Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy : Marek Laszuk
KNoP - Instytut Przedsiębiorstwa - Skład osobowy
 

 dr Marek Laszuk

 
Marek Laszuk.jpg
dr Marek Laszuk
kontakt: mlaszu (w domenie sgh.waw.pl)

Partner w eNovem.com, a wcześniej także w LeoMay Consulting. Prowadził treningi projektujące i rozwojowe m.in. dla PKO BP i Euro Banku. Przez 7 lat wdrażał w PWPW S.A. intraprzedsiębiorczość. Program objął 80% pracowników firmy (uczestnictwo było dobrowolne) oraz generował ponad 100 inicjatyw rocznie. Badaniu tego zjawiska w Polsce była też poświęcona jego dysertacja doktorska. Posiada również doświadczenie zawodowe w zarzadzaniu finansami, controllingu (przez 8 lat z-ca dyrektora finansowego), motywowaniu, szkoleniu oraz zarządzaniu strategicznym i zmianą.
Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę kreowania przedsiębiorczości. Od ponad 15 lat związany jest z tym tematem. W SGH prowadzi Inkubator przedsiębiorczości, na którym dzięki praktycznemu zastosowaniu takich metod jak: StartCreativityUp, Customer Development, Lean Startup i Design Thinking, jego studenci poprzez rzeczywisty kontakt z rynkiem testują swoje pomysły biznesowe.
Założyciel: start-creativity-up.pl oraz biznetum.pl
 
 

Prowadzone zajęcia:

 • 121360-0327 Trening przedsiębiorczości
 • 238380-0327 Inkubator przedsiębiorczości
 • 220500-0327 Przedsiębiorczość
 • 222530-0327 Teoria organizacji i zarządzania
 • 110640-0327 Zarządzanie

Zainteresowania zawodowe:

 • Przedsiębiorczość
 • Inkubacja przedsiębiorczości
 • Startupy
 • Kreatywność
 • Motywowanie
 • Zastosowanie japońskich technik zarządzania w polskim przemyśle
 • Intraprzedsiębiorczość
 • Finanse i controlling

Działalność organizacyjna:

 • 2016 do dziś, adiunkt w Instytucie Przedsiębiorstwa w KNOP, SGH
 • 2007–2016, Kierownik Zakładu Przedsiębiorczości w KES, SGH
 • 2008–2016, członek Rady Naukowej KES, SGH
 • 2012 udział w pracach zespołu przygotowującego Strategię zmian w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w latach 2012–2015 w brzmieniu zgodnym z rozporządzeniem MNiSW z dnia 5 października 2011 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1446. Program naprawczy
 • 2012–2016, Kierownik zespołu ds. nadzoru nad realizacją planu naprawczego w ramach Senackiej Komisji Budżetu i Finansów 
 • 2012–2016, Członek Rady nadzorującej Centrum Relacji Zewnętrznych i Transferu Technologii (dawniej Centrum Transferu Technologii) SGH
 • 2014 do dziś, opiekun organizacji studenckiej Zrzeszenie Studentów Polskich w SGH

Współpraca z praktyką gospodarczą:

 • Konsultant/partner w LeoMay Consulting oraz IMMOQUE
 • Z-ca dyrektora Biura Finansów w PWPW S.A. w latach 2008–2016

Wybrane publikacje:

