Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 Badania Naukowe Pracowników

 

Miniatura V, Narodowe Centrum Nauki, 2021-2022 – „Inteligentne organizacje samorządowe a zrównoważony rozwój gmin w Polsce” dr Tomasz Pilewicz

Międzyuczelniany Grant Badawczy – SGH i UEW

Badanie naukowe w międzyuczelnianym zespole badawczym SGH – UE we Wrocławiu 2020-2022 „Rozpoznanie praktyk współtworzenia wartości z klientem na wczesnym etapie procesu tworzenia innowacji” – dr Tomasz Pilewicz, współwykonawca


Badania 2019
 1. Projekt badawczy (trzyletni) nt. „Przedsiębiorstwa rodzinne i ich rola w kreowaniu zrównoważonego”, realizowany przez zespół pracowników i współpracowników Zakładu Przedsiębiorstwa Rodzinnego w ramach badania statutowego KNoP SGH nt. „Przedsiębiorstwo wobec wymogów zrównoważonego rozwoju”, kierowanego przez prof. dr hab. Romana Sobieckiego. Więcej informacji
 2. Wspólny projekt badawczo-wdrożeniowy pn. „Regiogmina” realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Szkołę Główną Handlową w Warszawie - dr hab. Jan Klimek, prof. SGH, dr Tomasz Pilewicz, dr Beata Żelazko. Więcej informacji

Badania 2017
 1. Demograficzno-instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – wymiar lokalny, regionalny, krajowy i międzynarodowy, zadanie statutowe Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie - prof. zw. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

 2. Atrakcyjność inwestycyjna regionów a konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój przedsiębiorczości, badanie statutowe Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie - prof. zw. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

 3. Badania Młodych Naukowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie - "Rola Gmin w ograniczaniu kosztów transakcyjnych przedsiębiorstw" - dr Tomasz Pilewicz
 
Badania 2016
 1. Demograficzno-instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – wymiar lokalny, regionalny, krajowy i międzynarodowy, zadanie statutowe Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie - prof. zw. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

 2. Atrakcyjność inwestycyjna regionów a konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój przedsiębiorczości, badanie statutowe Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie - prof. zw. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska


Badania 2015

 1. Przedsiębiorstwo w rozwoju regionów gospodarczych – aspekty ekonomiczne i społeczne. Polska na tle Europy i świata - prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

 2. Aktualizacja raportów atrakcyjności inwestycyjnej 16 województw Polski - prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

 3. Badanie konkurencyjności przedsiębiorstw rodzinnych, projekt realizowany w Zakładzie Przedsiębiorstwa Rodzinnego - prof. SGH dr hab. Jan Klimek

Badania 2014
 1. Przedsiębiorstwo w rozwoju regionów gospodarczych – aspekty ekonomiczne i społeczne. Polska na tle Europy i świata - prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

  1a. Rola ryzyka lokalizacyjnego w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej regionów - prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska–Majkowska, dr inż Paweł Bartoszczuk, dr Adam Kałowski, dr Stanisław Konarski, dr Dariusz Turek, dr Jacek Wysocki, mgr Magdalena Typa, mgr Mariusz Czarnecki, mgr Hieronim Jędrzejewski, mgr Paulina Mechło, mgr Paweł Nowakowski, mgr Maciej Pawłowski, mgr Magdalena Senderowska, Full Professor Sue Charlesworth PhD, Reader Frank Warwick PhD, dr Agnieszka Komor

  1b. Rola ryzyka lokalizacyjnego w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej regionów - prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska–Majkowska, dr inż. Paweł Bartoszczuk, dr Adam Kałowski, dr Stanisław Konarski, dr Dariusz Turek, dr Jacek Wysocki, mgr Magdalena Typa, mgr Mariusz Czarnecki, mgr Hieronim Jędrzejewski, mgr Paulina Mechło, mgr Paweł Nowakowski, mgr Maciej Pawłowski, mgr Magdalena Senderowska, Full Professor Sue Charlesworth PhD, Reader Frank Warwick PhD, dr Agnieszka Komor

 2. Aktualizacja raportów atrakcyjności inwestycyjnej 16 województw Polski - prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

 3. Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych - prof. SGH dr hab. Jan Klimek, dr Beata Żelazko

Badania 2013
 1. Przedsiębiorstwo w rozwoju regionów gospodarczych – aspekty ekonomiczne, społeczne. Polska na tle Europy i świata - prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska

  1a. Rola regionalnej konkurencyjności rynków inwestycyjnych w kreowaniu biogospodarki - prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, dr hab. Andrzej Buszko, dr inż. Paweł Bartoszczuk, dr Agnieszka Komor, mgr Magdalena Typa, mgr Cezary Olejnik, dr Jarosław Skorwider-Namiotko, dr Wioletta Wierzbicka

