
 2. Rostkowski T. Witkowski M. (2018), Przywództwo w zarządzaniu zmianami, Wydawnictwo Core Business Institute, Warszawa
 3. Rostkowski T. (red.) (2018), Dylematy wyższej kadry kierowniczej w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Wydawnictwo Core Business Institute, Warszawa
 4. Rostkowski T. (2016), Elastyczność zarządzania kapitałem ludzkim jako warunek optymalizacji dopasowania strategii ogólnej i strategii ZKL, Pozyskiwanie zewnętrzne kompetencji, Pomiar elastyczności zarządzania kapitałem ludzkim, Ocena kompetencji, Koncepcja zarządzania zmianą w: Juchnowicz M. (red), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy PWE, Warszawa
 5. Rostkowski T. (2016), Wdrażanie zmian w sądownictwie, Wydawnictwo Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Warszawa
 6. Rostkowski T. Witkowski M. (2016), Professional competences of court administration managers in the face of organisational changes, PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2016, T. 15, Nr. 2 / 2016, Vol. 15, No 2, p. 279–289
 7. Rostkowski T. (2014), Model kompetencyjny organizacji, Strategia zarządzania kapitałem ludzkim, Podmioty zarządzania kapitałem ludzkim, Struktura procesu zarządzania kapitałem ludzkim, Proces oceny okresowej pracowników, Ocena systemu zarządzania kapitałem ludzkimw Juchnowicz. M (red.)  Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy – narzędzia – aplikacje, PWE Warszawa ss. 560
 8. Rostkowski T. (2012), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Wolters Kluwer, Warszawa
 9. Rostkowski T. Danilewicz D. (red.) (2011), Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym, Difin Warszawa
 10. Rostkowski T., Zieliński W. (red.) (2008), Wartościowanie pracy w służbie cywilnej, Oficyna Wolters Kluwer Kraków 

Zajęcia dydaktyczne

Studia magisterskie:

 • 224580-0502 Przywództwo strategiczne i operacyjne
 • 226170-0502 Zarządzanie kapitałem ludzkim w e-biznesie
 • 231380-0502 Strategia personalna przedsiębiorstwa 

Google Scholar:
https://scholar.google.pl/citations?user=IZV946oAAAAJ&hl=pl&oi=ao