Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH

 
Joanna Żukowska1.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH
kontakt: jzukow@sgh.waw.pl
 
 
 
Prowadzone zajęcia:
 
 • 237410-1155 Coaching
 • 220441-0035 Customer Behavior
 • 121160-1155 Komunikacja interpersonalna
 • 130330-1155 Komunikacja marketingowa
 • 130331-1155 Marketing Communication
 • 130339-1155 Marketing Communication (e-learning)
 • 220440-1155 Postępowanie nabywców na rynku
 • 238611-1155 Summer University Warsaw – Innovative Europe as an Opportunity for Development of a Contemporary Company
 • 234080-0190 Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
 

Zainteresowania zawodowe

 • Coaching
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Kompetencje pracowników
 • Formy rozwojowe podnoszące kompetencje pracowników
 • Komunikacja
 • Komunikacja marketingowa, kompetencje pracowników

Członkostwo w organizacjach

 • Członek International Coach Federation
 • Członek Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów Zarządzania Matrik 
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami

Kierownik Studiów Podyplomowych Akademia Profesjonalengo Coacha


Ważniejsze publikacje

Monografia

 • Żukowska Joanna, Metody oceny form rozwoju kompetenjcji pracowników, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2019
 • Żukowska Joanna, Funkcja monitoringu w organizacji wirtualnej, AE Katowice, Katowice 2009 – monografia

