Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 mgr Magdalena Typa

 

mgr Magdalena Typa
kontakt: mtypa (w domenie sgh.waw.pl)

 

 

Prowadzone zajęcia:

220500-0174 Przedsiębiorczość - ćwiczenia
220509-0174 Przedsiębiorczość (e-learning) - ćwiczenia
236389-0174 Społeczeństwo i gospodarka Polski w UE - aspekt przestrzenny (e-learning) - ćwiczenia
221470-0174 Zarządzanie operacyjne - ćwiczenia

 

Zainteresowania zawodowe:

 • polityka regionalna
 • fundusze Unii Europejskiej
 • pomoc publiczna - podstawy prawne i aspekty praktyczne
 • źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw
 • przedsiębiorczość
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • lokalizacja działalności gospodarczej
 • specjalne strefy ekonomiczne w Polsce

Problematyka pracy doktorskiej:
 • Specjalne strefy ekonomiczne jako bieguny wzrostu lokalnego.

 

Wybrane publikacje
Selected publications
:

 • Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce jako stymulator konkurencyjności regionów (Special economic zones in Poland as stimulator of regional competitiveness), Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2013 Tom 27 Nr 2013/2, s. 16-25.
 • Regiony ekonomiczne, w: Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej (Economic Geography of European Union), ed. I. Fierla, PWE, Warsaw 2011, s. 322-354.
 • Polskie specjalne strefy ekonomiczne na tle stref działających w innych krajach Unii Europejskiej w: Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej (Investment attractiveness of regions of Poland relating to the European Union), ed. H. Godlewska-Majkowska, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa (Studies and Analysis of the Institute of the Enterprise), SGH (WSE), Warsaw 2013, s. 109-126.
 • Specjalne strefy ekonomiczne jako bieguny rozwoju lokalnego, w: Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych (Investment attractiveness of Polish regions as a source of entrepreneurial competitive advantages), ed. H. Godlewska-Majkowska, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa (Studies and Analyses Institute for Enterprise), SGH (Warsaw School of Economics) 2012, s. 142-173
 • Inwestycje w polskich BPO i SSE wobec światowych migracji kapitału w: Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce (Investment attractiveness and regional entrepreneurship in Poland), ed. H. Godlewska-Majkowska, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa, (Studies and Analyses of the Institute of the Enterprise), SGH (WSE), Warsaw 2011, s. 219-242.
 • Zachowania innowacyjne samorządu lokalnego w: Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007 (The innovation as the growth factor of investment attractiveness of Polish regions from 2002 to 2007), ed. H. Godlewska-Majkowska, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa (Studies and Analyses of the Institute of the Enterprise), SGH (WSE), Warsaw 2010, s. 36-54.
 • Biogospodarka jako sektor gospodarki regionalnej, Przestrzenne rozmieszczenie sektora biogospodarki na terenie Warmii i Mazur, Finansowanie rozwoju biogospodarki w województwie warmińsko-mazurskim, w: Uwarunkowania rozwoju biogospodarki na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Oficyna Wydawnicza (The determinants of the bioeconomy development on the example of the Warmińsko-Mazurskie province), ed. H. Godlewska-Majkowska, A. Buszko,  SGH (Warsaw School of Economics), Warsaw 2014 (work in print).
 • R​yzyko lokalizacyjne a kształtowanie atrakcyjności inwestycyjnej regionu na przykładzie specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, Warszawa 2014.
 

Ważniejsze publikacje elektroniczne:

 

Udział w badanich naukowych
Participant  in research at Warsaw School of Economics:


2013
Przedsiębiorstwo w rozwoju regionów gospodarczych – aspekty ekonomiczne, społeczne. Polska na tle Europy i świata (Enterprise in the development of economic areas - economic and social aspects. Poland on the background Europe and the world).

2012
Przedsiębiorczość z perspektywy nowej geografii ekonomicznej
(Entrepreneurship from the perspective of the new economic geography).

2011
Przedsiębiorczość indywidualna i korporacyjna jako źródło konkurencyjności polskich przedsiębiorstw (Individual and Corporate Entrepreneurship as a source of competitiveness of Polish enterprises).

2010

1. Poziom kapitału społecznego w polskich regionach (The level of social capital in the Polish regions).
2. Wpływ atrakcyjności inwestycyjnej na przedsiębiorczość regionalną w Polsce (The impact of investment attractiveness of regional entrepreneurship in Poland).


2009

Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, (Innovation as a factor in the growth of investment attractiveness of Polish regions in 2002-2007).

 
Współpraca:
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Politechnika Koszalińska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Hobby:

 • turystyka górska
 • czytanie książek
 • wycieczki krajoznawcze