Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie

Kompetencje przedsiębiorcze w teorii i praktyce

2017-06-23 zpr kategoria: konferencja 

27 października 2017 r. zapraszamy na konferencję naukową "Kompetencje przedsiębiorcze w teorii i praktyce"
 
Cel konferencji:

Konferencja będzie okazją do popularyzacji dorobku naukowego oraz wymiany poglądów w gronie osób zainteresowanych problematyką kompetencji przedsiębiorczych uznawanych za kluczowy czynnik sukcesu w biznesie oraz rozwoju osobistym każdego człowieka. Ponadto, celem wydarzenia będzie zwrócenie uwagi na nowe pola badawcze w tym obszarze oraz wskazanie możliwości współdziałania nauki i biznesu w opracowywaniu koncepcji badania i kształtowania kompetencji przedsiębiorczych.
 
Zakres tematyczny konferencji:

1/ Istota i diagnozowanie kompetencji przedsiębiorczych
2/ Kompetencje przedsiębiorcze jako czynnik sukcesu w życiu zawodowym
3/ Kompetencje przedsiębiorcze a intraprzedsiębiorczość
4/ Rola instytucji otoczenia biznesu w kształtowaniu kompetencji przedsiębiorczych
5/ Przedsiębiorczość kobiet w Polsce
6/ Nauczanie przedsiębiorczości i nauczanie dla przedsiębiorczości – innowacje w edukacji i ewaluacji
 
Ramowy program wydarzenia:

9:00-9:45 Rejestracja uczestników
9:45-10:00 Wystąpienia otwierające konferencję
 • dr hab. prof. SGH Roman Sobiecki, Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
 • dr hab. prof. SGH Gabriel Główka, Prodziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
10:00-11:20 Część I – referaty - Aula I:
 • Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w systemach edukacji najbardziej innowacyjnych krajów na świecie; dr hab. prof. UE w Poznaniu Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uwarunkowania postaw przedsiębiorczych studentów; perspektywa międzynarodowa; dr hab. prof. PB Joanna M. Moczydłowska, Politechnika Białostocka; dr hab. prof. PWSIiP Krystyna Leszczewska, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Kompetencje przedsiębiorcze naukowców jako determinanty współpracy nauki i biznesu; dr Monika Jakubiak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; mgr Paweł Chrapowicki, Uniwersytet Warszawski
11:20-11:40 Przerwa (w czasie przerwy prezentacja posterów - Antresola)
11:40-13:10 Część II – referaty - Aula I:
 • Kształcenie akademickie jako etap konsolidacji kompetencji przedsiębiorczych; dr Hanna Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych w polskiej szkole w warunkach reformy; dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Zygmunt Kawecki; Wioletta Kilar; Piotr Wróbel
 • Rozwój kompetencji przedsiębiorczych dzięki nauczaniu z wykorzystaniem wirtualnych gier strategicznych; prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych w świetle badania „Kluczowe składniki sukcesu” 2017; Katarzyna Gierczak-Grupińska, Małgorzata Stromczyńska, Konrad Bugiera, Eleni Tzoka-Stecka, Fundacja Firmy Rodzinne
 • Dyskusja
11:40-13:10  Część II: sesja równoległa - Aula II:
 • Przedsiębiorczość kobiet w Polsce; Prof. dr hab. Grażyna Śmigielska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej
 • Zarządzanie różnorodnością w zmieniającej się organizacji – szanse i zagrożenia; Dr Ewa Stawicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Kompetencje przyszłości w firmach rodzinnych w świetle badania „Kluczowe składniki sukcesu” 2017; Katarzyna Gierczak-Grupińska, Małgorzata Stromczyńska, Konrad Bugiera, Eleni Tzoka-Stecka, Fundacja Firmy Rodzinne
 • Cele instytucji tworzących otoczenie biznesu a kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych; dr inż. Piotr Barczak, P. H. Royal Sp. z o.o.
 • Dyskusja

13:20-13:40 Przerwa 
13:50-15:20 Część III – warsztaty (dla uczestników zarejestrowanych na warsztaty)
 • Techniki twórczego myślenia i rozwiązywania problemów w biznesie; dr Marek Laszuk, SGH w Warszawie
 • Przywództwo w organizacji; dr Adrianna Lewandowska
15:20-15:30 Zakończenie konferencji
 
HARMONOGRAM KONFERENCJI:
 
 
MIEJSCE KONFERENCJI:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Budynek C, Aula I
al. Niepodległości 128, Warszawa

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:
Prof. SGH dr hab. Jan Klimek – Przewodniczący
Prof. dr hab. Jan Antoszkiewicz
Prof. ALK dr hab. Jerzy Cieślik
Prof. PO dr hab. inż. Joachim Foltys
Prof. dr hab. Beata Glinka
Prof. SGH dr hab. Gabriel Główka
Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
Prof. dr hab. Jan Jeżak
Prof. dr hab. Marta Juchnowicz
Prof. dr hab. Bogdan Piasecki
Prof. dr hab. Krystyna Poznańska
Prof. SGH dr hab. Roman Sobiecki
Prof. UEK dr hab. Krzysztof Wach
Prof. SGH dr hab. Piotr Wachowiak
Dr Marek Laszuk
Dr Andrzej Marjański
Dr Beata Żelazko

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
Prof. dr hab. Jan Klimek – przewodniczący
dr Beata Żelazko – zastępca przewodniczącego
mgr Agnieszka Kiersnowska
mgr Anna Bakota-Fathi

INFORMACJE DLA AUTORÓW:
Referaty zagłoszone przez uczestników zostaną opublikowane w jednej z następujących form: monografia / „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” / „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów”

ODPŁATNOŚĆ ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI:
Udział w konferencji jest bezpłatny. Dojazd i nocleg uczestnicy organizują i finansują we własnym zakresie. Uwaga: wymagane zgłoszenie – rejestracja poprzez formularz.SPONSOR WYDARZENIA:

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej,
ul. Rakietników 35, 02-495 Warszawa
pssb-logo.png
Kontakt z organizatorem:

Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego w Instytucie Przedsiębiorstwa
SGH w Warszawie
Tel. (22) 564 92 26, (22) 564 95 38
E-mail: ip@sgh.waw.pl


Archiwum

 
 
 

 Wydarzenia

 
 

 Masz Pytanie?

 
 
Zadaj pytanie:
Telefon:
E-mail:
Imię i nazwisko:
Nazwa instytucji:
Wpisz kod z obrazka powyżej
Dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych jest dostępnych tutaj

Masz Pytanie?

Wypełnij formularz dostępny on-line. Kliknij NAPISZ.