Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
X Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi : X Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi – Instytut Kapitału Ludzkiego| Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
X Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 

 X Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 
Szanowni Państwo,

W roku 2019 przypada termin kolejnego Zjazdu Katedr, zajmujących się zagadnieniami zarządzania zasobami ludzkimi. Będzie to dziesiąty, a więc jubileuszowy Zjazd. Z tego powodu zamierzamy nadać mu szczególny charakter. Głównym celem Zjazdu będzie integracja naszego środowiska, wymiana informacji o prowadzonych badaniach, planowanie wspólnych projektów i grantów naukowych.

Towarzyszyć temu będą debaty merytoryczne oraz publikacje związane z tematem: „Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy, nowych modeli biznesowych i zarządzania publicznego”

Tematyka konferencji stanowić będzie inspirację do formułowania kierunków dalszych badań oraz przyczyni się do rozwoju naszej dyscypliny naukowej.

Dlatego, w imieniu Rady Programowej oraz Organizatorów, mam przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, które odbędzie się 15-17 maja 2019 roku.

Licząc na liczne uczestnictwo pracowników i współpracowników Państwa Katedr na konferencji, łączę wyrazy szacunku,

Przewodnicząca Rady Programowej
prof. zw. dr hab. Marta Juchnowicz


Więcej informacji pod adresem: www.zjazdzzl.pl​