  1b. Atrakcyjność inwestycyjna regionów a lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej - prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, dr inż. Paweł Bartoszczuk, dr Patrycjusz Zarębski, mgr Magdalena Typa, mgr Mariusz Czernecki
 
 1. Polskie regiony na mapie atrakcyjności Unii Europejskiej -  prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska (kierownik badania), dr Patrycjusz Zarębski, mgr Magdalena Typa, mgr Konrad Zawodziński 
 2.  
 3. Przedsiębiorczość, jako czynnik konkurencyjności regionalnych rynków inwestycji bezpośrednich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem czynnika instytucjonalnego - prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska (kierownik zespołu), mgr Irena Duszkiewicz, mgr Piotr Kryjom, mgr Cezary Olejnik, mgr Tomasz Pilewicz, mgr Magdalena Typa 
 4.  
 5. Rola przedsiębiorczości w migracji kapitału inwestycyjnego - dr Beata Żelazko, mgr Magdalena Senderowska. 
 6.  
 7. Sprawiedliwość organizacyjna w zarządzaniu pracownikami przedsiębiorstw - dr Dariusz Turek. 
 8.  
 9. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego w Polsce - prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, dr Agnieszka Komor
 1. Atrakcyjność inwestycyjna regionów jako uwarunkowanie przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych - prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska (kierownik zespołu), mgr Magdalena Typa,  dr Agnieszka Komor, dr Patrycjusz Zarębski. 

 2. Czynnik ludzki w rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej - dr hab. Beata Jamka (kierownik zespołu), dr Dariusz Turek, dr Marzena Fryczyńska, dr Beata Chmielewiec.

 3. Kontrproduktywne zachowania pracowników przedsiębiorstw. Uwarunkowania, skutki, przeciwdziałanie - dr Dariusz Turek. 

 4. Lokalny System Edukacyjny jako instrument tworzenia gospodarki innowacyjnej - prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska. 
 5.  
 6. Odnawialne źródła energii jako czynnik zmian strukturalnych w polskim rolnictwie -  prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, dr Patrycjusz Zarębski.

 7. Potencjał inwestycyjny obszarów wiejskich Europy środkowo-wschodniej na przykładzie Polski - prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska. 
 8.  
 1. Demograficzno-społeczne determinanty rozwoju przedsiębiorczości - prof. dr hab. Irena Lichniak (kierownik zespołu), prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, dr Dariusz Turek, dr inż. Paweł Bartoszczuk, mgr Beata Żelazko, Konrad Zawodziński.
   
 2. Przedsiębiorstwa działające na terenie specjalnych stref ekonomicznych jako źródło innowacji (Na podstawie poziomu innowacyjności gmin strefowych) - mgr Magdalena Typa. 
 3.  
 4. Wpływ atrakcyjności inwestycyjnej na przedsiębiorczość regionalną w Polsce - prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska (kierownik zespołu), prof. dr hab. Teresa Pakulska, mgr Magdalena Typa, dr Patrycjusz Zarębski. 
 5.  
 1. Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska (kierownik zespołu), prof. dr hab. Irena Lichniak, dr Andrzej Wodecki, dr inż. Paweł Bartoszczuk, mgr Magdalena Typa, mgr Beata Żelazko, dr Patrycjusz Zarębski. 
 2.  
 3. Zasoby pracy dla nowoczesnych usług w Polsce - prof. dr hab. Irena Lichniak (kierownik zespołu), prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, prof. dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. dr hab. Teresa Pakulska, prof. dr hab. Tadeusz Tkaczyk, mgr Beata Żelazko, mgr Dawid Karbowiniczek.
 1. Zasoby pracy jako uwarunkowanie atrakcyjności polskich regionów dla inwestycji w sektory wysokich technologii - prof. dr hab. Irena Lichniak (kierownik zespołu), prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, prof. dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. dr hab. Teresa Pakulska, dr inż. Paweł Bartoszczuk, mgr Beata Żelazko, mgr Magdalena Typa, mgr Agnieszka Komor.
 1. Atrakcyjność regionów Polski dla inwestycji w sferze usług - prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska (kierownik zespołu), prof. dr hab. Teresa Pakulska, prof. dr hab. Irena Lichniak, prof. dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, dr Aleksander Werner, dr Mariusz Kopniak, dr inż. Paweł Bartoszczuk, mgr Beata Żelazko, mgr Magdalena Typa, mgr Agnieszka Komor. 
 2.  
 3. Procesy zmian strukturalnych w polskiej gospodarce. Perspektywa tworzenia gospodarki usług - prof. dr hab. Irena Lichniak (kierownik zespołu), prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, dr inż. Paweł Bartoszczuk, mgr Beata Żelazko, mgr Agnieszka Komor.
 1. Marketing terytorialny jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw wysokich technologii (na przykładzie medycznego sektora biotechnologicznego) - prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, mgr Beata Żelazko.
 
 
 

 Wydarzenia