Artykuły/rozdziały

 • Żukowska J., Komanda M., Improving the competitiveness Based on Innovations, according to the case study of Horus Energia, in: Theory of Management 8, ed. Hitmar S., EDIS – Editing Center, University of Zilina, Zilina 2015, p. 27-29.
 • Żukowska J., Wybrane modele skuteczności form podnoszenia kompetencji na przykładzie przedsiębiorstwa konsultingowego, w: Management Forum 2015, vol 3, no.2, p. 51-55.
 • Żukowska J., Pindelski M., Personality of Salesman: Evidence from Polish Pharmaceutical Industry in US – China Education Review B Volume 5 Number 7, July 2015, David Publishing Company, 435-447.
 • Żukowska J., Pindelski M., Competitive Advantage & Core Competence: How Jeronimo Martins Won the Polish Retail Market "Przegląd Organizacji" 3/2015 s. 34-40.
 • Żukowska J., Modified Scientific Approach to Coaching, COACHING REVIEW 1/2014, s. 71–79.
 • Żukowska J., Employee competence improvement tools – surveying businesses on the polish market in Journal of Academy for Advancement of Business Research Volume III Number 2 ISSN 2332-0311 by T.F. Badgett, IAABR 2014, (pg. 89-96).
 • Żukowska J., Innowacyjne formy rekrutacji kapitału ludzkiego na stanowiska menedżerskie w firmach globalnych, w: "Marketing i Rynek" 7/2014, (pg. 178-188).
 • Żukowska J., The Influence of Training and Various Forms on Increasing Employees’ Qualifications in European Enterprises, US-China Education Review B, Volume 4, Number 2, February 2014, (Serial Number 33), (pg. 86-96).
 • ​Żukowska J., The Impact of Integrated Marketing Communication on Tourism Marketing of Selected Polish Cities/Towns—Case Studies, US-China Education Review B, Volume 4, Number 12, December 2014 (Serial Number 43),  (pg. 865-883).
 • Żukowska J. Miąsek D., Rola coachingu w karierze menedżerskiej kobiet, "Kobieta i Biznes" 1-4/2014, (pg. 23-33).
 • The role of coaching in managerial careers of women, "Kobieta i Biznes" 1-4/2014, (pg. 54-64).
 • Żukowska J., Wykorzystanie mierników efektywności form podnoszących kompetencje pracowników przez średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na polskim rynkuwyniki badań w oparciu o metodę case study, w: Rozwój kapitału społecznego organizacji w warunkach różnic kulturowych, red. Adamik A., Nowicki M., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2014, (pg. 106-116).
 • Żukowska J., Sroczyński Z., Internetowe aplikacje mobilne narzędziem budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, w: Internet w społeczeństwie informacyjnym. Nowoczesne systemy informatyczne i ich bezpieczeństwo, red. Ryszard Pregiel, Paweł Buchwald, Wydawnictwo Naukowe WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014, (pg. 61-72).
 • Żukowska J., Marciniak B., Zastosowanie coachingu i narzędzi coachingowych w oświacie, w: "Dyrektor Szkoły" 1(229) styczeń 2013, (pg. 29-36)
 • Żukowska J., Pindelski M., Przedsiębiorstwa audytowane jutro i dziś, w: Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnychAudyt Strategiczny Przedsiębiorstwa, red. Kozieł E., Kruszelnicki I., Michalik A., Pietrzyk S., Przychodaj G., Rudek – Matuszczyk S., Surowy J., Szojda Ł., Szulc T., Ro Madia Art., Katowice 2013, (pg. 25-26).
 • Żukowska J., Innovations in marketing communication - Marketing Trends in Theory and Practice”, Scientific Papers, S. Hittmar (red.), EDIS, University Publishing House, Zilina 2013, (pg. 97-99).
 • Żukowska J., Business ethics as a form of market communication with special consideration to coach ethics - Marketing Trends in Theory and Practice”, Scientific Papers, S. Hittmar (red.), EDIS, University Publishing House, Zilina 2013, (pg. 100-102).
 • Żukowska J.,  Proces adaptacyjny w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem aspektu komunikowania, Zeszyty Naukowe Nr  1154 Organizacja i Zarządzanie Nr 55, (red) J. Lewandowski, Politechnika Łódźka, Łódź 2013, (pg. 63-72).
 • Żukowska J., Pindelski M., Szanse i ograniczenia innowacyjnej strategii rozwoju firm rodzinnych, w: Współczesne Zarządzanie Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu 4/2012 ISSN 1643-5494 (wydane czerwiec 2013), Wydawca – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, (pg. 129-141).
 • ​Żukowska J., Loyalty programs as market game element, Slovak Scientific Journal – management: science and education, Volue 1(2012) No. 1, ISSN 1338-9777, ss. 60-63.
 • Żukowska J.: Naukowe ujęcie coachingu, w: Człowiek w organizacji. Teoria I praktyka, red. Wachowiak P., SGH, Warszawa 2012 s. 271-281  (488).
 • Żukowska J.: Coaching as a tool of managerial support, w: Management Sciences 5, Red. Skalik J., Bełz G., UE Wrocław 2010 (wydano w 2012) s. 237-246 (246).
 • Żukowska J.: Kształtowanie potencjału rozwojowego pracowników przedsiębiorstw, w: Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa, red. J.Skalik, A.Barabasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011 (wydano w 2012), str. 255-264 (265).
 • Żukowska J., The Essence Of Social Media Marketing Project For Modern Organizations, w: Recenzovany sbornik prispevku interdisciplinarni mezinarodni vedecke konference doktorandu a odbornych asistentu.
 • Żukowska J., The impact of employee training on the competitivness of polish enterprises, in: Poland Competitivnes report 2012 – Focus on education, red. M. Weresa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 298–320 (s. 376).
 • L. Danik, J. Żukowska, Czynniki wpływające na sukces kooperacji w innowacjach w polskich przedsiębiorstwach (w przekroju branżowym), w: Problemy regionalizmu i globalizacji, red. J. Rymarczyk, M. Dormiter, W. Michalczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2011 (wyszlo w 2012) s. 123-137 (761).
 • Danik L., Żukowska J., Jakość współpracy w innowacjach, w: Zarządzanie strategiczne w praktyce, Kaleta A., Moszkowicz K. (red.). UE Wrocław, Wrocław 2012, 69-80 (s. 617).
 • Żukowska J., Wpływ niedogodności wynikających z kooperacji podmiotów B2B na rozwój innowacji, w: Trendy I koncepcje w marketingui sprzedaży Business to budiness, Wąskowski Zygmunt, ZIeliński Marek (red.) , UE, Poznań 2012, s. 209-221 (294).
 • Żukowska J., Odmiany ambient marketing jako współczesna forma marketingu, w: Zarządzanie Informatyka Dylematy i Kierunki rozwoju, red. Bajdak A., Nowak M., Samborski A., Zawadzki H. ,Centrum Badań i Ekspertyz UE Katowice, Katowice 2010 s. 519-536 (731 stron).
 • Danik L., Żukowska J., Rola zaufania we współpracy w innowacjach, w: Współpraca w łańcuchach dostaw a konkurencyjność przedsiębiorstw i kooperujących sieci, Zeszyty Naukowe KGŚ nr 32, pod red. Brdulak H., Duliniec E., Gołębiowski T., SGH, Warszawa 2011, s. 50 - 71 (556 stron).
 • Żukowska J., Product category management issuses, w: Management consulting – The Central and Eastern European Perspective, red. Ćwiklicki M., Jałoński M., UE Kraków, Kraków 2011, s.145-159 (293 strona).
 • Żukowska J., Coaching jako instrument wspierający pracę menedżera, Studia i prace KZIF – Zeszyty Naukowe 108, Bartkowiak R., Ostaszewski J., SGH, Warszawa, 2011 s. 169-179 (183 strony).
 • Żukowska J., Classic Approach to Business Coaching, red. Hittmar S., Theory of Management, The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, vol. 3, University of Zilina, 2011, pp. 298-302.
 • Żukowska J., Pindelski M., Factors determining the competitiveness of entities on global market, w: Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-Sized Enterprises, red. Lachiewicz S., Bielawska – Zakrzewska A., Politechnika Łódzka, Łódź 2011 s.91-109 (367stron).
 • Żukowska J., Tworzenie środowisk innowacyjnych w działach marketingu, w: Marketing w realiach współczesnego rynku - Strategie i działania marketingowe, red. Sz. Figiel, PWE, Warszawa 2010 ss.490-495 (6 str).
 • Żukowska J., Pindelski M., Coaching as a Tool Supporting Teamwork in Organizations, Including Virtual Ones, (ang) w: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, tom I, red. Zbigniew E. Zieliński, wyd. Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2010r., str. 269-275 (6 str).
 • Żukowska J., Sroczyński Z., Narzędzia informatyczne czynnikiem rozwoju systemów lojalnościowych, w: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, tom II, pod red. Zbigniew E. Zieliński, wyd. Wyższej Szkoły Handlowej, Kielce 2010r., ss. 102-111 (9 str).
 • Żukowska J., Pindelski M.,  Rola innowacji w zarządzaniu organizacjami - studium przypadku, w: Nowoczesność przemysłu i usług - Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług, red J. Pyki, TNOIK Katowice 2010 ss. 264-276.
 • Żukowska J., Pindelski M., Modern Marketing, in Marketing Development in Theory and Practice, red. Jozef Stris, Zilinska Universita, Zilina, 2010, pp. 75-79.
 • Żukowska J., Procesy społeczne w organizacji wirtualnej w oparciu o przypadek firmy „Alfa”, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. J. Skalik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.

