Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Publikacje : Publikacje – Instytut Kapitału Ludzkiego | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
KNoP - Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego - Publikacje
 

 Publikacje

 
 • A. Wojtczuk-Turek, „Przekształcanie pracy. Perspektywa pracownika i organizacji”, PWN, Warszawa 2020.
 • A. Wojtczuk-Turek /red./ - „​Sztuka dla biznesu. Wspieranie kreatywności organizacjiPWN, Warszawa 2019
 • A. Wojtczuk-Turek /red./ - Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania i trendyOficyna Wydawnicza SGH,Warszawa 2019​​
 • A. Wojtczuk-Turek, "Wspieranie produktywności pracowników wiedzy. Rola zarządzania zasobami ludzkimi i dopasowania człowiek–organizacja", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016
 • M. Juc​hnowicz /red./ - "Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy interesariuszy", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016
 • M. Juchnowicz - „Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy-narzędzia-aplikacje”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014 
 • A. Wojtczuk-Turek – „Zachowania Innowacyjne w Pracy. Wybrane Zagadnienia Teoretyczne i Praktyczne”, Difin, Warszawa 2012
 • M. Juchnowicz - „Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012
 • T. Rostkowski – „Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej”, Wolters Kluwer, Warszawa 2012
 • ​  T. Rostkowski, D. Danilewicz /red./ - „Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym”, Difin, Warszawa 2012 
 • M. Juchnowicz /red./ - „Najlepsze praktyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Metodyka badania. Opisy przypadków”, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2011
 • M. Juchnowicz - „Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja. Kontrowersje. Aplikacje”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010
 • M. Juchnowicz /red./ - „Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim”, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2009
 • M. Juchnowicz /red./ - „Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim”, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2009
 • T. Rostkowski, W. Zieliński /red./ -  Wartościowanie pracy w służbie cywilnej”, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Kraków 2008
 • A. Wojtczuk-Turek - „Rozwijanie kompetencji twórczych”, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2008
 • M. Juchnowicz /red./ - „Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy”, Difin, Warszawa 2007
 • D. Danilewicz, T. Rostkowski -„Strategia firmy a osoby niepełnosprawne. Poradnik dla pracodawców”, Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Warszawa 2006
 • L. Jabłonowska, G. Myśliwiec - „Współczesna etykieta pracy”, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2006
 • M. Juchnowicz, Ł. Sienkiewicz - „Jak oceniać pracę? Wartościowanie stanowisk i kompetencji”, Difin, Warszawa 2006
 • D. Danilewicz /red./ - „Edukacja ekonomiczna w polskich szkołach ponadgimnazjalnych”, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2006 
 • M. Juchnowicz /red/ - „Wynagrodzenia w małych i średnich firmach. Stan aktualny oraz kierunki zmian”, IPiSS, Warszawa 2005 
 • M. Juchnowicz, T. Rostkowski, Ł. Sienkiewicz - „Narzędzia i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi”, Poltext, Warszawa 2005
 • M. Juchnowicz /red./ - „Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości”, Poltext, Warszawa 2004
 • M. Juchnowicz /red./ - „Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi”, Poltext, Warszawa 2004
 • T. Rostkowski /red./ - „Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi”, Difin, Warszawa 2004
 • M. Juchnowicz /red./ - „Instrumenty zarządzania zasobem ludzkim w organizacji. Materiały do studiowania”, Dom Wydawniczy "Elipsa", Warszawa 2001
 • M. Juchnowicz /red./ - „Strategia personalna firmy”, Difin, Warszawa 2000