 • M. Laszuk, Kreowanie przedsiębiorczości wewnętrznej w przedsiębiorstwie, 2006, SGH, praca doktorska (niepublikowana).
 • J. Antoszkiewicz, M. Laszuk,  Wprowadź wymierne cele, w: Metody zarządzania w serii Przedsiębiorczość XXI wieku, red. J. Antoszkiewicz, POLTEXT, Warszawa 2007, s. 103–116, ISBN 83-88840-92-4, EAN 978-83-888409-2-0.
 • J. Antoszkiewicz, M. Laszuk, Ingeruj, tylko kiedy trzeba, w: Metody zarządzania w serii Przedsiębiorczość XXI wieku, red. J. Antoszkiewicz, POLTEXT, Warszawa 2007 s. 117–124, ISBN 83-88840-92-4, EAN 978-83-888409-2-0.
 • J. Antoszkiewicz, M. Laszuk, Z. Paciorkieiwicz, Wybrane techniki zarządzania w sektorze publicznym na przykładzie Lasów Państwowych, w: J. Gardawski (red.), Studia i prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, zeszyt naukowy 13, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 477–519, ISSN 1642-6150.
 • J. Antoszkiewicz, M. Laszuk, Z. Paciorkieiwicz, Selected managerial techniques in public sector upon the example of Public Forests, w: J. Gardawski (red.), Collected works of Collegium of Socio-Economics in 2006. Review of Abstracts, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s. 45–46, ISSN 1642-6150.
 • Przedsiębiorczy Menedżer w Przedsiębiorczej Organizacji, red. M. Laszuk Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007 , lb str. 451, ISBN 978-83-7378-293-8.
 • M. Laszuk, Role członków organizacji w kreowaniu przedsiębiorczości wewnętrznej, w: Przedsiębiorczy Menedżer w Przedsiębiorczej Organizacji, red. M. Laszuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007,  s. 115–128, ISBN 978-83-7378-293-8.
 • M. Laszuk, Czy przedsiębiorczość wewnętrzna to też przedsiębiorczość, w: Gospodarka, Społeczeństwo, Przestrzeń w tradycji i badaniach, red. Z. Strzelecki, KSTiGL SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 203–212, ISBN 978-83-7378-381-2.
 • M. Laszuk, Inwestowanie w nowoczesne technologie w MSP z wykorzystaniem funduszy strukturalnych, w:  Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 233–238, ISBN 978-83-7378-400-0.
 • M. Laszuk, Dorobek publikacyjny – bibliografia, w: Gospodarka, Społeczeństwo, Przestrzeń w tradycji i badaniach, red. Z. Strzelecki,  KSTiGL SGH, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 222–237, ISBN 978-83-7378-381-2.
 • M. Laszuk, Instytucje wpierające rozwój małej przedsiębiorczości, w: Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, zeszyt naukowy 17, S. Sztaba (red.),  Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 209-230, ISSN 1642-6150.
 • M. Laszuk, Z. Paciorkiewicz, Analiza i pomiar przedsiębiorczości w regionach, w: Gospodarka regionalna Polski wobec globalnego kryzysu gospodarczego, red. Z. Strzelecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 539–560, ISBN 978-83-7378-681-3.
 • M. Laszuk, Z. Paciorkiewicz, Aniołowie biznesu – remedium na bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w: Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, red. M. Matejun, Difin, Warszawa 2011, s. 373–391, ISBN 978-83-7641-443-0.
 • M. Laszuk, Z. Paciorkiewicz, Czynniki i bariery przedsiębiorczości w gospodarce regionalnej i lokalnej, w: Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, red. Z. Strzelecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 131–157, ISBN 978-83-7378-669-1.
 • M. Laszuk,  Przejawy rozwoju inteligentnego i przedsiębiorczości w skali regionalnej i lokalnej, w: Strategia Europa 2020 a gospodarka regionalna i lokalna w Polsce, red. Z. Strzelecki, Wyd. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014, s. 73–83. ISBN 978-83-7610-513-0.
 • M. Laszuk, R. Rogala, Przedsiębiorczy student w nowej perspektywie, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych, red. M. Dębski, A. Jupowicz-Ginalska, tom XV, zeszyt 4, część I, Łódź 2014, ISSN 1733-2486, s.199–213.
 • M. Laszuk, Polityka edukacyjna a rozwój przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zarządzanie – nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych – w świetle badań, red. E. Gołębiowska, tom XV, zeszyt11, część II, Łódź 2014, ISSN 1733-2486, s. 27–45.
 • M. Laszuk, Polityka zrównoważonego rozwoju a przedsiębiorczość w regionie, w: Wybrane regionalne i lokalne polityki publiczne w Polsce, red. Z. Strzelecki, Wyd. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2015, s. 135–155, ISBN 978-83-7610-569-7.
 • M. Laszuk, Rozwój przedsiębiorczości w instytucji publicznej – aktywizacja menedżerów, w: Przedsiębiorczość, jednostka, organizacja, kontekst, red. A. Postuła, J. Majczyk, M. Darecki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 50–66, ISBN 978-83-65402-04-2.
 • M. Laszuk, Proces twórczy przy formułowaniu pierwszego pomysłu na biznes, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Zarządzanie – nowe perspektywy. Heurystyczne podejście do innowacji, red. J. Antoszkiewicz, E. Gołębiowska, tom XVI, zeszyt 11, część II, Łódź 2015, s. 77–89, ISSN 1733-2486.

Nagrody:

 • 2002, Wyróżnienie za rozwiązanie organizacyjne zastosowane w praktyce, w Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
 • 2007, Nagroda indywidualna Rektora SGH drugiego stopnia za pracę doktorską pt. „Kreowanie przedsiębiorczości wewnętrznej w przedsiębiorstwie”
 • 2011, Nagroda indywidualna Rektora SGH drugiego stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (Trening przedsiębiorczości)
 • 2011, Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (nr 125809)
 • 2013, Nagroda JM Rektora SGH II stopnia (zbiorowa) za osiągnięcia organizacyjne (Za pracę przy przygotowywaniu planu naprawczego SGH)
 • 2014, Nagroda indywidualna Rektora SGH drugiego stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (za projekt kierunku Przedsiębiorczość)