 Badania statutowe

 • Członek zespołu badawczego - Relacje z partnerami zewnętrznymi i wewnętrznymi, a międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw – 2015 – Kierownik Prof. dr hab. T. Gołębiowski.
 • Członek zespołu badawczego - Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw: Innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw a relacje z partnerami biznesowymi i innymi interesariuszami – 2014 – Kierownik Prof. dr hab. T. Gołębiowski.
 • Żukowska J., Wpływ szkoleń i innych form podnoszących kwalifikacje pracowników na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa Badania porównawcze  (w ramach Badań Młodych Naukowców) – 2014.
 • Żukowska J., Wpływ szkoleń i innych form podnoszących kwalifikacje pracowników na przedsiębiorstwo z uwzględnieniem wybranych mierników efektywności stanowisk pracy (w ramach Badań Młodych Naukowców) – 2013.
 • Członek zespołu badawczego - Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Konkurencyjność przedsiębiorstw a relacje z interesariuszami – 2013 – Kierownik Prof. dr hab. T. Gołębiowski.
 • Członek zespołu badawczego Polska: Raport o konkurencyjności 2012 Konkurencyjność polskiej edukacji Kierownik – 2012 – Prof. dr hab. M. Weresa.
 • Członek zespołu badawczego - Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw 2011 Kierownik Prof. dr hab. T. Gołębiowski.
 • Żukowska J., Wpływ szkoleń i innych form podnoszących kwalifikacje pracowników na przedsiębiorstwo (w ramach Badań Młodych Naukowców) – 2011.
 • Członek zespołu badawczego - Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - analiza potencjału innowacyjnego i strategii innowacji polskich przedsiębiorstw 2010 Kierownik  Prof. dr hab. T. Gołębiowski.